Информация за преписката

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Номер: 00080-2019-0022
Адрес на профила на купувача: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствените продукти, включени в "Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания" и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати". Лекарствените продукти, включени в настоящата процедура са обособени в 2 (две) самостоятелни позиции. Във всяка обособена позиция се съдържат самостоятелно обособени номенклатури на лекарствени продукти в зависимост от тяхната група по ATC, INN, начин на приложение и забележка (за приложимите случаи).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/11/2019 23:59

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   931585   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 г.  09.09.2019 г. 
2   931596   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.09.2019 г.  09.09.2019 г. 
3   934991   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     24.09.2019 г.  27.09.2019 г. 
4   943207   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.11.2019 г.  07.11.2019 г. 
5   987354   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2020 г.  13.07.2020 г. 
6   993100   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.09.2020 г.  08.09.2020 г. 
7   996456   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.10.2020 г.  12.10.2020 г. 
8   996587   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.10.2020 г.  12.10.2020 г. 
9   996591   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.10.2020 г.  12.10.2020 г. 
10   996976   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.10.2020 г.  16.10.2020 г. 
11   997699   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.10.2020 г.  26.10.2020 г. 
12   997792   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.10.2020 г.  26.10.2020 г. 
13   997897   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2020 г.  26.10.2020 г. 
14   998468   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.10.2020 г.  02.11.2020 г. 
15   998667   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.10.2020 г.  02.11.2020 г. 
16   998818   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.11.2020 г.  05.11.2020 г. 
17   998828   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.11.2020 г.  06.11.2020 г. 
18   998874   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.11.2020 г.  06.11.2020 г. 
19   998898   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.11.2020 г.  06.11.2020 г. 
20   999300   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.11.2020 г.  12.11.2020 г. 
21   999304   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.11.2020 г.  12.11.2020 г. 
22   999358   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.11.2020 г.  12.11.2020 г. 
23   999359   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.11.2020 г.  12.11.2020 г. 
24   999981   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.11.2020 г.  20.11.2020 г. 
25   999982   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.11.2020 г.  20.11.2020 г. 
26   1000108   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.11.2020 г.  23.11.2020 г. 
27   1000284   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.11.2020 г.  23.11.2020 г. 
28   1000400   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.11.2020 г.  26.11.2020 г. 
29   1000479   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.11.2020 г.  27.11.2020 г. 
30   1000536   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.11.2020 г.  27.11.2020 г. 
31   1000619   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.11.2020 г.  30.11.2020 г. 
32   1000752   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.11.2020 г.  30.11.2020 г. 
33   1000804   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.11.2020 г.  30.11.2020 г. 
34   1001259   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.12.2020 г.  07.12.2020 г. 
35   1001261   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.12.2020 г.  07.12.2020 г. 
36   1001262   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.12.2020 г.  07.12.2020 г. 
37   1001266   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.12.2020 г.  07.12.2020 г. 
38   1001304   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.12.2020 г.  07.12.2020 г. 
39   1001306   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.12.2020 г.  07.12.2020 г. 
40   1001309   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.12.2020 г.  07.12.2020 г. 
41   1001313   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.12.2020 г.  07.12.2020 г. 
42   1001392   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.12.2020 г.  07.12.2020 г. 
43   1001407   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.12.2020 г.  07.12.2020 г. 
44   1001422   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.12.2020 г.  07.12.2020 г. 
45   1001429   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.12.2020 г.  07.12.2020 г. 
46   1001601   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.12.2020 г.  09.12.2020 г. 
47   1001604   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.12.2020 г.  09.12.2020 г. 
48   1001662   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.12.2020 г.  10.12.2020 г. 
49   1002293   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.12.2020 г.  17.12.2020 г. 
50   1002296   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.12.2020 г.  17.12.2020 г. 
51   1002507   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.12.2020 г.  18.12.2020 г. 
