Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9032200 24.07.2014 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Варна "Изработка и доставка на печатни формуляри по образец, за нуждите на “Водоснабдяване и канализация - Варна ” ООД" При изпълнение на поръчката следва да се извършва изработка и доставка на печатни формуляри по образец на Възложителя, както следва:1. Формуляри на вестникарска х-я,2. Формуляри на офсетова х-я,3. Формуляри на химизирана х-я,4. Формуляри на цветна х-я, пастелни цветове,5. Формуляри на цветна х-я,наситени цветове, 6. Журнали с твърда подвързия, вестн. хартия, шити и лепени,7. Журнали с кожена подвързия, вестн. хартия, шити и лепени,8. Журнали с твърда подвързия,офсет, шити и лепени,9. Журнали с кожена подвързия,офсет, шити и лепени,10. Други, подробно описани в документацията за участие. 06.08.2014 г. 
9032199 24.07.2014 г.  Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Доставка на апаратура за ремонт на прекъсвачи 400 кV. Уредът е предназначен за извършване на ремонти по главен комутационен модул на високомощни прекъсвачи тип HPL420/B2 и LTB420E2 на територията на ЕСО ЕАД. 04.08.2014 г. 
9032198 24.07.2014 г.  "Софийска вода" АД Доставка на дърва за огрев 07.08.2014 г. 
9032197 24.07.2014 г.  Водоснабдяване "Дунав" ЕООД - Разград Наименование на поръчката: „Доставка на вакуумни прекъсвачи и комутационна апаратура” Предмет на поръчката: Доставка на два броя триполюсни вакуумни прекъсвачи СрН и три броя триполюсна комутационна апаратура НН Пълно описание на предмета на поръчката- в документацията за участие, публикувана на интернет адреса на Възложителя в раздел "Профил на купувача" 08.08.2014 г. 
9032196 24.07.2014 г.  БДЖ - Пътнически превози ЕООД „Доставка на търкалящи лагери за ремонт на ТПС, собственост на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” 08.08.2014 г. 
9032195 24.07.2014 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ АД - Хасково "Денонощна въоръжена физическа охрана на "МБАЛ - Хасково" АД" - Денонощна физическа въоръжена охрана на обект "МБАЛ-Хасково" АД на два стационарни поста и извършване на обходи,осигуряване на пропускателен режим и реагиране при извънредни обстоятелства 04.08.2014 г. 
9032191 24.07.2014 г.  Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Извършване на доставки на консумативи (тонери, барабани, ленти и др.) за копирна и разпечатваща техника, използвана в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 31.07.2014 г. 
9032190 24.07.2014 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доставка на предпазни каски, подбрадници и външни антифони за контролираните зони на ЕП-2 и ХОГ 08.08.2014 г. 
9032189 24.07.2014 г.  Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието Организиране и провеждане на специализирани психологични обучения по проект NFM-2013- BG15-3 ”Подобряване на компетенциите на персонала в психологическия подбор и консултирането" 08.08.2014 г. 
9032188 24.07.2014 г.  Община Струмяни “Извършване на строително-ремонтни работи на четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”, включващо следните пътища: Път Студената вода - Раздол - Добри лаки - /ІІІ - 1008, Микрево - Раздол - BLG2244 - Палат - Игралище - Добри лаки - / ІІІ - 1008 / Път BLG1310 / І – 1/ Струмяни – Илинденци - Мраморни кариери / BLG3317 / Път BLG3313 / ІІІ – 1008, Микрево – Раздол / - Колибите; BLG3312 / ІІІ – 1008, Микрево – Раздол / - Горна Рибница; BLG2314 / ІІІ – 1082, Кресна – Микрево / - Каменица - Кърпелево - Цапарево / ІІІ – 1008 /; BLG2315 / BLG2244, Игралище – Добри лаки / - Махалата – Седелец, Път BLG3311 / ІІІ – 1008, Микрево – Раздол / - Велюшец, 31.07.2014 г. 
Общ брой: 224
Страница 10 от 23 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница