Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2010-0013
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнение на строително-монтажни работи за училищни сгради, включени в Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Създаване на достъпна архитектурна среда” по 6 обособени позиции, по технически спецификации, приложени към документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/11/2010 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   412183   Решение         07.10.2010 г.  07.10.2010 г. 
2   412184   Обявление за обществена поръчка         07.10.2010 г.  07.10.2010 г. 
3   420387   Решение         16.12.2010 г.  28.12.2010 г. 
4   421187   Информация за сключен договор         29.12.2010 г.  04.01.2011 г. 
5   421693   Информация за сключен договор         03.01.2011 г.  11.02.2011 г. 
6   461027   Информация         12.12.2011 г.  20.12.2011 г. 
7   461028   Информация         12.12.2011 г.  20.12.2011 г. 
8   461031   Информация         12.12.2011 г.  20.12.2011 г. 
9   461033   Информация         12.12.2011 г.  20.12.2011 г. 
10   461034   Информация         12.12.2011 г.  20.12.2011 г.