Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0003
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка е с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства” за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца. Поръчката се състои от три обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали"; 2. Обособена позиция № 2 - „Доставка на копирна хартия". 3. Обособена позиция № 3 - "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” Техническите характеристики на канцеларските материали, копирната хартия и тонерите за копирни и печатащи устройства са описани по вид в техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/04/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   470483   Решение         23.02.2012 г.  24.02.2012 г. 
2   470484   Обявление за поръчка (ЕС)     23.02.2012 г.  24.02.2012 г. 
3   497878   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     31.08.2012 г.  31.08.2012 г. 
4   497881   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     31.08.2012 г.  31.08.2012 г. 
5   497883   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     31.08.2012 г.  31.08.2012 г. 
6   512545   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     06.12.2012 г.  07.12.2012 г. 
7   513690   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.12.2012 г.  14.12.2012 г. 
8   513941   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.12.2012 г.  15.12.2012 г. 
9   513942   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.12.2012 г.  15.12.2012 г. 
10   515771   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.12.2012 г.  28.12.2012 г. 
11   516135   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.01.2013 г.  03.01.2013 г. 
12   518190   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.01.2013 г.  15.01.2013 г. 
13   518704   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     17.01.2013 г.  17.01.2013 г. 
14   518706   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     17.01.2013 г.  17.01.2013 г. 
15   518707   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     17.01.2013 г.  17.01.2013 г. 
16   519511   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.01.2013 г.  21.01.2013 г. 
17   521035   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.01.2013 г.  29.01.2013 г. 
18   521638   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.02.2013 г.  01.02.2013 г. 
19   521639   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.02.2013 г.  01.02.2013 г. 
20   521641   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.02.2013 г.  01.02.2013 г. 
21   524299   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.02.2013 г.  18.02.2013 г. 
22   527290   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.03.2013 г.  01.03.2013 г. 
23   528723   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.03.2013 г.  11.03.2013 г. 
24   528724   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.03.2013 г.  11.03.2013 г. 
25   529232   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.03.2013 г.  13.03.2013 г. 
26   530396   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.03.2013 г.  19.03.2013 г. 
27   531156   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.03.2013 г.  22.03.2013 г. 
28   532440   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         27.03.2013 г.  27.03.2013 г. 
29   535420   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     05.04.2013 г.  05.04.2013 г. 
30   535421   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     05.04.2013 г.  05.04.2013 г. 
31   535423   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     05.04.2013 г.  08.04.2013 г. 
32   535648   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.04.2013 г.  09.04.2013 г. 
33   536691   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.04.2013 г.  12.04.2013 г. 
34   537478   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.04.2013 г.  17.04.2013 г. 
35   537483   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.04.2013 г.  18.04.2013 г. 
36   538765   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.04.2013 г.  25.04.2013 г. 
37   538767   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.04.2013 г.  25.04.2013 г. 
38   538771   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.04.2013 г.  25.04.2013 г. 
39   549209   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     08.07.2013 г.  08.07.2013 г. 
40   549733   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.07.2013 г.  10.07.2013 г. 
41   564878   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.10.2013 г.  16.10.2013 г. 
42   564880   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.10.2013 г.  16.10.2013 г. 
43   564881   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.10.2013 г.  16.10.2013 г. 
44   569295   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.11.2013 г.  11.11.2013 г. 
45   569297   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.11.2013 г.  11.11.2013 г. 
46   569301   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.11.2013 г.  11.11.2013 г. 
47   572774   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.12.2013 г.  02.12.2013 г. 
48   572915   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.12.2013 г.  03.12.2013 г. 
49   580360   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.01.2014 г.  16.01.2014 г. 
50   580365   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.01.2014 г.  16.01.2014 г. 
51   581215   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.01.2014 г.  21.01.2014 г. 
52   598548   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     09.04.2014 г.  09.04.2014 г. 
53   605366   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     27.05.2014 г.  27.05.2014 г. 
54   605827   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.05.2014 г.  29.05.2014 г. 
55   606393   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     31.05.2014 г.  31.05.2014 г. 
56   609077   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.06.2014 г.  17.06.2014 г. 
57   609079   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.06.2014 г.  17.06.2014 г. 
58   609535   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.06.2014 г.  19.06.2014 г. 
59   609955   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.06.2014 г.  23.06.2014 г. 
60   614257   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.07.2014 г.  07.07.2014 г. 
61   620636   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.08.2014 г.  25.08.2014 г. 
62   620667   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.08.2014 г.  25.08.2014 г. 
63   627910   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.10.2014 г.  09.10.2014 г. 
64   634798   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         24.11.2014 г.  24.11.2014 г. 
65   637414   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.12.2014 г.  11.12.2014 г. 
66   646772   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     05.02.2015 г.  05.02.2015 г. 
67   655790   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.03.2015 г.  21.03.2015 г. 
68   657931   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.03.2015 г.  30.03.2015 г. 
69   659002   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.04.2015 г.  01.04.2015 г. 
70   659004   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.04.2015 г.  01.04.2015 г. 
71   666200   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.05.2015 г.  12.05.2015 г. 
72   666203   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.05.2015 г.  12.05.2015 г. 
73   666205   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.05.2015 г.  12.05.2015 г. 
74   666286   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.05.2015 г.  13.05.2015 г. 
75   666290   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.05.2015 г.  13.05.2015 г. 
76   666291   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.05.2015 г.  13.05.2015 г. 
77   666300   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.05.2015 г.  13.05.2015 г. 
78   666307   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.05.2015 г.  13.05.2015 г. 
79   666308   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.05.2015 г.  13.05.2015 г. 
80   672968   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     23.06.2015 г.  23.06.2015 г. 
81   674335   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.06.2015 г.  25.06.2015 г. 
82   677213   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.07.2015 г.  14.07.2015 г. 
83   693532   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.10.2015 г.  21.10.2015 г. 
84   693534   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.10.2015 г.  21.10.2015 г. 
85   695866   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         04.11.2015 г.  04.11.2015 г. 
86   704616   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     28.12.2015 г.  28.12.2015 г. 
87   707026   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.01.2016 г.  12.01.2016 г.