Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100279 08.07.2020 г.  Водоснабдяване и канализационни услуги, гр. Пазарджик „Доставка на два товарни автомобила – втора употреба“ ОП №1 Товарен автомобил с товароподемност до 9000 кг. ОП №2 Товарен автомобил с товароподемност до 12000 кг.“ 13.07.2020 г.  17:00 ч.
9100277 08.07.2020 г.  Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/ „Абонаментна поддръжка на отоплителни инсталации в ЛЦ за ОВД Варна“ - Предметът на поръчката се състои в aбонаментна поддръжка на отоплителни инсталации в ЛЦ за ОВД Варна, вкл. и на ТРЛК „Върбица“, описани подробно в Приложение 1 – Техническа спецификация от Обявата. 20.07.2020 г.  17:00 ч.
9100263 07.07.2020 г.  Община Димово «Доставка на употребяван специализиран автомобил – двураменен контейнеровоз с цистерна за миене на улици и пясъкоразпръскващо устройство и гребло за сняг за нуждите на община Димово» 13.07.2020 г.  17:00 ч.
9100262 06.07.2020 г.  Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Враца Доставка на пътнически микробус (8+1) места за ТП на НОИ - Враца 10.07.2020 г.  17:00 ч.
9100261 06.07.2020 г.  Община Белослав Доставка на лек автомобил с висока проходимост 4х4. 09.07.2020 г.  17:00 ч.
9100260 06.07.2020 г.  Център за психично здраве /ЦПЗ/ гр. Хасково „Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ -Хасково ЕООД ” Периодични доставки след предварителни заявки на на медицински консумативи и материали. Обектът на поръчката включва една обособена позиция „Медицински консумативи” 56 броя единици консумативи. Участниците могат да представят оферта за целия обем на поръчката (за всички консумативи). Оценяването се извършва за цялата позиция. 09.07.2020 г.  14:00 ч.
9100259 06.07.2020 г.  Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания /СБАЛПФЗ/ - Хасково ЕООД „Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛПФЗ -Хасково ЕООД ” Периодични доставки след предварителни заявки на на медицински консумативи . Обектът на поръчката включва една обособена позиция „Медицински консумативи ” с 70 броя консумативни единици. Участниците могат да представят оферта само целия обем на поръчката(за всички консумативи). Оценяването се извършва за цялата позиция. 09.07.2020 г.  14:00 ч.
9100258 06.07.2020 г.  Център за психично здраве /ЦПЗ/ гр. Хасково „Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ -Хасково ЕООД ” Периодични доставки след предварителни заявки на на медицински консумативи и материали. Обектът на поръчката включва една обособена позиция „Медицински консумативи” 56 броя единици консумативи. Участниците могат да представят оферта за целия обем на поръчката (за всички консумативи). Оценяването се извършва за цялата позиция. 09.07.2020 г.  14:00 ч.
9100257 06.07.2020 г.  Районна здравноосигурителна каса РЗОК/ - Бургас "Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на РЗОК-Бургас" 08.07.2020 г.  17:00 ч.
9100245 03.07.2020 г.  "Тролейбусен транспорт" ЕООД - Плевен „Интегриране на новопридобитите електрически автобуси към съществуващите Интелигентни транспортни системи“ 09.07.2020 г.  16:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)