Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0014
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката е насочена към предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието, младежта и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. Специализираните счетоводни услуги, които изпълнителите на поръчката трябва да реализират се изразяват в следното: 1.Оперативна обработка на счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проект по ОП „РЧР”. 2.Отразяване на разходите по отделни счетоводни аналитични партиди. 3. Изготвяне на финансови отчети във връзка с изпълнението и отчитането на проектите. 4. Изготвяне на справки и предоставяне на счетоводната документация при извършване на проверки от национални и европейски контролни органи. Описаните услуги, които са детайлизирани в документацията, ще се възлагат на потенциалните изпълнители по рамковото споразумение, като едно възлагане ще включва извършването на всички описани дейности, необходими за счетоводното обслужване на един самостоятелен проект.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/04/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   473138   Решение         01.03.2012 г.  02.03.2012 г. 
2   473139   Обявление за поръчка (ЕС)     01.03.2012 г.  02.03.2012 г. 
3   498885   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     10.09.2012 г.  11.09.2012 г. 
4   528504   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     08.03.2013 г.  08.03.2013 г. 
5   528718   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.03.2013 г.  11.03.2013 г. 
6   528719   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.03.2013 г.  11.03.2013 г. 
7   532626   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     27.03.2013 г.  28.03.2013 г. 
8   535425   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     05.04.2013 г.  08.04.2013 г. 
9   538697   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     24.04.2013 г.  25.04.2013 г. 
10   539325   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.04.2013 г.  29.04.2013 г. 
11   540001   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.05.2013 г.  07.05.2013 г. 
12   540738   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.05.2013 г.  13.05.2013 г. 
13   541312   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.05.2013 г.  16.05.2013 г. 
14   544156   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.06.2013 г.  04.06.2013 г. 
15   544179   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.06.2013 г.  04.06.2013 г. 
16   548788   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.07.2013 г.  04.07.2013 г. 
17   550490   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.07.2013 г.  15.07.2013 г. 
18   553972   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     05.08.2013 г.  05.08.2013 г. 
19   554852   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.08.2013 г.  12.08.2013 г. 
20   591297   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.03.2014 г.  12.03.2014 г. 
21   591969   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         14.03.2014 г.  14.03.2014 г. 
22   597457   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.04.2014 г.  03.04.2014 г. 
23   599763   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.04.2014 г.  16.04.2014 г. 
24   605828   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.05.2014 г.  29.05.2014 г. 
25   639872   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     23.12.2014 г.  29.12.2014 г. 
26   647028   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     06.02.2015 г.  06.02.2015 г. 
27   652223   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         04.03.2015 г.  05.03.2015 г. 
28   652964   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.03.2015 г.  09.03.2015 г. 
29   654091   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.03.2015 г.  13.03.2015 г. 
30   654628   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.03.2015 г.  17.03.2015 г. 
31   656417   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     24.03.2015 г.  24.03.2015 г. 
32   657355   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     26.03.2015 г.  26.03.2015 г. 
33   657925   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.03.2015 г.  30.03.2015 г. 
34   659328   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.04.2015 г.  02.04.2015 г. 
35   665215   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.05.2015 г.  05.05.2015 г. 
36   665995   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.05.2015 г.  11.05.2015 г. 
37   666222   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.05.2015 г.  12.05.2015 г. 
38   666282   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.05.2015 г.  13.05.2015 г. 
39   666293   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.05.2015 г.  13.05.2015 г. 
40   667884   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.05.2015 г.  21.05.2015 г. 
41   671771   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.06.2015 г.  16.06.2015 г. 
42   675681   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.07.2015 г.  03.07.2015 г. 
43   682526   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.08.2015 г.  13.08.2015 г. 
44   688289   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.09.2015 г.  17.09.2015 г. 
45   695312   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.11.2015 г.  02.11.2015 г. 
46   701024   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.12.2015 г.  07.12.2015 г. 
47   706737   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.01.2016 г.  11.01.2016 г. 
48   706742   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.01.2016 г.  11.01.2016 г. 
49   707667   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         14.01.2016 г.  14.01.2016 г. 
50   707788   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.01.2016 г.  15.01.2016 г. 
51   709614   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.01.2016 г.  25.01.2016 г. 
52   709616   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.01.2016 г.  25.01.2016 г. 
53   714296   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.02.2016 г.  17.02.2016 г. 
54   716005   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.02.2016 г.  25.02.2016 г. 
55   720157   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.03.2016 г.  17.03.2016 г.