Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9038356 26.01.2015 г.  Община Левски доставка на 1бр. рентгенова уредба за скопия и графия за образна диагностика - втора употреба 05.02.2015 г. 
9038355 26.01.2015 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Шумен към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен „Абонаментна услуга по охрана на административната сграда на Горска хижа „Овчарово” при ТП „ДГС Шумен”, чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2015г., с включена доставка и монтаж на техническото оборудване” 05.02.2015 г. 
9038354 26.01.2015 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на телевизионна система в Онкоцентър на МБАЛ „Света Марина” ЕАД 02.02.2015 г. 
9038353 26.01.2015 г.  34 Основно училище /ОУ/ "Стою Шишков" гр. София Настоящата процедура се провежда на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП. Вид на процедурата: Публична покана за сключване на договор за доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за учениците от ПГ и І-ви до ІV-ти клас на 34 ОУ „Стою Шишков”, гр.София Мястото на изпълнение на поръчката е сградата на 34 ОУ „Стою Шишков”, гр.София, ул. „Родопски извор” № 43. Срокът за изпълнение на поръчката е до 1 /една/ година, считано от 01.01.2015г. до 31.12.2015г. Доставките се извърват само в учебните дни от годината. Прогнозният брой учебни дни за календарната 2015 година е 162. Обемът на доставките на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за учениците от ПГ и І-ви до ІV-ти клас на 34 ОУ „Стою Шишков”, гр.София ще се определя и ще бъде в зависимост от нуждите на Възложителя през периода на изпълнение на договора. 06.02.2015 г. 
9038352 26.01.2015 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна Доставка и монтаж на 40 (четиридесет) броя електронни четци за пълна интеграция към Единна Регистрационна Система за хоспитализация и дехоспитализация в лечебно заведение от НЗОК 02.02.2015 г. 
9038351 26.01.2015 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Шумен към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Поддръжка и профилактика на компютри, принтери, мултифункционални устройства и др.офис техника на Възложителя през 2015г. 05.02.2015 г. 
9038350 26.01.2015 г.  Професионална гимназия по туризъм /ПГТ/ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас Осигуряване на самолетни билети за пътувания в страната и чужбина на участниците при изпълнението на проекти по програма Еразъм+ по договори № 2014-1- BG01- KA201-000868 проект "Знаещи и можещи в училище и живота" и № 2014-1- IT02- KA201- 003979 8 проект Budd.E.R.S "Училище за начинаещи предприемачи", сключени от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас с "Център за развитие на човешките ресурси", разпределени в 2 обособени позиции. 05.02.2015 г. 
9038349 26.01.2015 г.  Община Исперих Неотложни възтановителни работи на ЦДГ "Момина сълза" с. Райнино, община Исперих изразяващи се във възтановяване на покрива, външни работи и отстраняване на вътрешни дефекти по сградата. 04.02.2015 г. 
9038348 26.01.2015 г.  Община Плевен Извършване на дезинсекция и дератизация на обекти и площи на територията на Община Плевен 05.02.2015 г. 
9038347 26.01.2015 г.  Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Русе 1. Извършване на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2. Извършване на профилактични прегледи от офталмолог на служители, работещи с видеодисплеи, и шофьор. 05.02.2015 г. 
Общ брой: 275
Страница 10 от 28 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница