Информация за преписката

Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Номер: 00210-2017-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
Процедура: Открита процедура
Описание: С настоящата процедура Централният орган за покупки (ЦОП) има за цел да възложи изпълнението на зелена обществена поръчка чрез сключване на рамково споразумение за период на изпълнение на услугите от 01.02.2018 г. до 31.01.2021 г. с 6 изпълнители, на които ще възложи да осъществяват комплексно почистване на сгради, работни и сервизни помещения, поверени за управление и разпореждане на органите на изпълнителната власт и техните администрации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/09/2017 23:59

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   800696   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.08.2017 г.  17.08.2017 г. 
2   800701   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.08.2017 г.  17.08.2017 г. 
3   825903   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.01.2018 г.  24.01.2018 г. 
4   830465   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.02.2018 г.  19.02.2018 г. 
5   835664   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.03.2018 г.  19.03.2018 г. 
6   838070   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.03.2018 г.  28.03.2018 г. 
7   840881   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.04.2018 г.  10.04.2018 г. 
8   841417   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.04.2018 г.  12.04.2018 г. 
9   841894   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.04.2018 г.  16.04.2018 г. 
10   841914   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.04.2018 г.  16.04.2018 г. 
11   843165   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.04.2018 г.  23.04.2018 г. 
12   843914   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.04.2018 г.  27.04.2018 г. 
13   845481   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.05.2018 г.  08.05.2018 г. 
14   847028   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.05.2018 г.  17.05.2018 г. 
15   847955   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.05.2018 г.  23.05.2018 г. 
16   848446   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.05.2018 г.  25.05.2018 г. 
17   848494   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.05.2018 г.  25.05.2018 г. 
18   850647   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.06.2018 г.  11.06.2018 г. 
19   852467   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.06.2018 г.  21.06.2018 г. 
20   857474   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.07.2018 г.  18.07.2018 г. 
21   859951   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.07.2018 г.  30.07.2018 г. 
22   861320   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2018 г.  09.08.2018 г. 
23   861755   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2018 г.  13.08.2018 г. 
24   862918   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.08.2018 г.  17.08.2018 г. 
25   863049   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.08.2018 г.  20.08.2018 г. 
26   865168   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.08.2018 г.  03.09.2018 г. 
27   869759   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.09.2018 г.  01.10.2018 г. 
28   870708   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.10.2018 г.  05.10.2018 г. 
29   872070   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.10.2018 г.  12.10.2018 г. 
30   876705   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.11.2018 г.  08.11.2018 г. 
31   890553   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.01.2019 г.  28.01.2019 г. 
32   890727   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.01.2019 г.  28.01.2019 г. 
33   893599   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.02.2019 г.  13.02.2019 г. 
34   903524   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.03.2019 г.  28.03.2019 г. 
35   903858   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.03.2019 г.  01.04.2019 г. 
36   905165   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.04.2019 г.  03.04.2019 г. 
37   908449   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     19.04.2019 г.  22.04.2019 г. 
38   909916   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.05.2019 г.  07.05.2019 г. 
39   910253   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.05.2019 г.  09.05.2019 г. 
40   911072   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     13.05.2019 г.  16.05.2019 г. 
41   911342   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2019 г.  16.05.2019 г. 
42   912843   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.05.2019 г.  22.05.2019 г. 
43   914411   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.05.2019 г.  03.06.2019 г. 
44   917395   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.06.2019 г.  21.06.2019 г. 
45   917645   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.06.2019 г.  24.06.2019 г. 
46   918364   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.06.2019 г.  27.06.2019 г. 
47   919230   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.06.2019 г.  28.06.2019 г. 
48   924661   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.07.2019 г.  29.07.2019 г. 
49   925299   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.07.2019 г.  31.07.2019 г. 
50   925387   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         31.07.2019 г.  31.07.2019 г. 
51   929162   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.08.2019 г.  21.08.2019 г. 
52   932585   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2019 г.  12.09.2019 г. 
53   932806   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.09.2019 г.  11.09.2019 г. 
54   934520   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.09.2019 г.  20.09.2019 г. 
55   936243   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.10.2019 г.  04.10.2019 г. 
56   938690   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.10.2019 г.  17.10.2019 г. 
57   939831   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.10.2019 г.  21.10.2019 г. 
58   941328   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.10.2019 г.  28.10.2019 г. 
59   941663   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.10.2019 г.  31.10.2019 г. 
60   946717   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.11.2019 г.  02.12.2019 г. 
61   948748   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.12.2019 г.  16.12.2019 г. 
62   949366   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.12.2019 г.  16.12.2019 г. 
63   949951   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.12.2019 г.  20.12.2019 г. 
64   950145   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.12.2019 г.  23.12.2019 г. 
65   955319   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2020 г.  21.01.2020 г. 
66   956205   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     24.01.2020 г.  27.01.2020 г. 
67   956329   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.01.2020 г.  27.01.2020 г. 
68   959212   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.02.2020 г.  10.02.2020 г. 
69   959236   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.02.2020 г.  10.02.2020 г. 
70   963920   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.03.2020 г.  12.03.2020 г. 
71   964715   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.03.2020 г.  16.03.2020 г. 
72   971562   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.04.2020 г.  08.04.2020 г. 
73   971685   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.04.2020 г.  13.04.2020 г. 
74   971801   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     09.04.2020 г.  13.04.2020 г. 
75   974838   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.04.2020 г.  29.04.2020 г. 
76   977281   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2020 г.  18.05.2020 г. 
77   979073   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
78   980460   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.06.2020 г.  03.06.2020 г. 
79   980461   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.06.2020 г.  03.06.2020 г. 
80   982298   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
81   989852   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.08.2020 г.  07.08.2020 г. 
82   991541   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2020 г.  24.08.2020 г. 
83   993693   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.09.2020 г.  14.09.2020 г. 
84   994927   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.09.2020 г.  28.09.2020 г. 
85   996051   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.10.2020 г.  08.10.2020 г. 
86   998754   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     02.11.2020 г.  05.11.2020 г. 
87   999011   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.11.2020 г.  09.11.2020 г. 
88   999084   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.11.2020 г.  09.11.2020 г. 
89   999590   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.11.2020 г.  16.11.2020 г. 
90   1000192   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.11.2020 г.  19.11.2020 г. 
91   1000524   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.11.2020 г.  24.11.2020 г. 
92   1000979   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     30.11.2020 г.  03.12.2020 г. 
93   1001620   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.12.2020 г.  07.12.2020 г. 
94   1002788   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
95   1003361   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.12.2020 г.  31.12.2020 г. 
96   1004438   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.01.2021 г.  14.01.2021 г. 
97   1004868   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     15.01.2021 г.  18.01.2021 г. 
98   1005028   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     18.01.2021 г.  21.01.2021 г. 
99   1005052   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.01.2021 г.  21.01.2021 г. 
100   1005093   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     18.01.2021 г.  21.01.2021 г. 
101   1005318   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.01.2021 г.  25.01.2021 г. 
102   1005319   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.01.2021 г.  25.01.2021 г. 
103   1005545   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.01.2021 г.  25.01.2021 г. 
104   1005679   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2021 г.  25.01.2021 г. 
105   1005757   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.01.2021 г.  28.01.2021 г. 
106   1005859   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.01.2021 г.  29.01.2021 г. 
107   1005987   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.01.2021 г.  01.02.2021 г. 
108   1006002   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.01.2021 г.  01.02.2021 г. 
109   1006344   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.01.2021 г.  01.02.2021 г. 
110   1006722   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.02.2021 г.  08.02.2021 г. 
111   1006901   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.02.2021 г.  08.02.2021 г. 
112   1006969   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     08.02.2021 г.  11.02.2021 г. 
113   1007166   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     09.02.2021 г.  12.02.2021 г. 
114   1007232   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.02.2021 г.  15.02.2021 г. 
115   1007344   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.02.2021 г.  15.02.2021 г. 
116   1007466   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.02.2021 г.  15.02.2021 г. 
117   1007782   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.02.2021 г.  17.02.2021 г. 
118   1007792   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.02.2021 г.  17.02.2021 г. 
119   1007797   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.02.2021 г.  22.02.2021 г. 
120   1007799   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.02.2021 г.  22.02.2021 г. 
121   1007854   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.02.2021 г.  18.02.2021 г. 
122   1008097   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     22.02.2021 г.  25.02.2021 г. 
123   1008144   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.02.2021 г.  23.02.2021 г. 
124   1008457   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.02.2021 г.  01.03.2021 г. 
125   1008792   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.03.2021 г.  05.03.2021 г. 
126   1008932   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2021 г.  09.03.2021 г. 
127   1009249   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.03.2021 г.  15.03.2021 г. 
128   1010420   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     01.04.2021 г.  05.04.2021 г. 
129   1011401   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2021 г.  19.04.2021 г. 
130   1013221   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.05.2021 г.  20.05.2021 г. 
131   1013349   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.05.2021 г.  28.05.2021 г. 
132   1013645   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.05.2021 г.  28.05.2021 г. 
133   1014192   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.06.2021 г.  07.06.2021 г. 
134   1014356   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.06.2021 г.  09.06.2021 г. 
135   1014622   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
136   1014652   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     15.06.2021 г.  17.06.2021 г. 
137   1014654   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     15.06.2021 г.  17.06.2021 г. 
138   1014757   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.06.2021 г.  16.06.2021 г. 
139   1015155   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.06.2021 г.  23.06.2021 г. 
140   1015276   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.06.2021 г.  24.06.2021 г. 
141   1015634   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.06.2021 г.  25.06.2021 г. 
142   1015721   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
143   1015952   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.06.2021 г.  30.06.2021 г. 
144   1016026   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     01.07.2021 г.  05.07.2021 г. 
145   1016106   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2021 г.  05.07.2021 г. 
146   1016108   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2021 г.  05.07.2021 г. 
147   1016634   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
148   1016646   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
149   1016707   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.07.2021 г.  13.07.2021 г. 
150   1016769   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.07.2021 г.  14.07.2021 г. 
151   1017075   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.07.2021 г.  20.07.2021 г. 
152   1017131   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.07.2021 г.  20.07.2021 г. 
153   1017582   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.07.2021 г.  28.07.2021 г. 
154   1017585   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.07.2021 г.  28.07.2021 г. 
155   1018156   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.08.2021 г.  06.08.2021 г. 
156   1018602   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.08.2021 г.  13.08.2021 г. 
157   1018736   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.08.2021 г.  16.08.2021 г. 
158   1018919   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.08.2021 г.  18.08.2021 г. 
159   1020021   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.09.2021 г.  03.09.2021 г. 
160   1020331   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.09.2021 г.  10.09.2021 г. 
161   1021181   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.09.2021 г.  28.09.2021 г. 
162   1022313   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.10.2021 г.  20.10.2021 г. 
163   1022601   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.10.2021 г.  25.10.2021 г. 
164   1023482   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)       10.11.2021 г.  18.11.2021 г. 
165   1027697   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
166   1035133   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.06.2022 г.  09.06.2022 г. 
167   1035134   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.06.2022 г.  10.06.2022 г. 
168   1035384   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.06.2022 г.  20.06.2022 г.