Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053193 14.05.2016 г.  Столична община - Район "Студентски" Ремонт на алейно осветление в парк „Студентски“ (парк „Мир и дружба“) 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053192 14.05.2016 г.  Община Тетевен Предмет на настоящата поръчка, осъществявана от Община Тетевен по реда на глава двадесет и шеста за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, на стойност по чл.20, ал3, т.1 от ЗОП по Обособена позиция № 1 е „Строително – монтажни работи на подпорни стени на територията на община Тетевен”, със следните подобекти: 1. Изграждане на подпорна стена в НУ ”Хаджи Генчо”, гр. Тетевен; 2. Укрепване на ул. „Г. Димитров” срещу № 3 в с. Васильово, община Тетевен; 3. Възстановяване на подпорна стена по ул. „Ан. Панчев”, с. Черни Вит, община Тетевен; 4. Изграждане на подпорни стени, укрепващи път Градежница – Глогово, в участък при УПИ V-42, кв. 9 по ПУП на с. Градежница, община Тетевен; По Обособена позиция №2 е „Подпорни стени (2 бр.) към общински път с идентификатор 62579.150.415 в местн. "Заводна", с. Рибарица“. 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053191 14.05.2016 г.  Водоснабдяване "Дунав" ЕООД - Разград Предмет на поръчката: Доставка на битум и асфалт за възстановяване на пътни настилки след отстранени аварии по водопроводната мрежа на територията на дружеството Кратко описание: Периодични доставки на топла аслафалтова смес и битумна емулсия и на студен асфалт за възстановяване на пътни настилки след отстранени аварии по водопроводната мрежа за срок от една година в две обособени позиции. 19.05.2016 г.  17:00 ч.
9053190 14.05.2016 г.  Водоснабдяване "Дунав" ЕООД - Разград Предмет на поръчката: Транспортни услуги с товарен автомобил с товароносимост 6-8 тона при отстраняване на аварии по водопроводната мрежа, включващи: 1. Извозване на земна маса и чакъл в рамките на гр. Разград, с. Гецово, с. Пороище и с. Стражец; 2. Извозване на земна маса и чакъл от и до населените места от Община Разград, с изключение на гр. Разград, с. Гецово, с. Пороище и с. Стражец; 3. Извозване на земна маса от мястото на аварията до сметището на населеното място (включително и ръчно разтоварване) в населените места от Община Разград, с изключение на гр. Разград, с. Гецово, с. Пороище и с. Стражец; 4. Транспортиране на стоки (чакъл, пясък, натрошен бетон, бетонови изделия, утайки от ПСОВ) по указан от Възложителя маршрут на територията на страната. 18.05.2016 г.  17:00 ч.
9053189 13.05.2016 г.  Министерство на туризма Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност 20.05.2016 г.  17:00 ч.
9053188 13.05.2016 г.  Община Смядово „Доставка на нов или употребяван товарен автомобил за нуждите на община Смядово” Технически параметри: Година на производство – над 1994 г. Категория – Самосвал Вид гориво – дизел Триосен Скоростна кутия - ръчна Гуми- износеност под 20% Полезен товар – над 10 тона. Добро техническо състояние. Без външни забележки. Доставеният товарен автомобили да е с 12 месечен гаранционен срок на експлоатация, считано от датата на доставка. 20.05.2016 г.  17:00 ч.
9053187 13.05.2016 г.  Топлофикация - Русе ЕАД Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за зала за тенис на маса в СК Ялта кв.418 УПИ I-5095 гр. Русе – по техническо задание и проект 30.05.2016 г.  16:00 ч.
9053186 13.05.2016 г.  Академика 2011 ЕАД „Обезопасяване на водни площи и осъществяване на водноспасителна дейност на територията на плаж „Равда – Академика“, находящ се в община Несебър, област Бургас и поддържан на основание концесионен договор с МРРБ, за сезон 2016г." 25.05.2016 г.  17:00 ч.
9053185 13.05.2016 г.  Община Брусарци " Доставка на евро дизел и бензин А 95 за нуждите на Община Брусарци”, по обособени позиции: ОП № 1 “Доставка на Евро Дизел” и ОП № 2 ”Доставка на Бензин А 95” 20.05.2016 г.  17:00 ч.
9053184 13.05.2016 г.  Сдружение - Асоциация на българските черноморски общини, гр. Варна Изработка на мултимедиен продукт за Проект № 2.1.2.73296.282 MIS ECT 2617 „ALECTOR - Мрежи за сътрудничество за прилагане стандарти за качество за развитие на културния туризъм на трансгранично ниво“ 20.05.2016 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4308 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)