Информация за преписката

Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Номер: 00210-2017-0015
Адрес на профила на купувача: https://www.minfin.bg/bg/procurement
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка на Централния орган за покупки цели сключване на рамкови споразумения за доставка на канцеларски материали. Поръчката се провежда в електронната платформа на ЦОП за възлагане на обществени поръчки СЕВОП на адрес - https://sevop.minfin.bg. Предметът включва доставка на канцеларски материали, пликове и бланки и различни видове хартия за офиса, за нуждите на възложителите, посочени в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015г. Поръчката е в три обособени позиции: 1. Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ за срок от 24 мес. 2. Обособена позиция 2: „Доставка на пощенски пликове и бланки за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ за срок от 24 месеца. 3. Обособена позиция 3: „Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за срок от 24 мес.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/11/2017 23:59

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   808782   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.10.2017 09.10.2017
2   808788   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.10.2017 09.10.2017
3   835698   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.03.2018 19.03.2018
4   843308   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2018 23.04.2018
5   846651   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2018 15.05.2018
6   846720   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2018 16.05.2018
7   846721   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2018 16.05.2018
8   847739   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.05.2018 21.05.2018
9   847742   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.05.2018 21.05.2018
10   848450   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.05.2018 25.05.2018
11   850001   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.06.2018 07.06.2018
12   850008   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.06.2018 07.06.2018
13   850044   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.06.2018 07.06.2018
14   850177   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.06.2018 07.06.2018
15   851382   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.06.2018 15.06.2018
16   851512   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.06.2018 15.06.2018
17   853383   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.06.2018 25.06.2018
18   853390   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.06.2018 25.06.2018
19   853463   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.06.2018 26.06.2018
20   853499   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.06.2018 26.06.2018
21   853568   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.06.2018 27.06.2018
22   853570   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.06.2018 27.06.2018
23   853900   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.06.2018 28.06.2018
24   853957   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.06.2018 28.06.2018
25   853959   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.06.2018 28.06.2018
26   854005   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.06.2018 28.06.2018
27   855179   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.07.2018 06.07.2018
28   855192   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.07.2018 06.07.2018
29   856456   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2018 12.07.2018
30   856510   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2018 12.07.2018
31   859234   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.07.2018 26.07.2018
32   859686   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.07.2018 30.07.2018
33   860404   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.07.2018 02.08.2018
34   860408   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.07.2018 02.08.2018
35   861371   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2018 09.08.2018
36   861398   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2018 09.08.2018
37   861437   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.08.2018 10.08.2018
38   865418   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.08.2018 03.09.2018
39   865419   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.08.2018 03.09.2018
40   866308   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.09.2018 10.09.2018
41   867982   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.09.2018 20.09.2018
42   867985   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.09.2018 20.09.2018
43   870153   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.10.2018 03.10.2018
44   870388   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.10.2018 04.10.2018
45   870389   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.10.2018 04.10.2018
46   871242   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.10.2018 08.10.2018
47   871246   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.10.2018 08.10.2018
48   872760   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.10.2018 15.10.2018
49   873565   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.10.2018 19.10.2018
50   873571   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.10.2018 19.10.2018
51   873574   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.10.2018 19.10.2018
52   875711   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.10.2018 01.11.2018
53   878860   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.11.2018 19.11.2018
54   878864   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.11.2018 19.11.2018
55   880380   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.11.2018 29.11.2018
56   881779   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.12.2018 06.12.2018
57   882150   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.12.2018 10.12.2018
58   886781   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.01.2019 09.01.2019
59   887472   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2019 10.01.2019
60   887585   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2019 10.01.2019
61   888296   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2019 14.01.2019
62   890550   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.01.2019 28.01.2019
63   890552   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.01.2019 28.01.2019
64   894497   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.02.2019 18.02.2019
65   894692   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.02.2019 18.02.2019
66   899870   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.03.2019 12.03.2019
67   900672   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.03.2019 14.03.2019
68   905932   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.04.2019 08.04.2019
69   907886   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.04.2019 19.04.2019
70   907890   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.04.2019 19.04.2019
71   918237   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.06.2019 25.06.2019
72   918790   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.06.2019 26.06.2019
73   919013   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.06.2019 01.07.2019
74   919015   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.06.2019 01.07.2019
75   920319   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.07.2019 08.07.2019
76   922791   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.07.2019 22.07.2019
77   923900   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2019 26.07.2019
78   924793   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.07.2019 31.07.2019
79   925997   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 05.08.2019
80   926298   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.08.2019 06.08.2019
81   927015   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 12.08.2019
82   929244   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.08.2019 21.08.2019
83   935490   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.09.2019 26.09.2019
84   937565   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.10.2019 11.10.2019
85   937987   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.10.2019 14.10.2019
86   939294   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.10.2019 16.10.2019
87   941225   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.10.2019 28.10.2019
88   944200   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.11.2019 12.11.2019
89   944357   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.11.2019 13.11.2019
90   944408   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.11.2019 13.11.2019