Информация за преписката

Възложител: Агенция "Митници"
Номер: 00334-2015-0041
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/358
Процедура: Открита процедура
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на лицензи за софтуерни продукти в ИТ-структурата на Агенция „Митници”. Видовете лицензи са разпределени в десет обособени позиции
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/11/2015 12:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   690188   Решение         01.10.2015 г.  01.10.2015 г. 
2   690191   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.10.2015 г.  01.10.2015 г. 
3   700731   Решение         03.12.2015 г.  04.12.2015 г. 
4   707742   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.01.2016 г.  14.01.2016 г. 
5   767056   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2017 г.  16.01.2017 г. 
6   767354   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.01.2017 г.  16.01.2017 г. 
7   767357   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.01.2017 г.  16.01.2017 г. 
8   767363   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.01.2017 г.  17.01.2017 г. 
9   767365   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.01.2017 г.  17.01.2017 г. 
10   767445   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2017 г.  17.01.2017 г. 
11   767446   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2017 г.  17.01.2017 г. 
12   767447   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2017 г.  17.01.2017 г. 
13   1017696   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.07.2021 г.  29.07.2021 г.