52   1002609   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
53   1002625   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
54   1002627   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
55   1002628   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
56   1002632   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
57   1002634   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
58   1002635   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
59   1002636   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
60   1002637   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
61   1002638   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
62   1002884   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
63   1002894   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
64   1002904   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
65   1002905   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
66   1002912   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
67   1002915   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
68   1003049   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.12.2020 г.  29.12.2020 г. 
69   1003050   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.12.2020 г.  29.12.2020 г. 
70   1003052   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.12.2020 г.  29.12.2020 г. 
71   1003054   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.12.2020 г.  29.12.2020 г. 
72   1003055   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.12.2020 г.  29.12.2020 г. 
73   1003898   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.01.2021 г.  08.01.2021 г. 
74   1003899   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.01.2021 г.  08.01.2021 г. 
75   1004008   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.01.2021 г.  11.01.2021 г. 
76   1004009   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.01.2021 г.  11.01.2021 г. 
77   1004016   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     06.01.2021 г.  11.01.2021 г. 
78   1004100   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.01.2021 г.  11.01.2021 г. 
79   1004135   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.01.2021 г.  11.01.2021 г. 
80   1004684   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.01.2021 г.  18.01.2021 г. 
81   1004686   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.01.2021 г.  18.01.2021 г. 
82   1005854   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.01.2021 г.  29.01.2021 г. 
83   1005855   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.01.2021 г.  29.01.2021 г. 
84   1005860   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.01.2021 г.  29.01.2021 г. 
85   1006240   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.01.2021 г.  01.02.2021 г. 
86   1006241   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.01.2021 г.  01.02.2021 г. 
87   1006994   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.02.2021 г.  11.02.2021 г. 
88   1007023   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.02.2021 г.  11.02.2021 г. 
89   1007278   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.02.2021 г.  15.02.2021 г. 
90   1007279   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.02.2021 г.  15.02.2021 г. 
91   1008003   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.02.2021 г.  25.02.2021 г. 
92   1008004   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.02.2021 г.  25.02.2021 г. 
93   1008494   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.03.2021 г.  04.03.2021 г. 
94   1008495   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.03.2021 г.  04.03.2021 г. 
95   1008752   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.03.2021 г.  08.03.2021 г. 
96   1008753   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.03.2021 г.  08.03.2021 г. 
97   1009012   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.03.2021 г.  15.03.2021 г. 
98   1009044   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.03.2021 г.  15.03.2021 г. 
99   1009070   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.03.2021 г.  15.03.2021 г. 
100   1009071   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.03.2021 г.  15.03.2021 г. 
101   1009085   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.03.2021 г.  15.03.2021 г. 
102   1009087   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.03.2021 г.  15.03.2021 г. 
103   1009133   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.03.2021 г.  15.03.2021 г. 
104   1009517   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.03.2021 г.  22.03.2021 г. 
105   1009518   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.03.2021 г.  22.03.2021 г. 
106   1009676   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.03.2021 г.  22.03.2021 г. 
107   1009677   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.03.2021 г.  22.03.2021 г. 
108   1009702   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.03.2021 г.  22.03.2021 г. 
109   1009703   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.03.2021 г.  22.03.2021 г. 
110   1009704   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.03.2021 г.  22.03.2021 г. 
111   1010115   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.03.2021 г.  29.03.2021 г. 
112   1010530   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.04.2021 г.  07.04.2021 г. 
113   1010628   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.04.2021 г.  09.04.2021 г. 
114   1010630   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.04.2021 г.  09.04.2021 г. 
115   1010687   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.04.2021 г.  12.04.2021 г. 
116   1011473   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2021 г.  22.04.2021 г. 
117   1012117   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.04.2021 г.  29.04.2021 г. 
118   1012225   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.05.2021 г.  07.05.2021 г. 
119   1012238   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
120   1012252   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
121   1012284   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
122   1012291   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
123   1012445   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.05.2021 г.  13.05.2021 г. 
124   1012518   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
125   1012610   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       13.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
126   1012613   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       13.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
127   1012616   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       13.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
128   1012625   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
129   1012632   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
130   1012637   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
131   1012686   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
132   1012827   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)       17.05.2021 г.  20.05.2021 г. 
