Информация за преписката

Възложител: Община Велико Търново
Номер: 00073-2008-0058
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочна кредитна услуга на Община Велико Търново за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” преди възстановяването им от Оперативна праграма " Околна среда 2007- 2013 “ Приоритетна ос 1: „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/01/2009 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   183435   Обявление за поръчка (ЕС)         12.11.2008 г.  19.11.2008 г. 
2   183451   Решение         12.11.2008 г.  19.11.2008 г. 
3   386837   Обявление за възложена поръчка (ЕС)         20.01.2010 г.  25.01.2010 г. 
4   714874   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.02.2016 г.  19.02.2016 г.