Информация за преписката

Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Номер: 00210-2018-0014
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е с предмет "Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства". Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/. Видовете консумативи и моделите копирни и печатащи устройства, за които са предназначени, са подробно описани в съответните образци на ценова оферта в СЕВОП. Поръчката се състои от 6 (шест) обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/10/2018 23:59

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   867833   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.09.2018 г.  20.09.2018 г. 
2   867834   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.09.2018 г.  20.09.2018 г. 
3   911700   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.05.2019 г.  17.05.2019 г. 
4   916690   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.06.2019 г.  17.06.2019 г. 
5   916691   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.06.2019 г.  17.06.2019 г. 
6   919093   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2019 г.  01.07.2019 г. 
7   919453   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.07.2019 г.  04.07.2019 г. 
8   920427   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.07.2019 г.  08.07.2019 г. 
9   920433   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.07.2019 г.  08.07.2019 г. 
10   920506   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.07.2019 г.  08.07.2019 г. 
11   920727   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2019 г.  11.07.2019 г. 
12   920758   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2019 г.  11.07.2019 г. 
13   920759   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2019 г.  11.07.2019 г. 
14   920760   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2019 г.  11.07.2019 г. 
15   920984   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2019 г.  12.07.2019 г. 
16   921018   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2019 г.  12.07.2019 г. 
17   921039   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2019 г.  12.07.2019 г. 
18   921602   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.07.2019 г.  15.07.2019 г. 
19   922242   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.07.2019 г.  18.07.2019 г. 
20   922647   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.07.2019 г.  22.07.2019 г. 
21   922648   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.07.2019 г.  22.07.2019 г. 
22   923302   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.07.2019 г.  22.07.2019 г. 
23   924566   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.07.2019 г.  29.07.2019 г. 
24   925012   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.07.2019 г.  01.08.2019 г. 
25   925415   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.07.2019 г.  05.08.2019 г. 
26   925602   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.08.2019 г.  05.08.2019 г. 
27   925607   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.08.2019 г.  05.08.2019 г. 
28   925958   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 г.  05.08.2019 г. 
29   925961   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 г.  05.08.2019 г. 
30   925963   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 г.  05.08.2019 г. 
31   925967   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 г.  05.08.2019 г. 
32   925972   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 г.  05.08.2019 г. 
33   925975   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 г.  05.08.2019 г. 
34   926067   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2019 г.  07.08.2019 г. 
35   926364   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2019 г.  08.08.2019 г. 
36   926801   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.08.2019 г.  12.08.2019 г. 
37   926946   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 г.  12.08.2019 г. 
38   926949   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 г.  12.08.2019 г. 
39   926950   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 г.  12.08.2019 г. 
40   926952   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 г.  12.08.2019 г. 
41   926964   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 г.  12.08.2019 г. 
42   927036   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 г.  12.08.2019 г. 
43   927443   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2019 г.  14.08.2019 г. 
44   927598   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2019 г.  15.08.2019 г. 
45   927691   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2019 г.  15.08.2019 г. 
46   927866   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2019 г.  15.08.2019 г. 
47   927869   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2019 г.  15.08.2019 г. 
48   927873   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2019 г.  15.08.2019 г. 
49   928811   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2019 г.  22.08.2019 г. 
50   928823   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2019 г.  22.08.2019 г. 
51   928862   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2019 г.  22.08.2019 г. 
52   929457   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2019 г.  26.08.2019 г. 
53   929458   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2019 г.  26.08.2019 г. 
54   929459   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2019 г.  26.08.2019 г. 
55   929461   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2019 г.  26.08.2019 г. 
56   929462   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2019 г.  26.08.2019 г. 
57   929779   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.08.2019 г.  28.08.2019 г. 
58   929911   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.08.2019 г.  29.08.2019 г. 
59   930596   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.08.2019 г.  02.09.2019 г. 
60   930598   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.08.2019 г.  02.09.2019 г. 
61   930599   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.08.2019 г.  02.09.2019 г. 
62   930600   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.08.2019 г.  02.09.2019 г. 
63   930811   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.08.2019 г.  02.09.2019 г. 
64   931377   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 г.  05.09.2019 г. 
65   931387   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 г.  05.09.2019 г. 
66   931418   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 г.  05.09.2019 г. 