133   1012951   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.05.2021 г.  21.05.2021 г. 
134   1013334   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.05.2021 г.  28.05.2021 г. 
135   1013347   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.05.2021 г.  28.05.2021 г. 
136   1013388   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.05.2021 г.  28.05.2021 г. 
137   1014389   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
138   1014432   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
139   1014435   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
140   1014457   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
141   1014459   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
142   1014479   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
143   1014785   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.06.2021 г.  21.06.2021 г. 
144   1014786   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.06.2021 г.  21.06.2021 г. 
145   1015043   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.06.2021 г.  25.06.2021 г. 
146   1015057   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.06.2021 г.  25.06.2021 г. 
147   1015642   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
148   1015659   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
149   1015662   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
150   1015720   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2021 г.  01.07.2021 г. 
151   1015727   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2021 г.  01.07.2021 г. 
152   1015803   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.06.2021 г.  01.07.2021 г. 
153   1016501   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
154   1016504   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
155   1016716   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.07.2021 г.  16.07.2021 г. 
156   1016740   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     14.07.2021 г.  19.07.2021 г. 
157   1016741   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     14.07.2021 г.  19.07.2021 г. 
158   1016742   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     14.07.2021 г.  19.07.2021 г. 
159   1016745   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     14.07.2021 г.  19.07.2021 г. 
160   1016748   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     14.07.2021 г.  19.07.2021 г. 
161   1016886   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.07.2021 г.  19.07.2021 г. 
162   1017318   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
163   1017378   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
164   1017385   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
165   1017386   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
166   1017387   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
167   1017388   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
168   1017506   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
169   1017507   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
170   1017512   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
171   1017652   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
172   1017655   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
173   1017766   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
174   1018101   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
175   1018226   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.08.2021 г.  12.08.2021 г. 
176   1018455   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.08.2021 г.  16.08.2021 г. 
177   1018544   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2021 г.  16.08.2021 г. 
178   1018758   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.08.2021 г.  19.08.2021 г. 
179   1019036   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
180   1019271   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.08.2021 г.  27.08.2021 г. 
181   1019331   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.08.2021 г.  30.08.2021 г. 
182   1019482   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.08.2021 г.  30.08.2021 г. 
183   1019498   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.08.2021 г.  30.08.2021 г. 
184   1019504   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.08.2021 г.  30.08.2021 г. 
185   1019516   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.08.2021 г.  01.09.2021 г. 
186   1019524   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.08.2021 г.  02.09.2021 г. 
187   1019551   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.08.2021 г.  02.09.2021 г. 
188   1019646   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.08.2021 г.  02.09.2021 г. 
189   1019665   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.08.2021 г.  02.09.2021 г. 
190   1019715   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.08.2021 г.  03.09.2021 г. 
191   1019718   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.08.2021 г.  03.09.2021 г. 
192   1019822   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
193   1019831   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
194   1019855   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
195   1019860   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
196   1019881   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
197   1019882   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
198   1020054   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)       03.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
199   1020148   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     08.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
200   1020150   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     08.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
201   1020151   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     08.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
202   1020161   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
203   1020202   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
204   1020209   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
205   1020506   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.09.2021 г.  17.09.2021 г. 
206   1020670   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.09.2021 г.  20.09.2021 г. 
207   1020734   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.09.2021 г.  20.09.2021 г. 
208   1020834   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.09.2021 г.  23.09.2021 г. 
209   1020836   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.09.2021 г.  23.09.2021 г. 
210   1020898   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.09.2021 г.  24.09.2021 г. 
211   1020980   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.09.2021 г.  27.09.2021 г. 
212   1021084   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.09.2021 г.  27.09.2021 г. 
213   1021190   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.09.2021 г.  01.10.2021 г. 
214   1021323   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.09.2021 г.  04.10.2021 г. 
215   1021487   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.10.2021 г.  07.10.2021 г. 
