Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100557 04.12.2020 г.  Профисионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника /ПГ по ПСТТ/ "Никола Й. Вапцаров" гр. Ямбол Обществената поръчка е с обект: строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предметът на поръчката предвижда извършване на СМР дейности по топлоизолиране на общежитието до 6-я етаж по приложена КС (Приложение № 1 от приложени документи). Обработка на фасади, включващо – доставка, монтаж и демонтаж на инвентарно фасадно скеле, полагане на дълбокопроникващ грунд (клас на горимост А), полагане на топлоизолационна система – каменна вата 10 см, мрежа, шпакловка, дюбели (клас на горимост А), полагане на мазилка (клас на горимост А), топлоизолационна система по страници на прозорци (клас на горимост А), подмяна на дограма, демонтаж/монтаж на ПВЦ врата. демонтаж, доставка и монтаж на балатум по пода в коридора на шестия етаж; очукване, стъргане на блажна боя по стени, полагане на бетон контакт, шпакловка, боядисване с латекс по стените в коридора на шестия етаж. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в техническата спецификация. 14.12.2020 г.  12:00 ч.
9100537 03.11.2020 г.  Средно училище /СУ/ "Гео Милев" - гр. Варна Изработка и доставка на уреди,апарати, лабораторни набори с материали,мебели за обзавеждане и оборудване на експериментална лаборатория по химия и физика. 17.11.2020 г.  17:00 ч.
9100517 29.09.2020 г.  Професионална гимназия по облекло и дизайн - Евридика Доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на 31 бр.шевни машини както следва :1.HONREY HR9000-D4 автоматична едноиглова двуконечна права машина -16 бр.; 2.Оверлог SGGEMSY SG7724E двуиглова четириконечна оверлог машина – 2бр.;3. Оверлог SGGEMSY SG7725E двуиглова петконечна оверлог машина – 2бр.;4.HONREY HR5601D-FQ- двойнопокривна трииглова петконечна машина(3 в 1)- 2бр.5.HONREY HR3800D-2- двуиглова четириконечна плоска верижна машина тип „Tandem“- 2бр.6.HORNEY HR2284-DD – едноиглава двугонечна зиг – заг машина – 1бр.;7.SGGEMSY SG781D – илична машина прав илик- 1 бр.; 8.Парогенератор BARELLI BSM\3003- за 1 ютия,3,5L – 2 бр.;9. HONREY HR1377D – едноиглова едноконечна копчена машина – 1 бр.;10.Гладачна маса BARELLI BIT/003- 2 бр. 09.10.2020 г.  17:00 ч.
9100498 25.09.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Преслав към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен "Доставка чрез покупка на части за машини използвани в горското стопанство на ТП "ДГС Преслав" 05.10.2020 г.  17:00 ч.
9100497 24.09.2020 г.  Основно училище /ОУ/ "Пенчо Славейков" гр. Димитровград . Предмет на поръчката е „Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и за децата от Подготвителен клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците на ЦОУД от І до VІІ клас. 29.09.2020 г.  16:00 ч.
9100477 21.09.2020 г.  Професионална гимназия по текстил и облекло /ПГТО/ "Добри Желязков" гр. Сливен „Доставка и монтаж на оборудване за обзавеждане на учебна физико – механична лаборатория за изпитване на текстилни материали в ПГТО „Добри Желязков“, по обособени позиции 01.10.2020 г.  15:00 ч.
9100457 11.09.2020 г.  Основно училище /ОУ/ "Пенчо Славейков" гр. Димитровград Предмет на поръчката е „Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и за децата от Подготвителен клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците на ЦОУД от І до VІІ клас. 23.09.2020 г.  16:00 ч.
9100437 04.09.2020 г.  Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ - Плевен - /Правоприемник на Областна дирекция - Полиция - Плевен/ „Доставка и монтаж на офис обзавеждане и оборудване на сграда РУ Червен бряг при ОДМВР Плевен“ 04.09.2020 г.  17:30 ч.
9100417 17.08.2020 г.  Професионална гимназия по текстил и облекло /ПГТО/ "Добри Желязков" гр. Сливен „Доставка и монтаж на оборудване за обзавеждане на учебна физико – механична лаборатория за изпитване на текстилни материали в ПГТО „Добри Желязков“, по обособени позиции 28.08.2020 г.  15:00 ч.
9100397 12.08.2020 г.  Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД// Предметът на поръчката предвижда да се извърши доставка чрез покупка на нова, неупотребявана система за индикатори за къси и земни съединения снабдена с комуникационен интерфейс за предаване на сигнали към SCADA. Системата е прeдназначена за локализиране на аварирали участъци по въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) средно напрежение (СрН). 24.08.2020 г.  18:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 1 от 4319 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)