Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9068667 26.09.2017 г.  Община Брегово Специализиран превоз на работници и служители от социалните заведения в община Брегово 29.09.2017 г.  17:30 ч.
9068666 26.09.2017 г.  Висш съдебен съвет /ВСС/ „Строителни и монтажни работи за изпълнение на текущ ремонт на четири ведомствени жилища на територията на гр. София“ 29.09.2017 г.  17:00 ч.
9068665 26.09.2017 г.  Община Струмяни Текущ ремонт на обект общинска собственост във връзка с реализирането на проект „Активен живот“ в община Струмяни“ 03.10.2017 г.  17:00 ч.
9068664 26.09.2017 г.  Национален статистически институт /НСИ/ „Доставка на хранителни стоки и напитки за нуждите на Учебно-квалификационен център на Националния статистически институт в село Сливек, община Ловеч, по предварителна заявка“ 03.10.2017 г.  17:00 ч.
9068663 26.09.2017 г.  Община Видин „ Доставка и монтаж на парково оборудване, детски и спортни съоръжения, по две обособени позиции“ 29.09.2017 г.  17:00 ч.
9068662 26.09.2017 г.  Община Пещера „Доставка на училищни принадлежности, оборудване свързано с образованието и дидактично оборудване за проект „Шарени мъниста“ с 2 обособени позиции“ по проектно предложение, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 04.10.2017 г.  17:30 ч.
9068661 26.09.2017 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин Предметът на поръчката e "Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на дизелово гориво, бензин А95Н, смазочни материали, консумативи и автокозметика за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ "Света Петка" АД, град Видин" 03.10.2017 г.  16:30 ч.
9068660 26.09.2017 г.  Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Добрич Обслужване на персонала на РЗОК – Добрич от служба по трудова медицина 03.10.2017 г.  17:00 ч.
9068659 26.09.2017 г.  Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“ 29.09.2017 г.  17:30 ч.
9068658 26.09.2017 г.  Средно училище - Цанко Церковски, гр. Полски Тръмбеш - /Средно общообразователно училище - Цанко Церковски, гр. Полски Тръмбеш/ „Доставка на дизелово гориво за отопление със съдържание на сяра 0.001% за нуждите на СУ „Цанко Церковски“ за отоплителен сезон 2017/2018 година“ 29.09.2017 г.  16:00 ч.
Общ брой: 14395
Страница 1 от 1440 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)