Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100145 25.06.2020 г.  Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Шумен ЕООД/Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Шумен “Пране, сушене и гладене на постелъчно бельо, включващо 2 обособени позиции -" Пране по термодезинфекционния метод, сушене и гладене" и "Пране по химиотермодезинфекционния метод, сушене и гладене" на операционно бельо на "КОЦ-Шумен"ЕООД 01.07.2020 г.  16:30 ч.
9100144 25.06.2020 г.  Община Асеновград „ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛИЦА „КЛОКОТНИЦА“ В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ. „БОРИСЛАВ“ И УЛ. „ИЛИНДЕН“ 30.06.2020 г.  17:00 ч.
9100143 25.06.2020 г.  Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" Доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” и обхваща доставка на легла и матраци (CPV 39143110 - 0) и двукрилни гардероби и настройки за двукрилни гардероби (CPV 39143120 - 3). Поръчката включва доставка и монтаж. 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9100142 25.06.2020 г.  Община Искър „Строителен надзор за обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър”. 30.06.2020 г.  16:00 ч.
9100141 25.06.2020 г.  Община Кнежа „Основен ремонт на спортните игрища в ОУ "Васил Левски", гр. Кнежа и ОУ "Отец Паисий", гр. Кнежа“ 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100140 25.06.2020 г.  Столична община - Район "Подуяне" Ремонт на сградата на НЧ „Стефан Караджа“, находяща се на ул. „Гинци“ №11, УПИ І, кв.29, м. „Х.Димитър“. 03.07.2020 г.  17:00 ч.
9100139 25.06.2020 г.  Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ - Ловеч "Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите в РЗОК - Ловеч“ 01.07.2020 г.  17:00 ч.
9100138 25.06.2020 г.  Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ - Перник „Основен ремонт - прилагане на мерки за енергийна ефективност – подмяна на дограма и съпътстващи строително – ремонтни дейности в сгради на ОДМВР - Перник", находящи се в гр. Перник, ул. ”Самоков ” № 1. 30.06.2020 г.  17:30 ч.
9100137 25.06.2020 г.  Детска градина - Първи юни, гр. Раковски - /Старо наименование - Обединено детско заведение /ОДЗ/ "Първи юни" гр. Раковски/ „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ПЪРВИ ЮНИ" град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Хляб” - прогнозна стойност - 4050.00 лева; - Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” - прогнозна стойност - 14986.30 лева; - Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”- прогнозна стойност - 25261.83 лева; - Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти”- прогнозна стойност - 9488.33 лева; - Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци”- прогнозна стойност - 16057.50 лева; 30.06.2020 г.  16:00 ч.
9100135 25.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Варна Доставка та почистващи препарати и детергенти, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП 29.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 12 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)