216   1021571   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.10.2021 г.  08.10.2021 г. 
217   1021853   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.10.2021 г.  14.10.2021 г. 
218   1021920   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)       12.10.2021 г.  14.10.2021 г. 
219   1022064   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.10.2021 г.  18.10.2021 г. 
220   1022082   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.10.2021 г.  18.10.2021 г. 
221   1022086   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.10.2021 г.  18.10.2021 г. 
222   1022176   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.10.2021 г.  21.10.2021 г. 
223   1022178   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.10.2021 г.  21.10.2021 г. 
224   1022219   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     18.10.2021 г.  21.10.2021 г. 
225   1022533   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2021 г.  25.10.2021 г. 
226   1022644   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.10.2021 г.  29.10.2021 г. 
227   1022648   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.10.2021 г.  29.10.2021 г. 
228   1022689   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.10.2021 г.  29.10.2021 г. 
229   1022690   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.10.2021 г.  29.10.2021 г. 
230   1022908   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.11.2021 г.  03.11.2021 г. 
231   1023489   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.11.2021 г.  11.11.2021 г. 
232   1023772   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.11.2021 г.  22.11.2021 г. 
233   1024032   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.11.2021 г.  25.11.2021 г. 
234   1024033   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.11.2021 г.  25.11.2021 г. 
235   1024086   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.11.2021 г.  26.11.2021 г. 
236   1024316   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.11.2021 г.  29.11.2021 г. 
237   1024379   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.11.2021 г.  02.12.2021 г. 
238   1024412   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.11.2021 г.  30.11.2021 г. 
239   1024566   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.12.2021 г.  06.12.2021 г. 
240   1024660   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.12.2021 г.  09.12.2021 г. 
241   1024661   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.12.2021 г.  09.12.2021 г. 
242   1025242   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.12.2021 г.  20.12.2021 г. 
243   1025244   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.12.2021 г.  20.12.2021 г. 
244   1025754   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.12.2021 г.  03.01.2022 г. 
245   1025881   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.01.2022 г.  04.01.2022 г. 
246   1025958   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
247   1026091   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  07.01.2022 г. 
248   1026092   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  07.01.2022 г. 
249   1026093   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  07.01.2022 г. 
250   1026094   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  07.01.2022 г. 
251   1026095   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  07.01.2022 г. 
252   1026096   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  07.01.2022 г. 
253   1026296   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
254   1026297   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
255   1026581   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
256   1026589   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
257   1026591   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
258   1026592   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
259   1026595   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
260   1026597   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
261   1026630   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
262   1026639   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
263   1026641   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
264   1026642   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
265   1026677   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
266   1026678   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
267   1026687   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
268   1026689   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
269   1026729   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
270   1026734   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
271   1026741   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
272   1026751   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
273   1026752   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
274   1026753   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
275   1026754   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
276   1026756   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
277   1026761   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
278   1026794   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
279   1026796   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
280   1026806   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
281   1026813   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
282   1026820   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
283   1026825   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
284   1026827   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
285   1026861   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
286   1026862   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
287   1026864   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
288   1026867   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
289   1026869   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
290   1026870   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
291   1026871   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
292   1026872   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
293   1026876   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
294   1026879   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
295   1026886   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
296   1026888   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
297   1026889   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
298   1026891   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
299   1026900   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
300   1026903   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
301   1026904   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
302   1027012   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
303   1027013   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
304   1027014   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
305   1027015   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
306   1027016   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
307   1027019   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
308   1027022   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
309   1027024   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
310   1027026   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
311   1027058   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
312   1027068   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
313   1027071   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
314   1027074   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
315   1027077   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
316   1027082   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
317   1027084   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
318   1027087   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
319   1027092   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
320   1027094   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
321   1027170   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
322   1027182   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
323   1027184   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
324   1027185   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
325   1027295   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
326   1027298   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
327   1027409   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
328   1027497   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
329   1027525   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
330   1027528   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
331   1027532   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
332   1027615   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
333   1027656   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
334   1027658   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
335   1027659   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
336   1027660   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
337   1027661   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
338   1027670   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
339   1027711   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2022 г.  21.01.2022 г. 
