Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9075182 23.04.2018 г.  Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Враца „Периодична изработка, отпечатаване и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за нуждите на ЦСМП – Враца за 2018 - 2019 г.“ 30.04.2018 г.  16:30 ч.
9075181 20.04.2018 г.  Лаборатория по телематика към Българска академия на науките /БАН/ “Доставка и инсталация на 2 броя непрекъсваеми електрозахранващи устройства (UPS) във връзка с изграждане на Център за данни в Лаборатория по телематика към БАН". 03.05.2018 г.  17:30 ч.
9075180 20.04.2018 г.  Община Шумен „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Община Шумен и нейните структури по пет обособени позиции” 27.04.2018 г.  17:30 ч.
9075179 20.04.2018 г.  Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" - Добрич Извършаване на агротехнически услуги - Култивиране, торене, сеитба, валиране, окопаване, загърляне, пръскане, механично скубане на боб, жътва с транспорт, дискуване и дълбока оран на общо 1220 дка. слънчоглед, боб, царевица и пшеница 23.04.2018 г.  17:00 ч.
9075178 20.04.2018 г.  Община Казанлък „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР по рехабилитация на бул. „Розова долина“ – етап 1“ 30.04.2018 г.  12:30 ч.
9075177 20.04.2018 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Русе „Доставка на ел. материали и ел. апарати за нуждите на „ВиК“ ООД- гр. Русе в три ЛОТА: ЛОТ 1 – Доставка на силнотокови ел. материали ЛОТ 2 – Доставка на слаботокови ел. материали ЛОТ 3 – Доставка на ел. апарати“ 23.04.2018 г.  17:00 ч.
9075176 20.04.2018 г.  Столична община Транспортиране от пунктовете за съхранение и унищожаване на 419 747 опаковки блистери с калиев йодид. 27.04.2018 г.  17:30 ч.
9075175 20.04.2018 г.  Военномедицинска академия /ВМА/ Пълно абонаментно сервизно обслужване с включен труд и резервни части на печатаща и копирна техника за нуждите на ВМА и нейните подразделения в страната 23.04.2018 г.  16:00 ч.
9075174 20.04.2018 г.  Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/ ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ПРИ СЛЕДНИТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ПОЗИЦИЯ № 1: КОПИРНА ХАРТИЯ, ПОЗИЦИЯ № 2: КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ , ПОЗИЦИЯ № 3: КОНСУМАТИВИ ЗА МАСТИЛЕНОСТРУЙНИ И ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ, ПОЗИЦИЯ № 4: КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ (ЗАПАЗЕНА ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП)”. 15.05.2018 г.  17:30 ч.
9075173 20.04.2018 г.  Община Златарица Предметът на настоящата обществена поръчката е „Основен ремонт на покрив и помещения в сграда общинска собственост, с адрес гр. Златарица, ул. "Ст. Попстоянов" №1 бивш стол на АПК, включително ОВИ“ и включва два подобекта: Подобект № 1: „Основен ремонт на покрив на сграда общинска собственост, с адрес гр. Златарица, ул. "Ст. Попстоянов" № 1" със следните дейности: Демонтаж на: керемиди, вкл. сваляне и почистване, дървена покривна конструкция, улуци, водостачни тръби и казанчета. Направа на нова дървена покривна конструкция, покриване с трапецовидна поц.ламарина, разваляне на същ. комини и изграждане на нови, вкл. мазилка и шапки, мазилка по стени надзид, обшивка на улами, около стени надзид и комини. Доставка и монтаж на поцинковани улуци, казанчета и водосточни тръби, капаци по било и маии от ламарина, дъсчена обшивка, челни дъска. Пренасяне, натоварване и превоз строителни отпадъци. Цената на изпълнение на предвидените СМР за Подобект № 1 следва да не надвишава 39 290,00 лв. без ДДС. Подобект № 2: „Основен ремонт на помещения в сграда, ул. Ст. Попстоянов № 1 в гр. Златарица -бивш стол на АПК, включително ОВИ“ със следните дейности: Демонтаж на дървени и метални прозорци и врати, метална решетка и парапет, ламперия, фаянсова облицовка, настилка от теракот, включително замазка, мивка, писоари, тоалетно седало и клекало, канелки и съществуваща ВиК инсталация, отоплителни тръбни тела. Очукване вътрешна мазилка. Пренасяне, натоварване и превоз строителни отпадъци. Архитектурно-строителни работи: Тухлена зидария от единични плътни тухли за колони с размери, вътрешна и външна мазилка по колони, изкърпване на вътрешна мазилка и обръщане на прозорци, шпакловка и боядисване с латекс и фасаген на стени. Доставка и монтаж PVC и алуминиеви прозорци, врати и прегради. Облицовка с фаянс, направа на настилка от теракот на лепило, включително и изравнителна циментова замазка. Претъркване мозайка и направа на окачен таван. ВиК инсталация: Направа на водопроводна инсталация скрита, вкл. изкопаване на улеи и възстановяване мазилка, доставка и монтаж на тоалетни мивки, тоалетни седала, тоалетни клекала, тоалетни казанчета и батерии. Отоплителна инсталация: Доставка и монтаж на 2 бр. колонни климатици, Ел. инсталация: изграждане на ел. инсталация за контакти, подмяна на осветителни тела, ключове и контакти.Цената на изпълнение на предвидените СМР за Подобект № 2 следва да не надвишава 49 915,83лв. без ДДС. 10.05.2018 г.  17:00 ч.
Общ брой: 20315
Страница 1 от 2032 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)