Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053173 12.05.2016 г.  Столична община - Район "Надежда" Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в детските заведения на територията на СО – район „Надежда” за учебната 2016/2017г., разделена на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Учебници и учебни помагала, издадени от „Просвета- София“ АД Обособена позиция № 2: Учебници и учебни помагала, издадени от „Анубис Булвест“ ООД Обособена позиция № 3: Учебници и учебни помагала, издадени от „ВТ-КОМС-Издателство "Слово-Крусев и сие" СД Обособена позиция № 4: Учебници и учебни помагала, издадени от Издателство „Изкуства” ЕООД 19.05.2016 г.  17:00 ч.
9053172 12.05.2016 г.  Община Разлог „Ремонт на сградата на Детска градина „Детелина”, гр. Разлог” Строителството ще се изпълнява съгласно одобрен обект на Община Разлог по проект „Красива България”. Обемът на поръчката е съгласно приложена количествена сметка. Срокът за изпълнение на поръчката е фиксиран - 3 месеца и същата трябва да се изпълни в рамките на календарната година. 27.05.2016 г.  17:00 ч.
9053171 12.05.2016 г.  Чистота - Искър ЕООД "Доставка на двустранно каширан дренажен геокомпозит" 20.05.2016 г.  16:30 ч.
9053170 12.05.2016 г.  Община Варна “Доставка чрез покупка на постелъчен инвентар и спално бельо за нуждите на Дирекция „Здравеопазване“ и Дирекция „Социални дейности“ при Община Варна по обособени позиции“ 20.05.2016 г.  17:30 ч.
9053169 12.05.2016 г.  Община Варна „Осигуряване на сцени за провеждане на културни, образователни, спортни, информационни и други събития, организирани от Община Варна“ 20.05.2016 г.  17:30 ч.
9053168 12.05.2016 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие на въздушен участък от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй 01.06.2016 г.  16:00 ч.
9053167 12.05.2016 г.  Почивна база "Морско утро" гр. Китен „Доставка на хранителни продукти за осигуряване изхранването на лицата, настанени в Почивна база „Морско утро“ по 8 /осем/ обособени позиции“ Обособена позиция № 1 - "Пакетирани хранителни изделия"; Обособена позиция № 2 „Алкохол, безалкохолни напитки и кафе“; Обособена позиция № 3 - "Мляко и млечни продукти"; Обособена позиция № 4 - "Месо и месни продукти"; Обособена позиция № 5 - "Зеленчукови и плодови консерви"; Обособена позиция № 6 - "Пресни плодове и зеленчуци"; Обособена позиция № 7 - „Хляб и хлебни изделия“; Обособена позиция № 8 – „Сладкарски изделия“. 19.05.2016 г.  16:00 ч.
9053166 12.05.2016 г.  Община Пловдив „Доставка на нови автомобилни гуми за служебните автомобили на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“. 19.05.2016 г.  17:15 ч.
9053165 12.05.2016 г.  Топлофикация - Сливен ЕАД Изработка на отливки- брони за барабанно топкова мелница. Изработка на обиколен предпазител - 320бр, челен предпазител малък – 50 бр.и челен предпазител голям – 30бр за мелници на ЕК. 25.05.2016 г.  16:30 ч.
9053164 12.05.2016 г.  Община Драгоман „Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на социален проект „Независим живот за гражданите на Драгоман” 19.05.2016 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4310 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)