340   1027712   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2022 г.  21.01.2022 г. 
341   1027713   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2022 г.  21.01.2022 г. 
342   1027714   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2022 г.  21.01.2022 г. 
343   1027827   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
344   1027840   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
345   1027845   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
346   1027948   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
347   1027964   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
348   1028047   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
349   1028201   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
350   1028203   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
351   1028209   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
352   1028211   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
353   1028212   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
354   1028214   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
355   1028215   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
356   1028219   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
357   1028220   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
358   1028222   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
359   1028224   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
360   1028260   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
361   1028262   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
362   1028275   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
363   1028277   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
364   1028359   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
365   1028363   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
366   1028364   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
367   1028385   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
368   1028389   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
369   1028391   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
370   1028394   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
371   1028396   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
372   1028397   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
373   1028402   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
374   1028442   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
375   1028445   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
376   1028448   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
377   1028456   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
378   1028457   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
379   1028459   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
380   1028461   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
381   1028462   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
382   1028463   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
383   1028469   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
384   1028483   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
385   1028486   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
386   1028490   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
387   1028494   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
388   1028586   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
389   1028590   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
390   1028591   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
391   1028592   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
392   1028594   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
393   1028596   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
394   1028649   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
395   1028652   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
396   1028680   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
397   1028688   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
398   1028689   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
399   1028690   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
400   1028693   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
401   1028695   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
402   1028739   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
403   1028757   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
404   1028758   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
405   1028759   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
406   1028782   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
407   1028787   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
408   1028803   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
409   1028804   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
410   1028805   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
411   1028806   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
412   1028807   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
413   1028808   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
414   1028809   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
415   1028810   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
416   1028811   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
417   1028812   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
418   1028813   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
419   1028814   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
420   1028815   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
421   1028871   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
422   1028905   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
423   1028906   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
424   1028976   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
425   1028993   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
426   1029000   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
427   1029001   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
428   1029005   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
429   1029011   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
430   1029015   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
431   1029017   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
432   1029018   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
433   1029055   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
434   1029060   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
435   1029062   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
436   1029066   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
437   1029070   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
438   1029074   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
439   1029075   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
440   1029091   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
441   1029120   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
442   1029197   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
443   1029199   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
444   1029237   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
445   1029247   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
446   1029248   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
447   1029251   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
448   1029293   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
449   1029295   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
450   1029363   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
451   1029448   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.02.2022 г.  03.02.2022 г. 
452   1029610   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2022 г.  07.02.2022 г. 
453   1029628   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2022 г.  07.02.2022 г. 
454   1029739   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2022 г.  09.02.2022 г. 
455   1029741   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2022 г.  09.02.2022 г. 
456   1029937   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2022 г.  11.02.2022 г. 
457   1029938   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2022 г.  11.02.2022 г. 
458   1029939   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2022 г.  11.02.2022 г. 
459   1029940   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2022 г.  11.02.2022 г. 
460   1029968   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2022 г.  11.02.2022 г. 
461   1029969   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2022 г.  11.02.2022 г. 
462   1029974   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2022 г.  11.02.2022 г. 
463   1030112   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.02.2022 г.  15.02.2022 г. 
464   1030146   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.02.2022 г.  16.02.2022 г. 
465   1030173   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.02.2022 г.  16.02.2022 г. 
466   1030557   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
467   1030558   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
468   1030559   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
469   1030560   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
470   1030561   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
471   1030592   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
472   1030596   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
473   1030702   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.02.2022 г.  23.02.2022 г. 
474   1030703   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.02.2022 г.  23.02.2022 г. 
475   1030704   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.02.2022 г.  23.02.2022 г. 
476   1030795   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2022 г.  24.02.2022 г. 
477   1030796   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2022 г.  24.02.2022 г. 
