Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9078534 16.07.2018 г.  Национален парк музей - Шипка-Бузлуджа, Казанлък Строително-монтажни и консервационно-реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв на Паметника на свободата на връх Шипка 19.07.2018 г.  17:00 ч.
9078533 16.07.2018 г.  Висш съдебен съвет /ВСС/ „Извършване на цялостно сервизно и техническо обслужване на автомобили, собственост на Висшия съдебен съвет“ 19.07.2018 г.  17:00 ч.
9078532 16.07.2018 г.  Община Бобов дол Текущ ремонт на улици в гр. Бобов дол, населените места в община Бобов дол и общинска пътна мрежа по обособени позиции: Обособена позиция №1: „ Текущ ремонт, чрез изкърпване и полагане на асфалтова настилка на ул. „Миньорска“, с. Мламолово; ул. „Свилен Русев“, ул. „Стефан Стамболов, ул. „Васил Демиревски“, ул. „ Димитър Благоев“; в квартал „Миньор“; ул. „Васил Левски“, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ в кв. „Христо Ботев“, път към Гробищен парк, гр. Бобов дол“; с. Долистово, кметство и път KNL 1016 в рамките на населеното място; улица с о.т.39-40 в с. Големо село“ Обособена позиция №2: „ Текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на улица „Св. Спас“, гр. Бобов дол; път KNL 1013/ III 602, Мала фуча-Бобов дол/ Бабино-Бабинска река-Долистово-/ KNL 1016/ при км1+100 20.07.2018 г.  17:15 ч.
9078531 16.07.2018 г.  Национален институт по метеорология и хидрология към Българска академия на науките /БАН/ „Доставка на специализирано хидрометеорологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)" с 10 обособени позиции. 19.07.2018 г.  17:00 ч.
9078530 16.07.2018 г.  Община Мадан „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛНО ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СОНДАЖ ПЕС-1ХГ (ЯНОВСКА), МАДАН В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 46045.502.636 И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА УСТИЕТО НА СОНДАЖА ЗА ПОМПАЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“. 20.07.2018 г.  17:00 ч.
9078529 16.07.2018 г.  Община Габрово „Упражняване на строителен надзор на аварийно укрепване на общинска инфраструктура за 5 бр. обекти“: Обект №1: Аварийно укрепване брега на р. Синкевица при ул. "Самара" №24 в участъка до УПИ Х-112 и IХ- 113, кв. 61, гр. Габрово, кв. "Борово-Велчевци" Обект №2: Аварийно укрепване брега на р. Шаварна в с. Враниловци, ул. Първа Обект №3: Аварийно укрепване брега на р. Шаварна в с. Враниловци, ул. Втора Обект №4: Аварийно укрепване на общински път GAB2029 Етъра-Чарково-Поток на р. Сивек, след. ЕМО "Етър", общ. Габрово Обект №5: Аварийно укрепване на брега на р. Янтра в района на ул. Орловска при о.т.10-о.т.9, гр. Габрово 19.07.2018 г.  17:00 ч.
9078528 16.07.2018 г.  Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри и спектрофотометри (Nova 60/400, Pharo и photoLab 6600 UV-VIS). 23.07.2018 г.  17:00 ч.
9078527 16.07.2018 г.  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ „Отпечатване и доставка на бонове за дизелово гориво и бензин“ 23.07.2018 г.  17:30 ч.
9078526 16.07.2018 г.  Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Доставка на клеми токови за трансформатор 27.07.2018 г.  16:00 ч.
9078525 16.07.2018 г.  Комплексен онкологичен център/КОЦ/ Русе ЕООД-/Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Русе ЕООД Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД 20.07.2018 г.  16:00 ч.
Общ брой: 23392
Страница 1 от 2340 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)