Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9059349 01.12.2016 г.  Болница "Лозенец" - София „Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене при болница „Лозенец“” 12.12.2016 г.  16:30 ч.
9059348 01.12.2016 г.  Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” 08.12.2016 г.  17:30 ч.
9059347 01.12.2016 г.  Военномедицинска академия /ВМА/ Доставка на сървърно оборудване за нуждите на ВМА. 08.12.2016 г.  16:00 ч.
9059346 01.12.2016 г.  Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Пазарджик “Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик” 09.12.2016 г.  17:00 ч.
9059345 01.12.2016 г.  Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" /ДА "ДР и ВВЗ"/ „Извършване на услуга за техническо обслужване и ремонт на леки автомобили към Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Велико Търново” 09.12.2016 г.  17:30 ч.
9059344 01.12.2016 г.  Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ „Абонаментна доставка през 2017 г. на руски периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София” Обособена позиция №1: Абонаментна доставка през 2017 г. на руски периодични издания за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София. Обща максимална цена в размер на: 5 000,00 лв. без ДДС. Обособена позиция №2: Абонаментна доставка през 2017 г. на бази данни online Taylor & Francis, включваща Science and Technology Library за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София. Обща максимална цена в размер на: 13 000,00 лв. без ДДС. 12.12.2016 г.  16:30 ч.
9059343 01.12.2016 г.  Многопрофилна болница за активно лечение - Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ - София /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ - УНКБ/ ЕАД - София/ Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД 05.12.2016 г.  16:30 ч.
9059342 01.12.2016 г.  Община Макреш „РЕМОНТ СГРАДА НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ ДОМАШНА СРЕДА“ 16.12.2016 г.  12:00 ч.
9059341 01.12.2016 г.  Столична община - Район "Средец" „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18 ДГ „Детски свят“, находящо се в район „Средец“ – Столична община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ № 2, по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 – Доставка на обзавеждане; - Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на вътрешни щори и предпазни мрежи за прозорци“ 08.12.2016 г.  17:30 ч.
9059340 01.12.2016 г.  Столична община - Район "Средец" „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18 ДГ „Детски свят“, находящо се в район „Средец“ – Столична община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ № 2, по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 – Доставка на обзавеждане; - Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на вътрешни щори и предпазни мрежи за прозорци“ 08.12.2016 г.  17:30 ч.
Общ брой: 5919
Страница 10 от 592 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)