Информация за преписката

Възложител: Община Пазарджик
Номер: 00385-2020-0023
Адрес на профила на купувача: https://www.pazardzhik.bg/bg/inzhenering-proektirane-izvarshvane-na-stroitelni-i-montazhni-raboti-i-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-na-obekt-priyut-za-litsa
Процедура: Открита процедура
Описание: Дейността предвижда да бъде извършен инженеринг- проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за построяване на сграда на Приют за лица с благоустрояване на прилежащото й дворно пространство, за която няма изготвен съгласно ЗУТ инвестиционен проект във фаза технически проект и влязло в сила Разрешение за строеж, наличен е идеен архитектурен проект.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981579   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   981581   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   999647   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.11.2020 г.  16.11.2020 г. 
4   1020320   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
5   1032702   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.04.2022 г.  04.04.2022 г.