Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053153 10.05.2016 г.  Комисия за защита на потребителите /КЗП/ Осигуряване на пропускателния режим и ежедневна, денонощна охрана на помещенията и имуществото на Комисията за защита на потребителите с местонахождение в гр. София, пл. “Славейков” №4А и реакция при пожарна и аварийна ситуация в сградата на КЗП, гр.София, пл.”Славейков”№4а, етаж III, IV и VI в извън работно време и празничните дни 18.05.2016 г.  17:30 ч.
9053151 10.05.2016 г.  Община град Добрич „Строителни дейности на обект „Художествена галерия“ град Добрич по Проект „Красива България”. Строителните дейности включват подмяна на стара дървена дограма с дървена със стъклопакет на обект „Художествена галерия“ град Добрич, а именно: Демонтаж на стара дограма; Изработка, доставка и монтаж на дървена дограма в т.ч и комарници - по спецификация и схема; Изработка, доставка и монтаж на дървени подпрозоречни дъски с дебелина 4см., грундирани и боядисани с цвета на дограмата - по размер от място; Натоварване, превоз и разтоварване на отпадъци с камион до 7 км.; Обръщане страници на прозорци с гипсокартон, мрежа и шпакловка, в т.ч. доставка и монтаж на ъглохранител; Боядисване с латекс двукратно при ремонти на обърнатите страници от гипсокартон. 25.05.2016 г.  17:00 ч.
9053150 10.05.2016 г.  "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" /СБАЛОЗ/ ЕООД София-град /бивш Комплексен онкологичен център ЕООД - град София, старо наименование /Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - София-град ЕООД/ „Доставка на болнична храна за пациентите и дежурния персонал в "Стационарен блок " на „СБАЛОЗ” ЕООД, София-град” 17.05.2016 г.  16:30 ч.
9053149 10.05.2016 г.  Българска академия на науките /БАН/ Осигуряване на фиксирани телефонни услуги и на цифрова свързаност чрез мрежа с интегрирани далекосъобщителни услуги за нуждите на Българска академия на науките. 13.05.2016 г.  17:30 ч.
9053148 10.05.2016 г.  Балнеологичен център - Камена ЕАД - Велинград "Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на БЛЦ "Камена" ЕАД Велинград за срок от три години". 20.05.2016 г.  16:00 ч.
9053147 10.05.2016 г.  Земеделски институт - Стара Загора Доставка на царевица - зърно за нуждите на ЗИ- Стара Загора 17.05.2016 г.  16:00 ч.
9053145 10.05.2016 г.  Община Полски Тръмбеш ”Доставка на строителни материали за нуждите на Община Полски Тръмбеш.” 13.05.2016 г.  17:00 ч.
9053144 10.05.2016 г.  Медицински институт към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Периодични доставки на канцеларски материали, консумативи и тонер касети за нуждите на МИ - МВР, по заявки на възложителя за срок от 12 месеца, с 4 обособени позиции според мястото на доставка: ОП №1 - МБАЛ Централна клинична база на МИ - МВР, гр. София ОП №2 - БПЛР - филиал в гр Варна ОП №3 - БПЛР - филиал в гр. Хисаря ОП №4 - БПЛР - филиал в гр. Банкя 17.05.2016 г.  16:00 ч.
9053143 10.05.2016 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Изготвяне на дизайнерски проекти, изработване и доставка на рекламни материали за нуждите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 14.05.2016 г.  16:00 ч.
9053142 10.05.2016 г.  Детска градина № 16 "Приказен свят" гр. София - /Старо наименование - Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 16 "Приказен свят" гр. София/ „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение (ОДЗ) №16 „Приказен свят”, гр. София, по пет обособени позиции, както следва: ОП 1 „ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ” ; ОП 2 „МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”; ОП 3 „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ”; ОП 4 „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ” И ОП 5 „КОНСЕРВИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ” 17.05.2016 г.  17:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4312 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)