478   1030798   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2022 г.  24.02.2022 г. 
479   1030820   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.02.2022 г.  25.02.2022 г. 
480   1030823   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.02.2022 г.  25.02.2022 г. 
481   1030931   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
482   1030954   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)       01.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
483   1030957   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
484   1030970   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
485   1030971   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
486   1030972   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
487   1031003   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
488   1031027   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
489   1031042   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
490   1031043   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
491   1031047   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
492   1031048   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
493   1031049   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
494   1031050   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
495   1031051   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
496   1031053   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
497   1031138   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.03.2022 г.  04.03.2022 г. 
498   1031167   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.03.2022 г.  04.03.2022 г. 
499   1031177   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.03.2022 г.  04.03.2022 г. 
500   1031194   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.03.2022 г.  04.03.2022 г. 
501   1031196   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.03.2022 г.  04.03.2022 г. 
502   1031206   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
503   1031207   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
504   1031208   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
505   1031209   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
506   1031210   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
507   1031211   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
508   1031268   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.03.2022 г.  08.03.2022 г. 
509   1031310   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.03.2022 г.  08.03.2022 г. 
510   1031321   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  09.03.2022 г. 
511   1031322   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  09.03.2022 г. 
512   1031323   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  09.03.2022 г. 
513   1031324   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  09.03.2022 г. 
514   1031325   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  09.03.2022 г. 
515   1031326   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  09.03.2022 г. 
516   1031327   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  09.03.2022 г. 
517   1031328   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  09.03.2022 г. 
518   1031329   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  09.03.2022 г. 
519   1031442   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
520   1031775   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
521   1031777   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
522   1031779   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
523   1031781   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
524   1031784   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
525   1031788   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
526   1031789   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
527   1031790   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
528   1031792   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
529   1031793   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
530   1031794   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
531   1031795   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
532   1031796   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
533   1031800   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
534   1031805   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
535   1031809   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
536   1031811   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
537   1031813   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
538   1031815   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
539   1031883   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.03.2022 г.  21.03.2022 г. 
540   1031902   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.03.2022 г.  21.03.2022 г. 
541   1031913   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
542   1031914   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
543   1031915   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
544   1031916   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
545   1031917   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
546   1031918   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
547   1031919   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
548   1031920   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
549   1031921   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
550   1031923   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
551   1031991   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
552   1031996   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
553   1032000   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
554   1032002   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
555   1032005   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
556   1032006   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
557   1032008   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
558   1032010   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
559   1032012   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
560   1032086   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
561   1032087   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
562   1032088   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
563   1032089   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
564   1032090   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
565   1032102   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
566   1032103   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
567   1032104   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
568   1032105   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
569   1032106   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
570   1032107   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
571   1032108   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
572   1032110   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
573   1032111   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
574   1032309   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
575   1032310   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
576   1032311   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
577   1032317   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
578   1032319   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
579   1032342   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
580   1032343   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
581   1032472   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.03.2022 г.  29.03.2022 г. 
582   1032498   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
583   1032502   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
584   1032504   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
585   1032506   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
586   1032507   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
587   1032508   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
588   1032510   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
589   1032512   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
590   1032514   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
591   1032516   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
592   1032517   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
593   1032528   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
594   1032564   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.03.2022 г.  31.03.2022 г. 
595   1032723   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
596   1032729   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
597   1032730   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
598   1032731   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
599   1032732   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
600   1032734   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
601   1032735   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
602   1032736   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
603   1032738   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
604   1032739   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
605   1032740   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
606   1032742   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
607   1032743   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
608   1032744   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
609   1032745   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
610   1032747   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
611   1032748   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
612   1032749   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
613   1032750   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
614   1032775   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.04.2022 г.  06.04.2022 г. 
615   1032776   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.04.2022 г.  06.04.2022 г. 
616   1032777   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.04.2022 г.  06.04.2022 г. 
617   1032793   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.04.2022 г.  06.04.2022 г. 
618   1032796   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.04.2022 г.  06.04.2022 г. 