67   931422   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 г.  05.09.2019 г. 
68   931424   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 г.  05.09.2019 г. 
69   931427   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 г.  05.09.2019 г. 
70   931528   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 г.  09.09.2019 г. 
71   931581   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 г.  09.09.2019 г. 
72   931586   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 г.  09.09.2019 г. 
73   932429   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2019 г.  12.09.2019 г. 
74   932485   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2019 г.  12.09.2019 г. 
75   932489   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2019 г.  12.09.2019 г. 
76   932491   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2019 г.  12.09.2019 г. 
77   932494   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2019 г.  12.09.2019 г. 
78   932497   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2019 г.  13.09.2019 г. 
79   933539   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.09.2019 г.  19.09.2019 г. 
80   933564   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.09.2019 г.  19.09.2019 г. 
81   933570   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.09.2019 г.  19.09.2019 г. 
82   934485   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.09.2019 г.  24.09.2019 г. 
83   934487   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.09.2019 г.  24.09.2019 г. 
84   935729   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.09.2019 г.  30.09.2019 г. 
85   935750   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.09.2019 г.  30.09.2019 г. 
86   935751   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.09.2019 г.  30.09.2019 г. 
87   935754   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.09.2019 г.  30.09.2019 г. 
88   936086   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.09.2019 г.  03.10.2019 г. 
89   936600   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.10.2019 г.  07.10.2019 г. 
90   936603   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.10.2019 г.  07.10.2019 г. 
91   936860   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.10.2019 г.  07.10.2019 г. 
92   937521   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.10.2019 г.  10.10.2019 г. 
93   937739   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.10.2019 г.  11.10.2019 г. 
94   937955   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.10.2019 г.  14.10.2019 г. 
95   938588   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.10.2019 г.  17.10.2019 г. 
96   938789   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.10.2019 г.  17.10.2019 г. 
97   938790   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.10.2019 г.  17.10.2019 г. 
98   939258   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.10.2019 г.  21.10.2019 г. 
99   939380   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.10.2019 г.  21.10.2019 г. 
100   939914   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.10.2019 г.  24.10.2019 г. 
101   940324   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2019 г.  25.10.2019 г. 
102   940326   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2019 г.  25.10.2019 г. 
103   940362   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2019 г.  25.10.2019 г. 
104   940365   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2019 г.  25.10.2019 г. 
105   940368   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2019 г.  25.10.2019 г. 
106   940886   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.10.2019 г.  28.10.2019 г. 
107   941293   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.10.2019 г.  28.10.2019 г. 
108   941387   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.10.2019 г.  28.10.2019 г. 
109   942018   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.10.2019 г.  01.11.2019 г. 
110   942143   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.10.2019 г.  01.11.2019 г. 
111   943335   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.11.2019 г.  11.11.2019 г. 
112   943355   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.11.2019 г.  11.11.2019 г. 
113   943489   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.11.2019 г.  07.11.2019 г. 
114   943490   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.11.2019 г.  07.11.2019 г. 
115   943491   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.11.2019 г.  07.11.2019 г. 
116   943906   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.11.2019 г.  14.11.2019 г. 
117   943979   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.11.2019 г.  14.11.2019 г. 
118   944387   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.11.2019 г.  18.11.2019 г. 
119   944746   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.11.2019 г.  15.11.2019 г. 
120   945243   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.11.2019 г.  22.11.2019 г. 
121   947080   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.12.2019 г.  05.12.2019 г. 
122   947220   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.12.2019 г.  05.12.2019 г. 
123   947666   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.12.2019 г.  04.12.2019 г. 
124   947746   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.12.2019 г.  05.12.2019 г. 
125   947748   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.12.2019 г.  05.12.2019 г. 
126   948745   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.12.2019 г.  16.12.2019 г. 
127   949183   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.12.2019 г.  13.12.2019 г. 
128   949711   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.12.2019 г.  17.12.2019 г. 
129   949919   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.12.2019 г.  18.12.2019 г. 
130   949933   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.12.2019 г.  18.12.2019 г. 
131   949935   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.12.2019 г.  18.12.2019 г. 
132   950017   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.12.2019 г.  18.12.2019 г. 
133   950020   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.12.2019 г.  18.12.2019 г. 
134   950425   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.12.2019 г.  23.12.2019 г. 
135   950896   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.12.2019 г.  23.12.2019 г. 
136   950919   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.12.2019 г.  23.12.2019 г. 
137   952572   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.01.2020 г.  08.01.2020 г. 
138   953879   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.01.2020 г.  15.01.2020 г. 
139   954044   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2020 г.  14.01.2020 г. 
140   956503   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2020 г.  27.01.2020 г. 
141   956925   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.01.2020 г.  29.01.2020 г. 
142   958815   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.02.2020 г.  10.02.2020 г. 
143   959291   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.02.2020 г.  12.02.2020 г. 
144   959292   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.02.2020 г.  12.02.2020 г. 
145   959329   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.02.2020 г.  13.02.2020 г. 
146   960920   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.02.2020 г.  24.02.2020 г. 
147   961148   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.02.2020 г.  24.02.2020 г. 
148   962775   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.03.2020 г.  05.03.2020 г. 
149   963417   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.03.2020 г.  09.03.2020 г. 
150   964545   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.03.2020 г.  16.03.2020 г. 
151   965435   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.03.2020 г.  19.03.2020 г. 
152   965819   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.03.2020 г.  20.03.2020 г. 
153   967826   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.03.2020 г.  27.03.2020 г. 
154   967832   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.03.2020 г.  27.03.2020 г. 
155   971894   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.04.2020 г.  13.04.2020 г. 
156   971895   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.04.2020 г.  13.04.2020 г. 
157   975366   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.05.2020 г.  06.05.2020 г. 
158   975371   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.05.2020 г.  05.05.2020 г. 
159   976471   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.05.2020 г.  14.05.2020 г. 
160   977757   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.05.2020 г.  21.05.2020 г. 
161   977759   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.05.2020 г.  21.05.2020 г. 
162   977852   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.05.2020 г.  21.05.2020 г. 
163   979288   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.05.2020 г.  01.06.2020 г. 
164   984629   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.06.2020 г.  22.06.2020 г. 
165   985109   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.06.2020 г.  23.06.2020 г. 
166   985110   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.06.2020 г.  23.06.2020 г. 
167   986373   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.07.2020 г.  03.07.2020 г. 
168   986641   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.07.2020 г.  06.07.2020 г. 
169   986959   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2020 г.  10.07.2020 г. 
170   986967   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2020 г.  10.07.2020 г. 
171   986988   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2020 г.  10.07.2020 г. 
172   987011   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2020 г.  10.07.2020 г. 
173   987383   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.07.2020 г.  15.07.2020 г. 
174   987387   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.07.2020 г.  15.07.2020 г. 
175   988212   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.07.2020 г.  22.07.2020 г. 
176   988215   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.07.2020 г.  23.07.2020 г. 
177   988749   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.07.2020 г.  27.07.2020 г. 
178   989545   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.07.2020 г.  03.08.2020 г. 
179   990120   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2020 г.  10.08.2020 г. 
180   990121   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2020 г.  10.08.2020 г. 
181   990274   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2020 г.  10.08.2020 г. 
182   990925   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2020 г.  17.08.2020 г. 
183   990926   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2020 г.  17.08.2020 г. 
184   991354   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.08.2020 г.  18.08.2020 г. 
185   991362   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.08.2020 г.  19.08.2020 г. 
186   993921   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.09.2020 г.  14.09.2020 г. 
187   994050   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.09.2020 г.  14.09.2020 г. 
188   994620   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.09.2020 г.  18.09.2020 г. 
189   994934   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.09.2020 г.  23.09.2020 г. 
190   996046   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.10.2020 г.  05.10.2020 г. 
191   996166   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.10.2020 г.  06.10.2020 г. 
192   996364   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.10.2020 г.  07.10.2020 г. 
193   997482   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.10.2020 г.  19.10.2020 г. 
194   997506   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.10.2020 г.  19.10.2020 г. 
195   998330   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.10.2020 г.  27.10.2020 г. 
196   1000111   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.11.2020 г.  18.11.2020 г. 
197   1000207   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     19.11.2020 г.  23.11.2020 г. 
198   1000208   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     19.11.2020 г.  23.11.2020 г. 
199   1004835   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2021 г.  14.01.2021 г. 
200   1005312   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2021 г.  20.01.2021 г. 
201   1005788   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2021 г.  26.01.2021 г. 
202   1005863   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2021 г.  26.01.2021 г. 
203   1005886   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2021 г.  26.01.2021 г. 
204   1006890   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.02.2021 г.  05.02.2021 г. 
205   1007152   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2021 г.  09.02.2021 г. 
206   1008414   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.02.2021 г.  26.02.2021 г. 
207   1009425   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.03.2021 г.  16.03.2021 г. 
208   1010235   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2021 г.  30.03.2021 г. 
209   1010407   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.04.2021 г.  01.04.2021 г. 
210   1010410   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.04.2021 г.  01.04.2021 г. 
211   1011577   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.04.2021 г.  21.04.2021 г. 
212   1011652   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.04.2021 г.  21.04.2021 г. 
213   1011654   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.04.2021 г.  21.04.2021 г. 
214   1011655   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.04.2021 г.  21.04.2021 г. 
215   1011674   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     22.04.2021 г.  26.04.2021 г. 
216   1011745   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.04.2021 г.  22.04.2021 г. 
217   1011746   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.04.2021 г.  22.04.2021 г. 
218   1011747   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.04.2021 г.  22.04.2021 г. 
219   1011788   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.04.2021 г.  23.04.2021 г. 
220   1011791   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.04.2021 г.  23.04.2021 г. 
221   1011825   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.04.2021 г.  26.04.2021 г. 
222   1011855   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.04.2021 г.  26.04.2021 г. 
223   1011856   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.04.2021 г.  26.04.2021 г. 
224   1011857   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.04.2021 г.  26.04.2021 г. 
225   1011858   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.04.2021 г.  26.04.2021 г. 
226   1011859   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.04.2021 г.  26.04.2021 г. 
227   1011954   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.04.2021 г.  27.04.2021 г. 
228   1011956   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.04.2021 г.  27.04.2021 г. 
229   1011957   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.04.2021 г.  27.04.2021 г. 
230   1011958   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.04.2021 г.  27.04.2021 г. 
231   1012012   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.04.2021 г.  28.04.2021 г. 
232   1012014   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.04.2021 г.  28.04.2021 г. 
233   1012022   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.04.2021 г.  28.04.2021 г. 
234   1012029   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.04.2021 г.  28.04.2021 г. 
235   1012032   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.04.2021 г.  28.04.2021 г. 
236   1012266   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.05.2021 г.  05.05.2021 г. 
237   1012267   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.05.2021 г.  05.05.2021 г. 
238   1012268   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.05.2021 г.  05.05.2021 г. 
239   1012269   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.05.2021 г.  05.05.2021 г. 
240   1012271   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.05.2021 г.  05.05.2021 г. 
241   1012297   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.05.2021 г.  07.05.2021 г. 
242   1012372   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
243   1012373   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
244   1012374   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
245   1012375   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
246   1012376   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
247   1012378   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
248   1012379   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
249   1012408   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
250   1012409   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
251   1012410   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.05.2021 г.  11.05.2021 г. 
252   1012425   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.05.2021 г.  11.05.2021 г. 
253   1012432   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.05.2021 г.  11.05.2021 г. 
254   1012742   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.05.2021 г.  14.05.2021 г. 
255   1012758   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.05.2021 г.  14.05.2021 г. 
256   1012759   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.05.2021 г.  14.05.2021 г. 
257   1012760   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.05.2021 г.  14.05.2021 г. 
258   1012763   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.05.2021 г.  14.05.2021 г. 
259   1012777   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
260   1012778   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
261   1012779   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
262   1012781   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
263   1012782   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
264   1012783   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
265   1012877   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  18.05.2021 г. 
266   1012879   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  18.05.2021 г. 
267   1012883   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  18.05.2021 г. 
268   1012884   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  18.05.2021 г. 
269   1012984   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  18.05.2021 г. 
270   1012986   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  18.05.2021 г. 
271   1012987   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  18.05.2021 г. 
272   1012988   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  18.05.2021 г. 
273   1012989   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  18.05.2021 г. 
274   1012992   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  18.05.2021 г. 
275   1012993   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  18.05.2021 г. 
276   1012994   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  18.05.2021 г. 
277   1013002   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  19.05.2021 г. 
278   1013003   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  19.05.2021 г. 
