Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053214 17.05.2016 г.  Детска градина № 192 "Лозичка" гр. София - /Старо наименование - Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 92 "Лозичка" гр. София/ ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 92 ЦДГ ЛОЗИЧКА - РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА 20.05.2016 г.  16:00 ч.
9053213 17.05.2016 г.  Учебен център МОМН „Доставка на хранителни продукти за Национален детски комплекс с. Ястребино“. 25.05.2016 г.  16:00 ч.
9053212 17.05.2016 г.  Община Минерални бани Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на община Минерални бани. 20.05.2016 г.  17:00 ч.
9053211 16.05.2016 г.  Община Своге Ремонт подпорни стени, метални огради и тротоари на територията на Община Своге по обособени позиции. Номер на обособената позиция: 1 Наименование: Ремонт метални огради и подпорни стени на бул."Искър"- от подлез под ж.п. линия до въжен мост кв.Бранчовица, гр.Своге Номер на обособената позиция: 2 Наименование: Ремонт подпорна стена на ул."Дунав" пред блок 3,блок 4 и блок 5, кв.Дренов, гр.Своге Номер на обособената позиция: 3 Наименование: Ремонт метални огради и подпорни стени на улица"Дунав"- от ул.“Вихрен“, кв.Дренов до улица"Средна гора" гр.Своге Номер на обособената позиция: 4 Наименование: Ремонт метални огради и подпорни стени на ул."Дунав"- от въжен мост кв.Бранчовица до ул."Средна гора", гр.Своге 01.06.2016 г.  16:00 ч.
9053209 16.05.2016 г.  Община Русе Ремонт на сградата на АГ „Гео Милев“, гр.Русе Пълно описание на обекта на поръчката: Сградата е архитектурен паметник на недвижимо културно наследство от категория „за сведение“(ДВ брой 63/1973г.). Същата е Г-образна, триетажна, със сутерен. Конструкцията е масивна, с тухлени сводове в коридора и останалите помещения в сутерена, тухлени сводове в коридорите над първия и втория етаж, и „пруски“ свод в останалите помещения, с метални греди и тухлен пълнеж между тях. Покривът е дървен скатен, покрит с керемиди. Поръчката предвижда подмяна на дървена дограма с PVC дограма с арка и без арка, 4 камерна, стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване 1.40 W/m2К, възстановяване на нарушена мазилка по фасадите и декоративните елементи на нея – главен и второстепенни корнизи, фронтони над врати и прозорци, пиластри, фасадно боядисване, пренареждане на керемиди и частична подмяна на дървена обшивка, и обшивки от поцинкована ламарина, както и всички съпътстващи ги работи. 31.05.2016 г.  17:30 ч.
9053208 16.05.2016 г.  "Софийска вода" АД Пълна сервизна поддръжка на мобилни терминали МЗ "Оrаngе" и М3 "Вlаск", вклюваща отстраняване на случайни или умишлени повреди 02.06.2016 г.  10:30 ч.
9053207 16.05.2016 г.  Община Червен бряг ,,Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 , ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр.Червен бряг“ 25.05.2016 г.  17:00 ч.
9053206 16.05.2016 г.  Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Видин Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор накоординатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Видин 06.06.2016 г.  16:30 ч.
9053205 16.05.2016 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Възстановяване на корозионно устойчиви покрития по металните конструкции отвън сградата на ХОГ 06.06.2016 г.  16:00 ч.
9053204 16.05.2016 г.  Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение /II САГБАЛ/ "Шейново" АД - София “СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ” 27.05.2016 г.  16:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4306 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)