Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2014-0008
Адрес на профила на купувача: http://mon.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва предоставянето на услуга - осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина и страната, при необходимост осигуряване на хотелски резервации, съобразени с размера на дневните и квартирните пари съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и Наредбата за командировките в страната и медицинска застраховка при служебни пътувания в чужбина на служители на Министерството на образованието и науката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/07/2014 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   602969   Решение         12.05.2014 г.  12.05.2014 г. 
2   602971   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.05.2014 г.  12.05.2014 г. 
3   605234   Решение     26.05.2014 г.  26.05.2014 г. 
4   607250   Информация за хода на процедурите при производство по обжалване         05.06.2014 г.  05.06.2014 г. 
5   614101   Решение     04.07.2014 г.  04.07.2014 г. 
6   648538   Решение     16.02.2015 г.  16.02.2015 г.