619   1032797   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.04.2022 г.  06.04.2022 г. 
620   1032800   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.04.2022 г.  06.04.2022 г. 
621   1032996   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.04.2022 г.  13.04.2022 г. 
622   1032997   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.04.2022 г.  13.04.2022 г. 
623   1032998   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.04.2022 г.  13.04.2022 г. 
624   1033001   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.04.2022 г.  13.04.2022 г. 
625   1033002   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.04.2022 г.  13.04.2022 г. 
626   1033035   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.04.2022 г.  13.04.2022 г. 
627   1033036   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.04.2022 г.  13.04.2022 г. 
628   1033079   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
629   1033084   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
630   1033085   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
631   1033098   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
632   1033104   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
633   1033105   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
634   1033136   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
635   1033146   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
636   1033256   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2022 г.  19.04.2022 г. 
637   1033259   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2022 г.  19.04.2022 г. 
638   1033261   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2022 г.  19.04.2022 г. 
639   1033272   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2022 г.  19.04.2022 г. 
640   1033277   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2022 г.  19.04.2022 г. 
641   1033279   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2022 г.  19.04.2022 г. 
642   1033285   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2022 г.  19.04.2022 г. 
643   1033286   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2022 г.  19.04.2022 г. 
644   1033288   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2022 г.  19.04.2022 г. 
645   1033290   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2022 г.  19.04.2022 г. 
646   1033448   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.04.2022 г.  26.04.2022 г. 
647   1033449   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.04.2022 г.  26.04.2022 г. 
648   1033450   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.04.2022 г.  26.04.2022 г. 
649   1033454   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.04.2022 г.  26.04.2022 г. 
650   1033455   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.04.2022 г.  26.04.2022 г. 
651   1033456   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.04.2022 г.  26.04.2022 г. 
652   1033457   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.04.2022 г.  26.04.2022 г. 
653   1033485   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.04.2022 г.  27.04.2022 г. 
654   1033593   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.04.2022 г.  28.04.2022 г. 
655   1033595   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.04.2022 г.  28.04.2022 г. 
656   1033608   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.04.2022 г.  29.04.2022 г. 
657   1033609   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.04.2022 г.  29.04.2022 г. 
658   1033902   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.05.2022 г.  11.05.2022 г. 
659   1033903   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.05.2022 г.  11.05.2022 г. 
660   1033938   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.05.2022 г.  12.05.2022 г. 
661   1033939   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.05.2022 г.  12.05.2022 г. 
662   1033940   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.05.2022 г.  12.05.2022 г. 
663   1033956   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.05.2022 г.  13.05.2022 г. 
664   1033957   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.05.2022 г.  13.05.2022 г. 
665   1033960   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.05.2022 г.  13.05.2022 г. 
666   1034262   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.05.2022 г.  23.05.2022 г. 
667   1034263   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.05.2022 г.  23.05.2022 г. 
668   1034698   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.05.2022 г.  31.05.2022 г. 
669   1034699   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.05.2022 г.  31.05.2022 г. 
670   1034779   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.06.2022 г.  01.06.2022 г. 
671   1034781   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.06.2022 г.  01.06.2022 г. 
672   1035120   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.06.2022 г.  09.06.2022 г. 
673   1035121   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.06.2022 г.  09.06.2022 г. 
674   1035300   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.06.2022 г.  16.06.2022 г. 
675   1035888   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.07.2022 г.  04.07.2022 г. 
676   1035975   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.07.2022 г.  06.07.2022 г. 
677   1036473   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.07.2022 г.  21.07.2022 г. 
678   1036474   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.07.2022 г.  21.07.2022 г. 
679   1036478   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.07.2022 г.  21.07.2022 г. 
680   1036479   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.07.2022 г.  21.07.2022 г. 
681   1036560   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.07.2022 г.  25.07.2022 г. 
682   1036586   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.07.2022 г.  26.07.2022 г. 
683   1036627   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.07.2022 г.  27.07.2022 г. 
