Информация за преписката

Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Номер: 00210-2018-0014
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е с предмет "Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства". Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/. Видовете консумативи и моделите копирни и печатащи устройства, за които са предназначени, са подробно описани в съответните образци на ценова оферта в СЕВОП. Поръчката се състои от 6 (шест) обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/10/2018 23:59

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   867833   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.09.2018 20.09.2018
2   867834   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.09.2018 20.09.2018
3   911700   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.05.2019 17.05.2019
4   916690   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.06.2019 17.06.2019
5   916691   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.06.2019 17.06.2019
6   919093   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2019 01.07.2019
7   919453   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.07.2019 04.07.2019
8   920427   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.07.2019 08.07.2019
9   920433   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.07.2019 08.07.2019
10   920506   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.07.2019 08.07.2019
11   920727   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2019 11.07.2019
12   920758   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2019 11.07.2019
13   920759   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2019 11.07.2019
14   920760   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2019 11.07.2019
15   920984   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2019 12.07.2019
16   921018   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2019 12.07.2019
17   921039   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2019 12.07.2019
18   921602   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.07.2019 15.07.2019
19   922242   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.07.2019 18.07.2019
20   922647   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.07.2019 22.07.2019
21   922648   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.07.2019 22.07.2019
22   923302   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.07.2019 22.07.2019
23   924566   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.07.2019 29.07.2019
24   925012   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.07.2019 01.08.2019
25   925415   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.07.2019 05.08.2019
26   925602   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.08.2019 05.08.2019
27   925607   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.08.2019 05.08.2019
28   925958   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 05.08.2019
29   925961   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 05.08.2019
30   925963   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 05.08.2019
31   925967   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 05.08.2019
32   925972   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 05.08.2019
33   925975   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 05.08.2019
34   926067   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2019 07.08.2019
35   926364   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2019 08.08.2019
36   926801   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.08.2019 12.08.2019
37   926946   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 12.08.2019
38   926949   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 12.08.2019
39   926950   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 12.08.2019
40   926952   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 12.08.2019
41   926964   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 12.08.2019
42   927036   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 12.08.2019
43   927443   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2019 14.08.2019
44   927598   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2019 15.08.2019
45   927691   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2019 15.08.2019
46   927866   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2019 15.08.2019
47   927869   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2019 15.08.2019
48   927873   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2019 15.08.2019
49   928811   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2019 22.08.2019
50   928823   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2019 22.08.2019
51   928862   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2019 22.08.2019
52   929457   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2019 26.08.2019
53   929458   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2019 26.08.2019
54   929459   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2019 26.08.2019
55   929461   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2019 26.08.2019
56   929462   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2019 26.08.2019
57   929779   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.08.2019 28.08.2019
58   929911   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.08.2019 29.08.2019
59   930596   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.08.2019 02.09.2019
60   930598   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.08.2019 02.09.2019
61   930599   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.08.2019 02.09.2019
62   930600   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.08.2019 02.09.2019
63   930811   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.08.2019 02.09.2019
64   931377   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 05.09.2019
65   931387   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 05.09.2019
66   931418   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 05.09.2019
67   931422   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 05.09.2019
68   931424   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 05.09.2019
69   931427   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 05.09.2019
70   931528   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 09.09.2019
71   931581   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 09.09.2019
72   931586   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 09.09.2019
73   932429   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2019 12.09.2019
74   932485   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2019 12.09.2019
75   932489   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2019 12.09.2019
76   932491   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2019 12.09.2019
77   932494   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2019 12.09.2019
78   932497   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2019 13.09.2019
79   933539   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.09.2019 19.09.2019
80   933564   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.09.2019 19.09.2019
81   933570   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.09.2019 19.09.2019
82   934485   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.09.2019 24.09.2019
83   934487   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.09.2019 24.09.2019
84   935729   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.09.2019 30.09.2019
85   935750   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.09.2019 30.09.2019
86   935751   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.09.2019 30.09.2019
87   935754   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.09.2019 30.09.2019
88   936086   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.09.2019 03.10.2019
89   936600   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.10.2019 07.10.2019
90   936603   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.10.2019 07.10.2019
91   936860   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.10.2019 07.10.2019
92   937521   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.10.2019 10.10.2019
93   937739   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.10.2019 11.10.2019
94   937955   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.10.2019 14.10.2019
95   938588   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.10.2019 17.10.2019
96   938789   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.10.2019 17.10.2019
97   938790   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.10.2019 17.10.2019
98   939258   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.10.2019 21.10.2019
99   939380   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.10.2019 21.10.2019
100   939914   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.10.2019 24.10.2019
101   940324   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2019 25.10.2019
102   940326   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2019 25.10.2019
103   940362   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2019 25.10.2019
104   940365   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2019 25.10.2019
105   940368   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2019 25.10.2019
106   940886   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.10.2019 28.10.2019
107   941293   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.10.2019 28.10.2019
108   941387   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.10.2019 28.10.2019
109   942018   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.10.2019 01.11.2019
110   942143   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.10.2019 01.11.2019
111   943335   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.11.2019 11.11.2019
112   943355   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.11.2019 11.11.2019
113   943489   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.11.2019 07.11.2019
114   943490   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.11.2019 07.11.2019
115   943491   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.11.2019 07.11.2019
116   943906   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.11.2019 14.11.2019
117   943979   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.11.2019 14.11.2019
118   944387   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.11.2019 18.11.2019
119   944746   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.11.2019 15.11.2019
120   945243   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.11.2019 22.11.2019
121   947080   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.12.2019 05.12.2019
122   947220   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.12.2019 05.12.2019
123   947666   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.12.2019 04.12.2019
124   947746   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.12.2019 05.12.2019
125   947748   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.12.2019 05.12.2019
126   948745   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.12.2019 16.12.2019
127   949183   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.12.2019 13.12.2019
128   949711   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.12.2019 17.12.2019
129   949919   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.12.2019 18.12.2019
130   949933   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.12.2019 18.12.2019
131   949935   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.12.2019 18.12.2019
132   950017   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.12.2019 18.12.2019
133   950020   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.12.2019 18.12.2019
134   950425   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.12.2019 23.12.2019
135   950896   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.12.2019 23.12.2019
136   950919   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.12.2019 23.12.2019
137   952572   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.01.2020 08.01.2020
138   953879   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.01.2020 15.01.2020
139   954044   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2020 14.01.2020