Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053100 27.04.2016 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин “Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци,свързани с дейността на на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин. 09.05.2016 г.  16:00 ч.
9053099 27.04.2016 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин „Изпиране,дезинфекция,отстраняване на трайно фиксирани петна,гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин”. 09.05.2016 г.  16:00 ч.
9053098 27.04.2016 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Проектиране, доставка и монтаж на секции CZ71, CZ72 и сборка DZ73 14.05.2016 г.  16:00 ч.
9053097 27.04.2016 г.  Софийска опера и балет Отдаване под наем, доставка, монтаж и демонтаж на трибуна с 3 сектора за публика, с пластмасови седалки за 1512 посетители, предназначена за обезпечаване представленията на опера „Набуко“ на площад „Александър Невски“. 05.05.2016 г.  17:00 ч.
9053096 27.04.2016 г.  Община Гълъбово „РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА /КМЕТСТВО/, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ I- 69, КВ. 11, СЕЛО ПОМОЩНИК”, одобрен по Проект „Красива България” 12.05.2016 г.  17:00 ч.
9053095 27.04.2016 г.  Община Левски превоз на 6500т. фракциониран скален материал с размер 0 - 40 мм за нуждите на община Левски, произведен в ТСИ"Русаля", периодично, след подадена заявка. 09.05.2016 г.  17:00 ч.
9053094 26.04.2016 г.  Община Иваново „Доставка на нов автобус за нуждите на oбщинска администрация Иваново“ 03.05.2016 г.  16:45 ч.
9053093 26.04.2016 г.  Община Горна Малина Предметът на настоящата процедура е: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии на утвърдени маршрутни разписания от Общинската и Републиканската транспортни схеми” 1.1. Превозът се извършва: І.По общинска транспортна схема - извършва се на територията на община Горна Малина; 1. Маршрутно разписание Горна Малина – Саранци час на тръгване от Саранци 06.54 ч. – 06.37 ч. пристига в Горна Малина 2. Маршрутно разписание Горна Малина – Саранци 08.01 ч. – 08.18 ч. (час на пристигане) в Саранци 3. Маршрутно разписание Горна Малина – Саранци 09.31 ч. – 09.48 ч. (час на пристигане) в Саранци час на тръгване от Саранци 07.27 ч. – 07.44ч. пристига в Горна Малина 4. Маршрутно разписание Горна Малина – Саранци 11.31 ч. – 11.48 ч. (час на пристигане) в Саранци 5. Маршрутно разписание Горна Малина – Саранци 16.01 ч. – 16.18 ч. (час на пристигане) в Саранци 6. Маршрутно разписание Горна Малина – Саранци 18.01 ч. – 18.18 ч. (час на пристигане) в Саранци 7. Маршрутно разписание Горна Малина – Саранци 20.01 ч. – 20.18 ч. (час на пристигане) в Саранци ІІІ.По републиканска транспортна схема – извършва се на територията на общините Горна Малина и Столична Голяма община; 1. Маршрутно разписание № 23203 на авотбусна линия София – Макоцево 2. Маршрутно разписание № 23104 на авотбусна линия София – Горно Камарци. 3. Маршрутно разписание № 23103 на автобусна линия София – Горно Камарци. 4. Маршрутно разписание № 23202 на авотбусна линия София – Макоцево 5. Маршрутно разписание № 23102 на авотбусна линия София – Горно Камарци 6. Маршрутно разписание № 23201 на авотбусна линия София – Макоцево; 7. Маршрутно разписание № 23101 на авотбусна линия София – Горно Камарци 8. Маршрутно разписание № 23105 на авотбусна линия София – Горно Камарци 03.05.2016 г.  16:30 ч.
9053092 26.04.2016 г.  Община Троян „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т.1-5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сгрaдите на ул. "Хан Аспарух" №3 и №5 и ул. "Радецки" №3Г"; ул. "Любен Каравелов" №69"; ул."Минко Радковски" №9"; ул."Христо Ботев" № 45 и №47"; ул."Стефан Караджа" №1"; ул."Незабравка" №5"; ул. "Васил Левски" №258"; ул. "Васил Левски" №384"; ж.к. "Младост", бл.6"; ул. "Охрид" №5"; ж.к. "Младост", бл.4.” 03.05.2016 г.  17:00 ч.
9053091 26.04.2016 г.  Община Полски Тръмбеш ”Доставка на строителни материали за нуждите на Община Полски Тръмбеш.” 09.05.2016 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4317 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)