684   1036628   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.07.2022 г.  27.07.2022 г. 
685   1036629   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.07.2022 г.  27.07.2022 г. 
686   1036762   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.08.2022 г.  02.08.2022 г. 
687   1036768   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.08.2022 г.  03.08.2022 г. 
688   1036769   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.08.2022 г.  03.08.2022 г. 
689   1036803   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.08.2022 г.  03.08.2022 г. 
690   1036869   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.08.2022 г.  05.08.2022 г. 
691   1036870   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.08.2022 г.  05.08.2022 г. 
692   1036872   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.08.2022 г.  05.08.2022 г. 
693   1036873   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.08.2022 г.  05.08.2022 г. 
694   1036880   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.08.2022 г.  05.08.2022 г. 
695   1037252   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         23.08.2022 г.  23.08.2022 г. 
696   1037258   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.08.2022 г.  23.08.2022 г. 
697   1037259   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.08.2022 г.  23.08.2022 г. 
698   1037260   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.08.2022 г.  23.08.2022 г. 
699   1037326   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.08.2022 г.  25.08.2022 г. 
700   1037477   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.09.2022 г.  01.09.2022 г. 
701   1037478   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.09.2022 г.  01.09.2022 г. 
702   1037480   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.09.2022 г.  01.09.2022 г. 
703   1037481   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.09.2022 г.  01.09.2022 г. 
704   1037482   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.09.2022 г.  01.09.2022 г. 
705   1037484   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.09.2022 г.  01.09.2022 г. 
706   1037485   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.09.2022 г.  01.09.2022 г. 
707   1037486   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.09.2022 г.  01.09.2022 г. 
708   1037491   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.09.2022 г.  01.09.2022 г. 
709   1037493   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.09.2022 г.  01.09.2022 г. 
710   1037771   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         14.09.2022 г.  14.09.2022 г. 
711   1037932   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.09.2022 г.  20.09.2022 г. 
712   1038185   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.09.2022 г.  28.09.2022 г. 
713   1038484   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.10.2022 г.  10.10.2022 г. 
714   1038485   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.10.2022 г.  10.10.2022 г. 
715   1038486   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.10.2022 г.  10.10.2022 г. 
716   1038487   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.10.2022 г.  10.10.2022 г. 
717   1038488   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.10.2022 г.  10.10.2022 г. 
718   1039248   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.11.2022 г.  07.11.2022 г. 
719   1039249   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.11.2022 г.  07.11.2022 г. 
720   1039250   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.11.2022 г.  07.11.2022 г. 
721   1040469   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.12.2022 г.  23.12.2022 г. 
722   1040772   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         09.01.2023 г.  09.01.2023 г. 
723   1040776   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         09.01.2023 г.  09.01.2023 г. 
724   1040777   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         09.01.2023 г.  09.01.2023 г. 
725   1040780   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.01.2023 г.  09.01.2023 г. 
726   1040781   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.01.2023 г.  09.01.2023 г. 
727   1040782   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.01.2023 г.  09.01.2023 г. 
728   1040784   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.01.2023 г.  09.01.2023 г. 
729   1040785   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.01.2023 г.  09.01.2023 г. 
730   1040787   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.01.2023 г.  09.01.2023 г. 
731   1040789   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.01.2023 г.  09.01.2023 г. 
732   1040792   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.01.2023 г.  09.01.2023 г. 
733   1040795   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.01.2023 г.  09.01.2023 г. 
734   1041305   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         20.01.2023 г.  20.01.2023 г. 
735   1041829   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.02.2023 г.  13.02.2023 г. 
736   1041830   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.02.2023 г.  13.02.2023 г. 
737   1041831   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.02.2023 г.  15.02.2023 г. 
738   1041832   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.02.2023 г.  13.02.2023 г. 
739   1041835   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.02.2023 г.  13.02.2023 г. 
740   1041837   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.02.2023 г.  13.02.2023 г. 
741   1041841   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)       13.02.2023 г.  15.02.2023 г.