Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9068444 19.09.2017 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник "Доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Перник в две обособени позиции: обособена позиция 1 "Доставка на работно облекло" и обособена позиция 2 "Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства" 26.09.2017 г.  16:30 ч.
9065383 19.06.2017 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Доставка на водомери за студена и топла вода с възможност за дистанционно отчитане за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД Перник 22.06.2017 г.  16:30 ч.
9064997 06.06.2017 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Доставка на водомери за студена и топла вода с възможност за дистанционно отчитане за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД Перник 16.06.2017 г.  16:30 ч.
9064947 05.06.2017 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник "Доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Перник 08.06.2017 г.  16:30 ч.
9064654 26.05.2017 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник “Доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник” 02.06.2017 г.  16:30 ч.
9064444 18.05.2017 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Избор на обслужваща банка за нуждите на „Водоснабдяване и канализация”ООД-гр. Перник и регионалните й структури : Район Перник, Район Радомир, Район Брезник, Район Земен и Район Трън. 22.05.2017 г.  16:30 ч.
9064136 10.05.2017 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник “Избор на обслужваща банка за нуждите на „Водоснабдяване и канализация”ООД-гр. Перник и регионалните й структури : Район Перник, Район Радомир, Район Брезник, Район Земен и Район Трън". 17.05.2017 г.  16:30 ч.
9057924 28.10.2016 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Доставка на хлорни продукти за обеззаразяване на питейни води за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД Перник. 21.11.2016 г.  16:00 ч.
9057833 26.10.2016 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Цялостна техническа подръжка и обслужване на информационната система-Инкасо на Водоснабдяване и канализация ООД Перник и специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност. 16.11.2016 г.  16:00 ч.
9056480 13.09.2016 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД Перник, по две обособени позиции за срок от 12 месеца. 26.09.2016 г.  16:00 ч.
Общ брой: 30
Страница 3 от 3 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3  

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)