Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099213 04.06.2020 г.  Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия Доставка на вещево доволствие, работно и специално облекло за нуждите на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”, обособена в осем позиции. Позиция № 1 - Полеви обувки Позиция № 2 – Летни обувки към парадно и всекидневно облекло Позиция № 3 - Зимни обувки към парадно и всекидневно облекло Позиция № 4 – Кожени изделия Позиция № 5 – Фланелки полеви и Фланелки с яка и къс ръкав ВВС Позиция № 6 – Колан текстилен Позиция № 7 – Парадно и всекидневно облекло Позиция № 8 – Вратовръзка 15.06.2020 г.  16:15 ч.
9099212 04.06.2020 г.  Община Видин „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и климатици за детски градини и техните филиали в Община Видин“ по обособени позиции. 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099211 04.06.2020 г.  Езикова гимназия "Иван Вазов" , гр.Пловдив „Доставка на нови преносими компютри за ученици и на мултимедийни проектори и мултимедийни адаптери за безжична връзка, по две обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на 81 (осемдесет и един) броя Chromebook преносими компютри за ученици“ и ОП №2 – „Доставка на 5 (пет) броя мултимедийни проектори и 5 (пет) броя мултимедийни адаптери за безжична връзка със средство за визуализация“. 18.06.2020 г.  16:30 ч.
9099210 04.06.2020 г.  Национален осигурителен институт /НОИ/ Поръчката включва в предмета си осъществяване на услуги по защита на чувствителните данни и осигуряване на непрекъсваемост на достъпа до външни електронни услуги, предоставяни от НОИ. Предлаганата услуга следва да осигури защита срещу distributed denial of service (DDoS) и защита и предотвратяване на изтичане на чувствителна информация (DLP). Услугата следва да предлага едновременно засичане чрез поведенчески анализ и предотвратяване на атаките, извършвано от специализирани процесори, които да осигурят усъвършенствана и бърза обработка, без да компрометират легитимните услуги, засичане и спиране на изтичане на данни на мрежово ниво, както и да бъде съвместима с Microsoft Windows клиентски и сървърни операционни системи. DDoS защитата следва да се базира на имплементиране на мрежово ниво на професионален тип устройства, интегрирани в цялостна система за защита, както и да предпазва от ICMP, IGMP, TCP и UDP атаки. Описание на деностите, предмет на обществената поръчка се съдържа в техническите спецификации към документацията за участие. 15.06.2020 г.  17:30 ч.
9099209 04.06.2020 г.  Окръжна прокуратура гр.Бургас „Доставка на оригинални и съвместими консумативи за копирни и печатащи устройства за нуждите на Окръжна прокуратура – Бургас, Окръжен следствен отдел при ОП-Бургас, Районна прокуратура – Бургас и ТО гр.Несебър, ТО гр.Поморие, ТО гр.Средец, ТО гр.Царево и ТО гр.Малко Търново към Районна прокуратура – Бургас“ 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099208 04.06.2020 г.  Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ „Извънгаранционна техническа поддръжка на телефонните централи в ЦУ на НЗОК и 24 РЗОК“ 15.06.2020 г.  17:30 ч.
9099207 04.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099206 04.06.2020 г.  Командване на военноморските сили, гр.Варна "Техническа поддръжка на радиолокационни станции на въоръжение във ВМС" 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099205 04.06.2020 г.  Община Плевен “Разработване на План за интегрирано развитие на община Плевен за периода 2021-2027” 16.06.2020 г.  17:00 ч.
9099204 04.06.2020 г.  Дом за възрастни с физически увреждания, с. Горна Вереница Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПЛФУ и „ПЖ” за ЦГХФУ с. Горна Вереница, в три обособени позиции: 1. Доставка на месо и месни изделия, риба, зеленчуци и плодове, консерви, варива, подправки и други. 2. Доставка на млечни изделия. 3. Доставка на хляб и хлебни изделия. 15.06.2020 г.  16:00 ч.
Общ брой: 42218
Страница 2 от 4222 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)