Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9063511 20.04.2017 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доставка на електроматериали 25.04.2017 г.  16:00 ч.
9063510 20.04.2017 г.  "Център за психично здраве /ЦПЗ/ д-р П. Станчев- Добрич" ЕООД /старо наименование - Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ "Д-р П. Станчев" ЕООД- Добрич Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве д-р П.Станчев-Добрич" ЕООД гр. Добрич 27.04.2017 г.  15:00 ч.
9063509 20.04.2017 г.  Детска градина "Калина Малина" - гр. Несебър - /Старо наименование - Обединено детско заведение /ОДЗ/ "Калина Малина" - гр. Несебър/ „Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Калина Малина”, със следните обособени позиции: - Обособена позиция 1 – доставка на основни хранителни продукти: - Обособена позиция 2 – доставка на плодове и зеленчуци 24.04.2017 г.  17:00 ч.
9063508 20.04.2017 г.  Община Белица „Доставка на един брой нов или употребяван лек автомобил за нуждите на община Белица“ 25.04.2017 г.  17:00 ч.
9063507 20.04.2017 г.  Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Плевен към ЕСО Охрана с технически средства /СОТ/, включително реакция с жива сила на административна сграда на МЕПР Ловеч 25.04.2017 г.  16:30 ч.
9063506 20.04.2017 г.  Община Перник Ремонтни дейности на съоръжения, разположени на детски и спортни площадки и в паркови зони на общински обекти 24.04.2017 г.  16:30 ч.
9063505 20.04.2017 г.  Община Монтана Осигуряване на логистика за посрещане на гости и провеждане на културни събития, организирани от Община Монтана през 2017 г. 24.04.2017 г.  17:00 ч.
9063504 20.04.2017 г.  Икономически университет - Варна Доставка, монтаж и настройка на озвучителна и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна. 27.04.2017 г.  16:30 ч.
9063503 20.04.2017 г.  Община Асеновград „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Асеновград” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS”; Обособена позиция № 2: „Чрез фиксирана телефонна мрежа” 24.04.2017 г.  17:00 ч.
9063502 20.04.2017 г.  Община Карнобат Предмет на настоящата поръчка е избор на мобилен оператор, който да предоставя мобилни услуги за нуждите на Община Карнобат на територията на Република България и извън нея, както и допълнителни услуги, в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. 25.04.2017 г.  17:30 ч.
Общ брой: 9711
Страница 10 от 972 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)