Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053266 20.05.2016 г.  Община Благоевград „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в детските заведения на територията на Община Благоевград за учебната 2016/2017г., по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Учебници и учебни помагала, издадени от СД „ВТ-КОМС- ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО“ Обособена позиция № 2: Учебници и учебни помагала, издадени от Издателска къща „МАРК-91“ Обособена позиция № 3: Учебници и учебни помагала, издадени от Издателство „Изкуства” ЕООД Обособена позиция № 4: Учебници и учебни помагала, издадени от Издателска къща „Анубис“ ООД Обособена позиция №5: Учебници и учебни помагала, издадени от Издателство „Булвест 2000“ Обособена позиция №6: Учебници и учебни помагала, издадени от „Просвета - София“ АД 30.05.2016 г.  17:30 ч.
9053265 20.05.2016 г.  Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/ „Изработка, доставка и монтаж на съоръжения за експониране на исторически вещи и археологически находки за обект: „Дворец Евксиноград“ и „ЩАЛ“, намиращи се в стопанство „Евксиноград“ гр. Варна 30.05.2016 г.  17:30 ч.
9053264 20.05.2016 г.  Топлофикация - Русе ЕАД Изграждане на разпределителен тръбопровод и присъединителен топлопровод и абонатни станции за блок Д. Христов, блок Падаревски и блок Сметана в гр. Русе – по техническо задание и проект 06.06.2016 г.  16:00 ч.
9053263 20.05.2016 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Монтаж на нови вентилационни агрегати, клапани и събирателен колектор на напорна страна за вентсистеми 5,6UW79D61,D71; 5,6UW79D62,D72; 5,6UW79D63,D73 - 5,6ДГС I, II и III СБ 03.06.2016 г.  16:00 ч.
9053262 20.05.2016 г.  Военномедицинска академия /ВМА/ „Eднократна доставка на ваксини против вирусен хепатит тип „А” и „В”, срещу менингококи от група А, C, W-135, Y и против коремен тиф, за формирането, подготовката и осигуряването на контингенти от БА за участие в задгранични мисии” 03.06.2016 г.  15:00 ч.
9053261 20.05.2016 г.  Почивна база "Морско утро" гр. Китен „Доставка на хранителни продукти за осигуряване изхранването на лицата, настанени в Почивна база „Морско утро“ по 8 /осем/ обособени позиции“ Обособена позиция № 1 - "Пакетирани хранителни изделия"; Обособена позиция № 2 „Алкохол, безалкохолни напитки и кафе“; Обособена позиция № 3 - "Мляко и млечни продукти"; Обособена позиция № 4 - "Месо и месни продукти"; Обособена позиция № 5 - "Зеленчукови и плодови консерви"; Обособена позиция № 6 - "Пресни плодове и зеленчуци"; Обособена позиция № 7 - „Хляб и хлебни изделия“; Обособена позиция № 8 – „Сладкарски изделия“. 25.05.2016 г.  16:00 ч.
9053260 20.05.2016 г.  Община Драгоман „Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на социален проект „Независим живот за гражданите на Драгоман” 25.05.2016 г.  17:00 ч.
9053259 19.05.2016 г.  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ Наемане на кораб за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 26.05.2016 г.  17:30 ч.
9053258 19.05.2016 г.  Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна /Предишно - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна/ Закупуване на нов автомобил за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна и пълно гаранционно поддържане, съобразно гаранционните условия на завода-производител. 26.05.2016 г.  16:30 ч.
9053257 19.05.2016 г.  Община Карлово „Основен ремонт на ул. „Средна гора“ и ул. „П.Р. Славейков“ в гр. Карлово, община Карлово – инженеринг“ 03.06.2016 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4301 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)