Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053080 25.04.2016 г.  Община Момчилград „Доставка на употребявана сметосъбираща кола за нуждите на Община Момчилград " 04.05.2016 г.  16:00 ч.
9053079 22.04.2016 г.  Топлофикация - Перник АД Застраховане имуществото на “Топлофикация-Перник”АД 28.04.2016 г.  13:00 ч.
9053078 20.04.2016 г.  Целодневна детска градина N:166 - Веселушка, гр. София, район - Лозенец ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 166 ЦДГ ВЕСЕЛУШКА - РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА 27.04.2016 г.  16:00 ч.
9053077 20.04.2016 г.  Детска градина /ЦДГ/ № 193 "Славейче" гр. София - /Старо наименование - Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 93 "Славейче" гр. София/ Предмет на поръчката: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ - РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА 03.05.2016 г.  16:00 ч.
9053076 19.04.2016 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД 26.04.2016 г.  16:00 ч.
9053075 19.04.2016 г.  Център за психично здраве /ЦПЗ/ Велико Търново ЕООД /предишно наименование - Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ - Велико Търново ЕООД/ Периодична доставка на ваучери за храна за персонала на „ЦПЗ-В.Търново“ ЕООД по Наредба № 7 на база заявки от възложителя. 10.05.2016 г.  12:00 ч.
9053074 18.04.2016 г.  Детска градина №37 - Вълшебство, гр.София - /Старо наименование - Обединено детско заведение №37 - Вълшебство, гр.София/ ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 37 ОДЗ ВЪЛШЕБСТВО - РАЙОН “ВИТОША” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА 25.04.2016 г.  16:00 ч.
9053073 15.04.2016 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Ремонтни дейности в пансион Фортуна-вход Б 03.05.2016 г.  16:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4319 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319  

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)