Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9050272 10.02.2016 г.  Център за психично здраве - Н.Шипковенски ЕООД - София-/Старо наименование- Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ - София-град ЕООД/ Доставка на мебели, детски играчки и оборудване за нуждите на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, по Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, по Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“ от Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването № РД -13-130/ 14 септември 2015 г. Поръчката е разделена на две обособени позиции. Обособена позиция No1: Доставка на мебели. Обособена позиция No2: Доставка на детски играчки и оборудване. 19.02.2016 г. 
9050271 10.02.2016 г.  Топлофикация - Сливен ЕАД Доставка на работно облекло за служителите на Топлофикация Сливен ЕАД 29.02.2016 г. 
9050270 10.02.2016 г.  Социални услуги - домашен социален патронаж - Тетевен Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Социални услуги – домашен социален патронаж” – Тетевен, за 2016г. 23.02.2016 г. 
9050269 10.02.2016 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Първомай към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян „Абонамент и доставка за 2016 г. на български ежедневни и периодични печатни издания за нуждите на ТП”ДГС-Първомай” 19.02.2016 г. 
9050268 10.02.2016 г.  Основно училище "Душо Хаджидеков", гр. Пловдив Доставка на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас, съгласно ПМС №308/20.12.2010г. за нуждите на ОУ “Душо Хаджидеков”, гр. Пловдив 22.02.2016 г. 
9050267 10.02.2016 г.  Община Плевен “Извършване на дезинсекция, дератизация и дезинфекция на обекти и площи на територията на Община Плевен” 22.02.2016 г. 
9050266 10.02.2016 г.  Областна дирекция /ОД/ на МВР - Благоевград "Комплексна услуга за следгаранционно сервизно техническо обслужване и ремонт на служебни моторни превозни средства (МПС), числящи се на ОДМВР-Благоевград” 26.02.2016 г. 
9050265 10.02.2016 г.  Община Долни Чифлик “Възлагане на превози по автобусни линии от общинската и областната (от квотата на община Долни чифлик) транспортна схема”, по групи, както следва: І. група 1.Варна – Долни чифлик – Варна с час на тръгване 6.45 ч. 2.Варна – Долни чифлик – Варна с час на тръгване 10.00 ч. 3.Варна – Венелин – Варна с час на тръгване 11.45 ч. 4.Варна – Венелин – Варна (петък, неделя) сезонна от 15.09 до 30.06 с час на тръгване 15.00 ч. 5.Варна – Булаир – Варна (неделя) с час на тръгване 6.45 ч. 6.Варна – Булаир – Варна (неделя) с час на тръгване 16.00 ч. 7.Варна – Шкорпиловци – Варна (сезонна от 30.06. до 15.09.) с час на тръгване 9.40 ч. 8.Варна – Шкорпиловци – Варна (сезонна от 30.06. до 15.09.) с час на тръгване 16.40 ч. 9. Долни чифлик – Юнец (понеделник и четвъртък ) с часове на тръгване 9.00 ч.,16.00 ч. ІІ. група 1.Долни чифлик – Нова Шипка с часове на тръгване 4.50 ч.; 6.50 ч.; 9.30 ч.; 12.00 ч.; 13.50 ч.; 16.40 ч. 2.Долни чифлик – Шкорпиловци с часове на тръгване 7.40 ч.; 13.50 ч. 3.Долни чифлик – Шкорпиловци (сезонна от 30.06. до 15.09.) с часове на тръгване 7.00 ч.; 9.30 ч.; 17.00 ч. 4.Долни чифлик – Голица с час на тръгване 17.10 ч. 5.Долни чифлик – Голица – Варна с час на тръгване 7.00 ч. 6.Долни чифлик – Венелин (сезонна от 15.09. до 30.06.) – с часове на тръгване 7.10 ч.; 17.50 ч. 7.Долни чифлик – Старо Оряхово (сезонна от 15.09 до 30.06.) с час на тръгване 6.30 ч. 8.Варна – Долни чифлик – Цонево с час на тръгване 17.30 ч. 9.Варна – Шкорпиловци с час на тръгване 18.10 ч. Линиите Варна – Долни чифлик – Варна в 6.45 ч. и 10.00 ч., Варна – Шкорпиловци – Варна в 9.40 ч. и Долни чифлик – Нова Шипка - Долни чифлик в 4.50 ч.; 6.50 ч.; 9.30 ч.; 12.00 ч.; 13.50 ч.; 16.40 ч. са определени за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица. 19.02.2016 г. 
9050264 10.02.2016 г.  Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Плевен към ЕСО Ремонт и пренавиване на двигатели на вентилатори, помпи и др. 23.02.2016 г. 
9050263 10.02.2016 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Шумен към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен „Доставка на резервни части, ГСМ и др.подобни стоки за безнино-моторни верижни триони и храсторези, за нуждите на ТП „ДГС Шумен” през 2016г.”-втора по ред. 19.02.2016 г. 
Общ брой: 280
Страница 10 от 28 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница