Водещ документ:  Решение (619948)
Възложител: Община Варна
Получен на: 19.08.2014 г. 
Преписка: 00081-2014-0048
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: "Доставка на хранителни продукти, напитки /алкохолни и безалкохолни/ за нуждите на Дейност „Хранителен комплекс“ по обособени позиции", както следва: Обособена позиция1: „Доставка на месо, месни продукти; риба и рибни продукти за нуждите на Дейност „Хранителен комплекс”. Обособена позиция2: „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на Дейност „Хранителен комплекс”. Обособена позиция3: „Доставка на хляб, хлебни продукти и сладкарски изделия за нуждите на Дейност „Хранителен комплекс” Обособена позиция4: „Доставка на бакалски стоки, яйца, плодови и зеленчукови консерви за нуждите на Дейност „Хранителен комплекс’’ Обособена позиция5: „Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на Дейност „Хранителен комплекс“ Обособена позиция6: „Доставка на замразени зеленчуци и полуфабрикати за нуждите на Дейност „Хранителен комплекс“ Обособена позиция7: „Доставка на захарни изделия /пакетирани/, кафе и чай за нуждите на Дейност „Хранителен комплекс“. Обособена позиция8: „Доставка на безалкохолни напитки и бира за нуждите на Дейност „Хранителен комплекс“ Обособена позиция9: „Доставка на напитки с високоалкохолно съдържание и вина за нуждите на Дейност „Хранителен комплекс“.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (615087)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 11.07.2014 г. 
Преписка: 02030-2014-0022
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията"
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (614543)
Възложител: Съвместно командване на силите /СКС/
Получен на: 08.07.2014 г. 
Преписка: 02827-2014-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Реконструкция и доизграждане на войскови район 1144” в град Враца.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (600311)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 22.04.2014 г. 
Преписка: 00073-2014-0017
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Обществената поръчка обхваща наемане от Община Велико Търново на два броя сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили за нуждите на ОП"Зелени системи".
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (599642)
Възложител: "Пазари Възраждане" ЕАД
Получен на: 15.04.2014 г. 
Преписка: 01953-2014-0003
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: обект "Реконструкция на пазар "Димитър Петков"- бул. "Тодор Александров" до ул. "Цар Симеон" по продължението на бул. "Димитър Петков" - УПИ I и УПИ II от кв. 171а, и УПИ I от кв. 165а, УПИ I от кв. 166в, м. "Западно направление",
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (599641)
Възложител: "Пазари Възраждане" ЕАД
Получен на: 15.04.2014 г. 
Преписка: 01953-2014-0002
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: „Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и капитален ремонт на "Женски пазар" в участъка от ул. „Екзарх Йосиф” до ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, Зона Б-2, Район „Възраждане”, гр. София” /І-ви етап/”.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (598910)
Възложител: Община Джебел
Получен на: 11.04.2014 г. 
Преписка: 00417-2014-0008
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Водоснабдяване на махали на с. Папрат и с. Мишевско, общ. Джебел.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (581875)
Възложител: 38 Основно училище /ОУ/ "Васил Априлов" гр. София
Получен на: 23.01.2014 г. 
Преписка: 04626-2014-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС 308 / 2010 ГОДИНА
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (581701)
Възложител: 133-то средно училище - А.С. Пушкин, гр. София - /Преди - 133-то средно общообразователно училище - А.С. Пушкин, гр. София/
Получен на: 23.01.2014 г. 
Преписка: 03526-2014-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС 308/2010 ГОДИНА
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (581563)
Възложител: 2-ро средно училище - Академик Емилиян Станев, гр. София - /Старо наименование - 2-ро средно общообразователно училище - Академик Емилиян Станев, гр. София/
Получен на: 22.01.2014 г. 
Преписка: 04080-2014-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС 308/2010 ГОДИНА
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Общ брой: 164
Страница 1 от 17 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница