Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099932 22.06.2020 г.  Община Стрелча „Избор за изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на обект: Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи по възстановяване на улично платно и направа на подпорни стени и нов водосток на ул.“20-ти април“ – гр.Стрелча“ 25.06.2020 г.  17:30 ч.
9099931 22.06.2020 г.  Медицински институт към Министерство на вътрешните работи /МВР/ „ЗАСТРХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ В МЕДИЦИНСКИ ИНСИТУТ НА МВР” 25.06.2020 г.  16:30 ч.
9099930 22.06.2020 г.  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурните му звена с 3 обособени позиции“: Обособена позиция 1 – гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115 с прогнозна стойност 35 000 лв. без ДДС Обособена позиция 2 – гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков“ № 1 с прогнозна стойност 7 000 лв. без ДДС Обособена позиция 3 – гр. Добрич, ж.к. „Добротица“ № 12 с прогнозна стойност 5 000 лв. без ДДС 25.06.2020 г.  16:30 ч.
9099929 22.06.2020 г.  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурните му звена с 3 обособени позиции“: Обособена позиция 1 – гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115 с прогнозна стойност 35 000 лв. без ДДС Обособена позиция 2 – гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков“ № 1 с прогнозна стойност 7 000 лв. без ДДС Обособена позиция 3 – гр. Добрич, ж.к. „Добротица“ № 12 с прогнозна стойност 5 000 лв. без ДДС 25.06.2020 г.  16:30 ч.
9099928 22.06.2020 г.  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурните му звена с 3 обособени позиции“: Обособена позиция 1 – гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115 с прогнозна стойност 35 000 лв. без ДДС Обособена позиция 2 – гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков“ № 1 с прогнозна стойност 7 000 лв. без ДДС Обособена позиция 3 – гр. Добрич, ж.к. „Добротица“ № 12 с прогнозна стойност 5 000 лв. без ДДС 25.06.2020 г.  16:30 ч.
9099927 22.06.2020 г.  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурните му звена с 3 обособени позиции“: Обособена позиция 1 – гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115 с прогнозна стойност 35 000 лв. без ДДС Обособена позиция 2 – гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков“ № 1 с прогнозна стойност 7 000 лв. без ДДС Обособена позиция 3 – гр. Добрич, ж.к. „Добротица“ № 12 с прогнозна стойност 5 000 лв. без ДДС 25.06.2020 г.  16:30 ч.
9099926 22.06.2020 г.  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурните му звена с 3 обособени позиции“: Обособена позиция 1 – гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115 с прогнозна стойност 35 000 лв. без ДДС Обособена позиция 2 – гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков“ № 1 с прогнозна стойност 7 000 лв. без ДДС Обособена позиция 3 – гр. Добрич, ж.к. „Добротица“ № 12 с прогнозна стойност 5 000 лв. без ДДС 25.06.2020 г.  16:30 ч.
9099925 22.06.2020 г.  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурните му звена с 3 обособени позиции“: Обособена позиция 1 – гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115 с прогнозна стойност 35 000 лв. без ДДС Обособена позиция 2 – гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков“ № 1 с прогнозна стойност 7 000 лв. без ДДС Обособена позиция 3 – гр. Добрич, ж.к. „Добротица“ № 12 с прогнозна стойност 5 000 лв. без ДДС 25.06.2020 г.  16:30 ч.
9099924 22.06.2020 г.  Община Стрелча „Избор за изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на покрива на физкултурен салон на СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча, община Стрелча“. 25.06.2020 г.  17:30 ч.
9099923 22.06.2020 г.  Община Стрелча „Избор за изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на покрива на физкултурен салон на СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча, община Стрелча“. 25.06.2020 г.  17:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 32 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)