Информация за преписката

Възложител: Агенция "Митници"
Номер: 00334-2017-0013
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
Процедура: Открита процедура
Описание: Възлаганата обществена поръчка е с обект предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включващи изпълнение на услуги, свързани с дейности по Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП. Охраната, транспорт. и дейността по инкасо на пар. средства в бълг. лева и валута се извършва от обектите на Възл. до обсл. банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възл., като маршрутът, по който ще се извършва охрана ще се определя във вс. конкретен случай от звеното на Изпълнителя. П-та е разделена на обос. позиции и съобразно тях услугите по инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари ще се извършват, както следва: -за ОП 1, 9, 11, 12: 1 път седм.; - за ОП 2, 7 и 8: 2 пъти седм.; - за ОП 3: 3 пъти седм.; - за ОП 4: 4 пъти месечно; - за ОП 5 и 6: вс. раб. ден; - за ОП 10: 5 пъти сед.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   789597   Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС)     31.05.2017 г.  02.06.2017 г. 
2   789598   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.05.2017 г.  02.06.2017 г. 
3   819426   Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС)     12.12.2017 г.  15.12.2017 г. 
4   1003877   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2021 г.  05.01.2021 г. 
5   1003879   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2021 г.  05.01.2021 г. 
6   1016650   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
7   1016651   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
8   1017038   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.07.2021 г.  19.07.2021 г. 
9   1018470   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.08.2021 г.  11.08.2021 г. 
10   1018471   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.08.2021 г.  11.08.2021 г. 
11   1018472   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.08.2021 г.  11.08.2021 г. 
12   1018473   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.08.2021 г.  11.08.2021 г. 
13   1018474   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.08.2021 г.  11.08.2021 г. 
14   1018475   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.08.2021 г.  11.08.2021 г. 
15   1018476   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.08.2021 г.  11.08.2021 г.