Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053225 17.05.2016 г.  Община Стара Загора "Доставка и монтаж на поливни системи за нуждите на Община Стара Загора“ 25.05.2016 г.  15:00 ч.
9053224 17.05.2016 г.  Община Горна Оряховица Ремонт на масивна двуетажна сграда – хижа „Божур“ гр. Горна Оряховица, по проект „Красива България". Ремонта на сградата ще обхване покривното покритие, дограма,фасади, вътрешни ремонти, външни нови настилки и оформяне на площадка за отдих с беседка, пейки и бетонова масичка за играна шах. 01.06.2016 г.  17:00 ч.
9053223 17.05.2016 г.  Регионална здравна инспекция /РЗИ/ гр. Стара Загора „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Регионална здравна инспекция – Стара Загора ". 27.05.2016 г.  16:30 ч.
9053221 17.05.2016 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Монтана “Доставка на натриев хипохлорит /белина/” със съдържание на активен хлор 90гр. на литър, предназначен за обеззаразяване на питейни води. 26.05.2016 г.  17:00 ч.
9053220 17.05.2016 г.  Община Ардино „Доставка на един брой високопроходим автомобил - джип за нуждите на Община Ардино” 25.05.2016 г.  17:00 ч.
9053219 17.05.2016 г.  Община Монтана Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Монтана 26.05.2016 г.  17:00 ч.
9053218 17.05.2016 г.  Столична община Изготвяне на технически проекти и изграждане на системи за физическа сигурност Алармена система против проникване/АСПП/ и система за контрол на достъпа/СКД/ в районите: "Студентски", "Овча купел", "Връбница", "Банкя" и "Панчарево" в съответствие с Техническите задания. 30.05.2016 г.  17:30 ч.
9053217 17.05.2016 г.  Община Марица, област Пловдив „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на населените места в Община ,,Марица‘‘ - село Бенковски, село Войсил, село Костиево, село Радиново, село Царацово, село Строево, село Труд, село Граф Игнатиево, село Калековец, село Войводиново, село Желязно, село Крислово,село Динк,село Скутаре, село Рогош, село Трилистник,село Маноле, село Манолско Конаре и село Ясно поле” 25.05.2016 г.  16:30 ч.
9053216 17.05.2016 г.  Агенция по обществени поръчки /АОП/ Техническо обслужване на регистъра на обществените поръчки и свързания с него специализиран софтуер на Агенцията по обществени поръчки 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053215 17.05.2016 г.  Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево Доставка на материали и аксесоари за изолация на електрокъщи на задвижваща станция 3023. 26.05.2016 г.  16:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4305 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)