Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053306 25.05.2016 г.  Ученически отдих и спорт ЕАД, гр. София „Осъществяване на денонощна физическа охрана с осигуряване на пропускателен режим на 4 обекта, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД“ 01.06.2016 г.  17:00 ч.
9053305 25.05.2016 г.  Община Ботевград Осигуряване на летен отдих на ученици от училищата на територията на община Ботевград и млади семейства с деца жители на община Ботевград 30.05.2016 г.  17:30 ч.
9053304 25.05.2016 г.  Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ - София Настоящата обществена поръчка има за предмет предоставяне на услуги по смисъла на Закона за туризма за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура“, както следва: 1. закупуване на самолетни билети за превоз по въздух; 2. осигуряване на хотелско настаняване на служителите и на членовете на Управителния съвет (УС) на ДП „Пристанищна инфраструктура”, при осъществяване на служебните пътувания в страната и в други държави в рамките на ЕС и извън ЕС, съгласно всяка конкретна заявка на възложителя, в т.ч. и осигуряване на превоз до крайната дестинация в случаи, когато крайната дестинация не разполага с възможности за въздушен превоз; 3. осигуряване на застраховка (валидна за срока на престоя в съответната дестинация) на пътуващите лица, при необходимост и направена заявка от представител на възложителя; 4. предоставяне на информация за визовите изисквания на държавата, до която се извършва пътуването, ако има такива и изготвяне необходимата виза за пребиваване на командирования служител в съответната страна. Сред основните дестинации, до които се командироват служители на ДП „Пристанищна инфраструктура”, (на база осъществени командировки в чужбина за предходен период), са: Брюксел; Лондон; Париж; Лисабон; Амстердам; Копенхаген; Виена; Антверпен; Будапеща; и др. Посоченият списък е примерен и не ангажира възложителя със закупуване на самолетни билети по изброените дестинации, нито го ограничава да закупува такива билети само в рамките на изброените дестинации. Не са обект на настоящата обществена поръчка доставката на самолетни билети от нискобюджетни авиокомпании (лоу-кост). 03.06.2016 г.  17:30 ч.
9053303 25.05.2016 г.  Община Варна "Доставка и монтаж на автоматизирана система за измерване на МПС с електронна автомобилна везна за нуждите на Община Варна" 02.06.2016 г.  17:30 ч.
9053302 25.05.2016 г.  Община Силистра Извършване на наземна обработка срещу комари на зелени площи на територията на община Силистра и доставка на препарат против комари 01.06.2016 г.  17:00 ч.
9053301 25.05.2016 г.  Община Варна „Осигуряване на сцени за провеждане на културни, образователни, спортни, информационни и други събития, организирани от Община Варна“ 30.05.2016 г.  17:30 ч.
9053300 25.05.2016 г.  Община Смядово „Доставка на нов или употребяван товарен автомобил за нуждите на община Смядово” Технически параметри: Година на производство – над 1994 г. Категория – Самосвал Вид гориво – дизел Триосен Скоростна кутия - ръчна Гуми- износеност под 20% Полезен товар – над 10 тона. Добро техническо състояние. Без външни забележки. Доставеният товарен автомобили да е с 12 месечен гаранционен срок на експлоатация, считано от датата на доставка. 27.05.2016 г.  17:00 ч.
9053299 25.05.2016 г.  Община Горна Малина Реконструкция на общински пътища на територията на Община Горна Малина 09.06.2016 г.  17:00 ч.
9053298 25.05.2016 г.  Община Девня Предоставяне на обследване за енергийна ефективност, консултантски и проектантски услуги за разработване на проектно предложение по програма „Инвестиционна програма за климата“ на гр. Девня 01.06.2016 г.  16:30 ч.
9053297 25.05.2016 г.  Община Марица, област Пловдив „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение строителството на обекти: Обект 1.„Канализация за дъждовни води по част от ул. ,,28-ма‘‘, ул. ,,49-та‘‘ и прилежащи улици в село Маноле, Община ,,Марица‘‘ и Обект 2 ,,Канализация за дъждовни води по част от ул. ,,Изток‘‘, ул. ,,Д.Дебелянов‘‘ и ул. ,,Цар Калоян‘‘ село Рогош, Община ,,Марица‘‘. 01.06.2016 г.  16:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4297 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)