Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100244 03.07.2020 г.  Институт по органична химия с център по фитохимия /ИОХЦФ/ към Българска академия на науките /БАН/ Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за “Модернизация на сървър и мрежа за достъп до аналитичната апаратура и поддържане на бази данни”. 08.07.2020 г.  17:30 ч.
9100243 02.07.2020 г.  Командване на Военновъздушните сили Придобиване на лицензи и обучение за работа със софтуерен продукт "ArcGIS for Desktop Advanced " 07.07.2020 г.  16:30 ч.
9100242 01.07.2020 г.  Столична община - Район "Средец" Предмет на поръчката: “Текуща поддръжка и ремонт на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на Столична община- район "Средец" 07.07.2020 г.  17:30 ч.
9100241 01.07.2020 г.  Столична община - Район "Средец" “Строително ремонтни работи за подобряване на състоянието на сградите и дворовете на детските градини, находящи се на територията на СО район „Средец“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Ремонт и реконструкция на сградата и дворното пространство на ДГ№ 77 „Магнолия“ 07.07.2020 г.  17:30 ч.
9100240 01.07.2020 г.  Софийска опера и балет Доставка на 3 броя светодиодни мувингхед прожектори и аксесоари за тях. 06.07.2020 г.  17:30 ч.
9100239 01.07.2020 г.  Софийска опера и балет Доставка на оркестрови столове, столове за контрабаси и за тимпани и перкусии 06.07.2020 г.  17:30 ч.
9100238 01.07.2020 г.  Община Разград „ИНЖЕНЕРИНГ-Проектиране и извършване на вътрешен ремонт в ДГ,,Шестте Ястребинчета“ с подмяна на инсталации‘‘ 06.07.2020 г.  17:30 ч.
9100235 30.06.2020 г.  "АйСиДжиБи" АД Осигуряване на връзки с обществеността във връзка с дейността на "АйСиДжиБи" АД 02.07.2020 г.  17:30 ч.
9100234 30.06.2020 г.  "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД „Двугодишна доставка на дървен материал за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“ 06.07.2020 г.  17:30 ч.
9100233 30.06.2020 г.  Община Дългопол „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Дългопол“ - СОУ "Климент Охридски" - гр. Дългопол“. 06.07.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 5 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)