Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099999 23.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Кирково към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян „Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ТП ДГС „Кирково” за срок от 24 месеца“ 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099998 23.06.2020 г.  Национална многопрофилна транспортна болница /НМТБ/ "Цар Борис III" - София „Абонаментно сервизно обслужване на медицинско оборудване по обособени позиции за нуждите на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „ Цар Борис ІІІ”.Абонаментната такса следва да включва всички разходи за сервизна поддържа на медицинското оборудване: труд, транспорт, профилактика, настройки, аварийни дейности, ремонти, подмяна на основни консумативи и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части. 26.06.2020 г.  16:00 ч.
9099997 23.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Кирково към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян „Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство (в това число изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.; даване под наем на селскостопански машини и селскостопански инвентар, с оператор) в горски разсадник на ТП ДГС „Кирково“ 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099996 23.06.2020 г.  Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт на стреха на покрив на Общинска библиотека в гр. Свиленград. 26.06.2020 г.  17:30 ч.
9099995 23.06.2020 г.  Община Севлиево „Инженеринг: проектиране и изграждане на многофункционална площадка за практикуване на планинско колоездене, БМХ и ролкови спортове за обект Байк парк Севлиево”. 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099994 23.06.2020 г.  Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Бургас , ЕООД - /Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Бургас ЕООД/ Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти) 26.06.2020 г.  16:00 ч.
9099993 23.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол Специализирана услуга за цифровизация, трансформация и интеграция на геопространствени технически данни за ВиК мрежи за допълване и актуализация на съществуващи ГИС модели за агломерациите, предмет на проекта 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099992 23.06.2020 г.  Община Якоруда Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на фабрично нов лек автомобил, който е описан в Техническата спецификация за възлагане на поръчката. 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099991 23.06.2020 г.  Община Горна Оряховица „Доставка на тонер касети и/или зареждане на тонер касети и мастила за копирна техника; доставка на резервни части за копирна техника за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет: Обособена позиция №1: „Доставка на тонер касети и/или зареждане на тонер касети и мастила за копирна техника за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет” Обособена позиция № 2: „Доставка на резервни части за копирна техника за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет” 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099990 23.06.2020 г.  Община Драгоман „Реконструкция и модернизация на пазар в ЦГЧ гр. Драгоман“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 26 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)