Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100155 25.06.2020 г.  Община Тетевен „Възстановяване на пропускната способност, подобряване на хидравличните елементи на река Градежница и възстановяване на техническа инфраструктура в селата Глогово и Градежница, община Тетевен“ - Подобект Глогово, участък 2. 01.07.2020 г.  17:00 ч.
9100154 25.06.2020 г.  Община Роман ДОСТВАКА НА МУЛТИФУНКЦИАНЕЛН БАГЕР С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ -ВТОРА УПОТРЕБА , ЗА ОБЩИНА РОМАН 06.07.2020 г.  17:00 ч.
9100153 25.06.2020 г.  Община Роман “РЕМОНТ НА ВЪЖЕН МОСТ НАД Р. МАЛЪК ИСКЪР, С. СРЕДНИ РЪТ, ОБЩИНА РОМАН“ 06.07.2020 г.  17:00 ч.
9100152 25.06.2020 г.  Община Вълчи дол „Организиране на Зелено училище по проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 ОП НОИР” 30.06.2020 г.  17:00 ч.
9100151 25.06.2020 г.  Комплекс за социални услуги деца и семейства "Лудогорие", град Исперих „ Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на КСУДС „Лудогорие” гр. Исперих по обособени позиции: 1. Плодове и зеленчуци; 2.Тестени и хлебни изделия; 3. Месо и месни продукти и риба; 4. Пакетирани стоки, консерви и подправки; 5. Мляко и млечни продукти” 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100150 25.06.2020 г.  Община Сандански Доставка на употребявани моторни превозни средства за нуждите на община Сандански, социалните заведения и звената към нея 30.06.2020 г.  17:00 ч.
9100149 25.06.2020 г.  Община Сунгурларе „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ПОДОБЕКТИ“ 30.06.2020 г.  17:00 ч.
9100148 25.06.2020 г.  Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Плевен Доставка на медикаменти-лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Плевен. 30.06.2020 г.  16:00 ч.
9100147 25.06.2020 г.  Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Пазарджик “ Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ -Пазарджик”. 29.06.2020 г.  16:00 ч.
9100146 25.06.2020 г.  Основно училище - Васил Левски, гр. Бургас „Определяне на изпълнител за СМР на обект „Довършителните работи във физкултурения салон на ОУ „Васил Левски“, кв. Горно Езерово, гр. Бургас имот с КИ 07079.829.22 - УПИ V, кв. 8 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас“. 29.06.2020 г.  16:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 11 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)