Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053131 05.05.2016 г.  Община Монтана Осигуряване на логистика за посрещане на гости и провеждане на културни събития, организирани от Община Монтана през 2016 г. 13.05.2016 г.  17:00 ч.
9053130 05.05.2016 г.  Софийска опера и балет Отдаване под наем, доставка, монтаж и демонтаж на трибуна с 3 сектора за публика, с пластмасови седалки за 1512 посетители, предназначена за обезпечаване представленията на опера „Набуко“ на площад „Александър Невски“. 10.05.2016 г.  17:00 ч.
9053129 05.05.2016 г.  Община Вълчедръм Извършване на дезинсекция против комари на територията на общ. Вълчедръм, обл. Монтана. 09.05.2016 г.  17:00 ч.
9053128 05.05.2016 г.  КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/ Доставка на бои и материали за възстановяване на антикорозионно покритие на Комин 325 метра в Електроцентрала КонтурГлобал „Марица изток 3”АД 16.05.2016 г.  10:00 ч.
9053127 05.05.2016 г.  КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/ Строително-ремонтни работи за възстановяване на компрометирани участъци на Комин 325 метра в Електроцентрала КонтурГлобал „Марица изток 3”АД 20.05.2016 г.  10:00 ч.
9053126 05.05.2016 г.  Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" /ДП "РАО"/ „Обследване на работните режими на система ОВиК в ЦПРАО на СП “РАО - Козлодуй“ 12.05.2016 г.  16:30 ч.
9053125 05.05.2016 г.  Община Балчик Изработване и доставка на информационни и рекламни материали за представяне на проект „Представяне на регионалното културно наследство в 3D“ ("Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D - Arch 3D") по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 – 2020, с регистрационен номер 15.2.1.065“ 16.05.2016 г.  16:00 ч.
9053124 05.05.2016 г.  Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/ „Изработка, доставка и монтаж на съоръжения за експониране на исторически вещи и археологически находки за обект: „Дворец Евксиноград“ и „ЩАЛ“, намиращи се в стопанство „Евксиноград“ гр. Варна 19.05.2016 г.  17:30 ч.
9053123 05.05.2016 г.  Община Минерални бани Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на община Минерални бани 16.05.2016 г.  17:00 ч.
9053122 05.05.2016 г.  Водоснабдяване "Дунав" ЕООД - Разград Предмет на поръчката: Транспортни услуги с товарен автомобил с товароносимост 6-8 тона при отстраняване на аварии по водопроводната мрежа, включващи: 1. Извозване на земна маса и чакъл в рамките на гр. Разград, с. Гецово, с. Пороище и с. Стражец; 2. Извозване на земна маса и чакъл от и до населените места от Община Разград, с изключение на гр. Разград, с. Гецово, с. Пороище и с. Стражец; 3. Извозване на земна маса от мястото на аварията до сметището на населеното място (включително и ръчно разтоварване) в населените места от Община Разград, с изключение на гр. Разград, с. Гецово, с. Пороище и с. Стражец; 4. Транспортиране на стоки (чакъл, пясък, натрошен бетон, бетонови изделия, утайки от ПСОВ) по указан от Възложителя маршрут на територията на страната. 13.05.2016 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4314 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)