Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9040313 30.03.2015 г.  Община Чавдар Ремонт на алеи и тротоари в училищен двор, с. Чавдар 08.04.2015 г. 
9040312 30.03.2015 г.  "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД - Варна Изграждане на допълнителен изход от Зала за получаване на багаж на Терминал 2 на летище Варна 09.04.2015 г. 
9040311 30.03.2015 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Дупница към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ,ЗЛОД и други необходими бланки по задание на ТП „ДГС Дупница” 14.04.2015 г. 
9040310 30.03.2015 г.  Община Ихтиман Доставка на хранителни продукти, съгласно техническа спецификация за нуждите на отдел "Социален патронаж" на община Ихтиман. При изпълнение на поръчката следва да се извърши периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, направен от упълномощено лице от Възложителя на община Ихтиман и доставена в посочен ден и до посочен час на административния адрес. 08.04.2015 г. 
9040309 30.03.2015 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра Доставка на гуми за леки автомобили и пътно строителна техника, с включени монтаж, демонтаж и баланс. ОП1- Доставка на гуми за леки автомобили, с включен монтаж, демонтаж и баланс. ОП2- Доставка на гуми за пътно строителна техника, с включен монтаж, демонтаж и баланс. 09.04.2015 г. 
9040308 30.03.2015 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Шумен „Доставка на ферихлорид за нуждите на прeчиствателна станция за отпадъчни води на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен 09.04.2015 г. 
9040307 30.03.2015 г.  Център за психично здраве /ЦПЗ/ - Русе ЕООД /Старо наименование - Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ - Русе ЕООД/ „Доставка на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане” 09.04.2015 г. 
9040306 30.03.2015 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Смядово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен „Доставка, чрез покупка на противопожарно оборудване за ПП депа на територията на ТП „ ДГС Смядово” за 2015 год.“ 15.04.2015 г. 
9040305 30.03.2015 г.  Община Маджарово СМР "Гробищен парк" гр.Маджарово, застроена площ - 45,83 кв.м. 09.04.2015 г. 
9040304 30.03.2015 г.  Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/ „Доставка на фотоапарати за извършване проверки на място“ 15.04.2015 г. 
Общ брой: 393
Страница 10 от 40 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница