Методическо указание относно приложимостта на процедурата “договаряне без обявление” на основание чл. 90, ал. 1 от ЗОП

Уважаеми потребители,

Уведомяваме ви, че становищата по осъществявания от АОП предварителен контрол съгласно чл.20 б от ЗОП, могат да се намерят към съответната преписка в Регистъра на обществените поръчки.

За ваше улеснение, във формата за Разширено търсене е добавен съответен критерий за търсене на преписки, по които има становище на изпълнителния директор на АОП. Наименованието на критерия е “Предварителен контрол” и може да се избере от раздел “Търсене по данни за поръчката”.

Резултати от осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП след 17.04.2018 г.: 406 бр.

Обобщени резултати от осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП до 17.04.2018 г.:

Заключение: Прилагането на избраното правно основание е законосъобразноПрилагането на избраното правно основание не е безспорно доказаноПроцедурата е прекратена преди издаване на становищетоОбщо
Брой преписки: 246 бр.72 бр.4 бр.322 бр.

Обобщени резултати от извършения предварителен контрол:

Заключение: Изборът на процедура е законосъобразенИзборът на процедура може да се приеме за законосъобразен, при условие че възложителят разполага с надлежни доказателстваИзборът на процедура не може да се приеме за законосъобразен, тъй като изложените мотиви и/или предоставените доказателства са недостатъчниИзборът на процедура е незаконосъобразенНе е изразено становищеОбщо
Брой преписки: 2547 бр.754 бр.489 бр.164 бр.523 бр.4477 бр.