279   1013004   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  19.05.2021 г. 
280   1013005   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  19.05.2021 г. 
281   1013008   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  19.05.2021 г. 
282   1013009   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  19.05.2021 г. 
283   1013010   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  19.05.2021 г. 
284   1013011   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  19.05.2021 г. 
285   1013033   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.05.2021 г.  19.05.2021 г. 
286   1013066   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.05.2021 г.  19.05.2021 г. 
287   1013067   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.05.2021 г.  19.05.2021 г. 
288   1013195   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.05.2021 г.  20.05.2021 г. 
289   1013202   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.05.2021 г.  20.05.2021 г. 
290   1013204   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.05.2021 г.  20.05.2021 г. 
291   1013205   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.05.2021 г.  20.05.2021 г. 
292   1013345   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.05.2021 г.  25.05.2021 г. 
293   1013423   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.05.2021 г.  26.05.2021 г. 
294   1013494   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.05.2021 г.  26.05.2021 г. 
295   1013495   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.05.2021 г.  26.05.2021 г. 
296   1013499   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.05.2021 г.  26.05.2021 г. 
297   1013576   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.05.2021 г.  27.05.2021 г. 
298   1013579   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.05.2021 г.  27.05.2021 г. 
299   1013580   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.05.2021 г.  27.05.2021 г. 
300   1013581   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.05.2021 г.  27.05.2021 г. 
301   1013674   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.05.2021 г.  28.05.2021 г. 
302   1013876   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.06.2021 г.  01.06.2021 г. 
303   1013882   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.06.2021 г.  01.06.2021 г. 
304   1013884   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.06.2021 г.  01.06.2021 г. 
305   1013948   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.06.2021 г.  02.06.2021 г. 
306   1013950   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.06.2021 г.  02.06.2021 г. 
307   1013951   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.06.2021 г.  02.06.2021 г. 
308   1013952   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.06.2021 г.  02.06.2021 г. 
309   1013973   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.06.2021 г.  02.06.2021 г. 
310   1014068   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.06.2021 г.  03.06.2021 г. 
311   1014078   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.06.2021 г.  04.06.2021 г. 
312   1014080   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.06.2021 г.  04.06.2021 г. 
313   1014082   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.06.2021 г.  04.06.2021 г. 
314   1014236   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.06.2021 г.  08.06.2021 г. 
315   1014237   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.06.2021 г.  08.06.2021 г. 
316   1014238   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.06.2021 г.  08.06.2021 г. 
317   1014239   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.06.2021 г.  08.06.2021 г. 
318   1014240   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.06.2021 г.  08.06.2021 г. 
319   1014241   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.06.2021 г.  08.06.2021 г. 
320   1014242   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.06.2021 г.  08.06.2021 г. 
321   1014349   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.06.2021 г.  09.06.2021 г. 
322   1014351   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.06.2021 г.  09.06.2021 г. 
323   1014428   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.06.2021 г.  10.06.2021 г. 
324   1014429   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.06.2021 г.  10.06.2021 г. 
325   1014430   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.06.2021 г.  10.06.2021 г. 
326   1014492   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.06.2021 г.  11.06.2021 г. 
327   1014714   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.06.2021 г.  15.06.2021 г. 
328   1015718   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
329   1016793   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.07.2021 г.  14.07.2021 г. 
330   1016795   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.07.2021 г.  14.07.2021 г. 
331   1016797   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.07.2021 г.  14.07.2021 г. 
332   1016798   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.07.2021 г.  14.07.2021 г. 
333   1016799   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.07.2021 г.  14.07.2021 г. 
334   1016801   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.07.2021 г.  14.07.2021 г. 
335   1017812   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
336   1017814   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
337   1017816   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
338   1018563   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.08.2021 г.  12.08.2021 г. 
339   1019846   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.09.2021 г.  01.09.2021 г. 
340   1019944   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.09.2021 г.  03.09.2021 г. 
341   1025513   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.12.2021 г.  21.12.2021 г. 
342   1028679   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
343   1029425   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.02.2022 г.  03.02.2022 г. 
344   1029426   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.02.2022 г.  03.02.2022 г. 
345   1031640   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.03.2022 г.  14.03.2022 г. 
346   1033971   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.05.2022 г.  13.05.2022 г.