Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9066432 20.07.2017 г.  Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Хасково Обслужване на персонала на РЗОК-Хасково от служба по трудова медицина 25.07.2017 г.  17:00 ч.
9066431 20.07.2017 г.  Община Челопеч Извършване на услуга с механизирана техника и/или превози на товари с водач за нуждите на община Челопеч 24.07.2017 г.  16:30 ч.
9066430 20.07.2017 г.  Община Девин Доставка на строителни материали и консумативи за нуждите на община Девин. 27.07.2017 г.  17:00 ч.
9066429 20.07.2017 г.  Ученическо хранене ЕООД - Стара Загора „Доставка на електрическа енергия при свободно договаряни цени за нуждите на „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Стара Загора“ 24.07.2017 г.  16:30 ч.
9066428 20.07.2017 г.  Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Публикуване на обяви и съобщения в печатни медии за нуждите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД 27.07.2017 г.  16:00 ч.
9066427 20.07.2017 г.  Столична община - Район "Нови Искър" “Изграждане на пристойка /училищен бюфет и столова/ към 171 ОУ "Стоил Попов", кв.Кумарица, гр.Нови Искър" 24.07.2017 г.  17:00 ч.
9066426 20.07.2017 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Реконструкция на склад за съхранение на хидразин хидрат 26.07.2017 г.  16:00 ч.
9066425 19.07.2017 г.  Община Шумен „Избор на изпълнител за техническо обслужване, поддържане и текущи ремонти на отоплителните инсталации на Общински Обекти на територията на Община Шумен за период от една година“ 19.07.2017 г.  17:30 ч.
9066424 19.07.2017 г.  Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София Настоящата поръчка е за основен ремонт и/или основно обновяване на покриви, хидроизолации и хидроизолационни системи (включват откриване и отстраняване на течове от покриви, ремонти по плоски покриви с битумна изолация и скатни покриви с ЛТ ламарина на сградите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, подмяна на воронки и отпушване на водосточни тръби, тенекеджийски работи по покриви и др.). 03.08.2017 г.  16:30 ч.
9066423 19.07.2017 г.  Община Тунджа, област Ямбол Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на доставки на строителни материали, необходими за ремонтни дейности в Община „Тунджа”, в това число общинска администрация и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, както и доставки във връзка с изпълнението на проекти, по които Община „Тунджа” е Бенефициент, по вид и количества, определени чрез заявки при възникнала необходимост. Заявките се изготвят от определени от Възложителя лица, съгласно приложен към Договора списък и се подават на изпълнителя по телефон, факс или e-mail. 27.07.2017 г.  12:00 ч.
Общ брой: 12399
Страница 10 от 1240 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)