Водещ документ:  Решение (636651)
Възложител: Министерство на туризма
Получен на: 05.12.2014 г. 
Преписка: 05024-2014-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Изпълнение на реклама на туристическа дестинация „България“ по време на Световната купа по ски алпийски дисциплини – жени, Банско 2015 г.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (636383)
Възложител: Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ - Монтана
Получен на: 04.12.2014 г. 
Преписка: 02558-2014-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Доставка на природен газ за отопление на сгради на ОДМВР-Монтана за период 2 години от сключване на договора.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (635949)
Възложител: Община Кресна
Получен на: 02.12.2014 г. 
Преписка: 00611-2014-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: ”Укрепване на речен бряг на р.Струма чрез 2 бр.(L=35м и L=113,35м) подпорни стени за възстановяване от бедствие в района на гр.Кресна - І-ви етап”. Поръчката възлиза на стойност 475 724 лв. без включено ДДС.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (635556)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Мездра ЕООД
Получен на: 28.11.2014 г. 
Преписка: 00175-2014-0006
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА СРОК ОТ 1 (ЕДНА)ГОДИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (635529)
Възложител: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/
Получен на: 28.11.2014 г. 
Преписка: 00563-2014-0011
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА СГРАДИ, ПОЛЗВАНИ ОТ ЦСПП - ПАЗАРДЖИК ПРИ АКАДЕМИЯ НА МВР ГР.СОФИЯ ЗА СРОК ОТ 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (634995)
Възложител: Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Плевен
Получен на: 25.11.2014 г. 
Преписка: 00371-2014-0002
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Разпределение и снабдяване с природен газ за отоплението на "Дом за медико-социални грижи за деца" - гр. Плевен на адрес гр. Плевен, ул. "Стоян Михайловски" № 6. Срок на поръчката - 36 месеца.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (634749)
Възложител: Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//
Получен на: 24.11.2014 г. 
Преписка: 00515-2014-0015
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Доставка на природен газ за нуждите на хотел "Олимп" и ВПД "Боровец", к.к. Боровец
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (634344)
Възложител: Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Стара Загора
Получен на: 20.11.2014 г. 
Преписка: 00424-2014-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Доставка на природен газ за нуждите на ДМСГД - Стара Загора.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (634205)
Възложител: "Метрополитен" ЕАД - София
Получен на: 20.11.2014 г. 
Преписка: 00423-2014-0015
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Метрополитен" ЕАД
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (634073)
Възложител: Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ - Търговище
Получен на: 19.11.2014 г. 
Преписка: 02987-2014-0002
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Доставка на природен газ за отопление за срок от 3 години на обект - административна сграда на Областна дирекция на МВР - Търговище, находяща се на ул."Спиридон Грамадов" № 36
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Общ брой: 2547
Страница 1 от 255 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница