Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9075051 18.04.2018 г.  "Софийска вода" АД Доставка на преносима система за видеозаснемане на канали и тръби с диаметър от 80 до 300 с ръчно водене на камерата и телескопична камера за бърза инспекция на канали с диаметър на обследвания канал – от 200 до 1500 мм. Обявата за събиране на оферти е разделена на две обособени позиции: Обособена позиция 1 - Доставка на преносима система за видеозаснемане на канали и тръби с диаметър от 80 до 300 с ръчно водене на камерата, Обособена позиция 2 - Доставка на телескопична камера за бърза инспекция на канали с диаметър на обследвания канал – от 200 до 1500 мм. Участниците имат възможност да участват за една, няколко или всички обособени позиции от Обявата. На доставчика не са гарантирани количества. 26.04.2018 г.  16:30 ч.
9075050 18.04.2018 г.  Община Стамболийски Осигуряване на експертиза по адаптиране/валидиране на иновативната практика по проекта, в т.ч. проучване на законовата рамка, характеристики и специфики на местната действителност, идентифициране на подходящи форми и възможности за успешно прилагане на иновацията в община Стамболийски; изготвяне на Наръчник за прилагане на иновативната практика по проекта 04.05.2018 г.  17:00 ч.
9075049 18.04.2018 г.  Община Вълчедръм Консултантски услуги за отчитане и управление на проект: „Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм” 26.04.2018 г.  18:00 ч.
9075048 18.04.2018 г.  Областна администрация - област Благоевград „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна конфигурация, преносим компютър и мултифункционални цветни устройства 2 бр. за нуждите на Областна администрация Благоевград.“ Във връзка с изпълнението на проект „Защита от наводнения“, одобрен за финансиране, съгласно Договор №B3.5b.01/11.09.2017, по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 мерки за предотвратяване на наводнения. 26.04.2018 г.  17:30 ч.
9075047 18.04.2018 г.  Община Драгоман „Ремонт санитарни възли в поликлиниката на община Драгоман“ 03.05.2018 г.  17:00 ч.
9075046 18.04.2018 г.  Столична община - Район "Люлин" „Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Люлин“ през 2018 г.“ 23.04.2018 г.  17:00 ч.
9075045 18.04.2018 г.  Водоснабдяване и канализация EООД - Плевен Застраховка "Обща гражданска отговорност към трети лица" 25.04.2018 г.  16:30 ч.
9075044 18.04.2018 г.  Топлофикация - Русе ЕАД Доставка на 260 т. синтетична течна солна киселина по техническо задание и график. 26.04.2018 г.  16:00 ч.
9075042 17.04.2018 г.  Министерство на образованието и науката /МОН/ „Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Министерството на образованието и науката”. 20.04.2018 г.  17:30 ч.
9075041 17.04.2018 г.  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ „Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ул. ”Дякон Игнатий” № 11” 20.04.2018 г.  17:30 ч.
Общ брой: 20279
Страница 10 от 2028 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)