Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9046589 08.10.2015 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Генерал Тошево към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Застраховане на новосъздадени горски култури срещу рискове , посочени в Приложение №2 към Договор между ТП ДГС Генерал Тошево и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за срок от 12 месеца, както следва: „Застраховка на 24,300 декара новосъздадени горски култури, дървесен вид „планински ясен” и "сребролистна липа", по Договор № 08/223/00243/16.04.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони 2007–2013г” 22.10.2015 г. 
9046588 08.10.2015 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Шерба към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен "Застраховане на движимо и недвижимо имущество на ТП ДЛС Шерба- Сключване на застраховка „Недвижимо имущество“ за сгради на възложителя и застраховане на движимото имущество в тях за една година " 21.10.2015 г. 
9046587 08.10.2015 г.  "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД - Варна "Ремонт на хангарни врати на сграда „Терминал 3“ на летище Варна" 22.10.2015 г. 
9046586 08.10.2015 г.  Община Силистра Строителен надзор на обект: „Преустройство и промяна на предназаначението на ІІ-ри етаж на източно крило на бивше ОУ „Христо Ботев”, с. Айдемир в „Заведение за социални услуги”” 20.10.2015 г. 
9046585 08.10.2015 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доставка и монтаж на климатизатори 20.10.2015 г. 
9046584 08.10.2015 г.  Българска национална телевизия /БНТ/ “Печат, монтаж и демонтаж на рекламни материали за реализация на Детски песенен конкурс Евровизия 2015 г.“ 19.10.2015 г. 
9046583 08.10.2015 г.  Община Сапарева баня Предоставяне на услуга по снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа за експлоатационен сезон 2015/2016 година на територията на община Сапарева баня, с цел поддържане на непрекъсната проходимост и безопасно движение на пътищата и улиците на територията на общината. Общинската пътна мрежа се състои от: местни общински пътища , разположени предимно в планински терен и улична мрежа. 19.10.2015 г. 
9046582 08.10.2015 г.  Топлофикация - Русе ЕАД Подмяна на металните елементи от участък 48 до 228 метър на ГЛТ№21А, прилежащите й питатели и кабелни лавици по техническо задание и проект 19.10.2015 г. 
9046581 08.10.2015 г.  Водоснабдяване "Дунав" ЕООД - Разград Доставка на професионални машини и инструменти за нуждите на дружеството, при следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на трамбовки тип „пачи крак” - 3 броя Обособена позиция №2 – Доставка на синхронни трифазни електрогенератори – 2 броя Обособена позиция №3 – Доставка на перфоратори и оборудване 1. Доставка на перфоратори, комплект с шило и секач – 2 броя 2. Доставка на боркорони за перфоратори по т.1 – 3 броя 3. Доставка на свредло за бетон за перфоратори по т.1 - 1 брой Обособена позиция №4 – Доставка на моторни ъглошлайфи – 2 броя Обособена позиция №5 – Доставка на машини за рязане на асфалт количка – 2 броя Обособена позиция №6 – Доставка на инверторен заваръчен апарат – 1 брой Обособена позиция №7 – Доставка на пневматичен гайковерт и компресор – 1 брой 19.10.2015 г. 
9046580 08.10.2015 г.  Основно училище - Райно Попович, гр. Карлово Доставка на газьол за отопление, маркиран -червен за нуждите на ОУ "Райно Попович" гр. Карлово за отоплителен сезон 2015/2016 г. 19.10.2015 г. 
Общ брой: 275
Страница 10 от 28 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница