Информация за преписката

Възложител: Агенция "Митници"
Номер: 00334-2017-0037
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници“ със седем обособени позиции, както следва: -Обособена позиция № 1: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Лом“; -Обособена позиция № 2: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Видин“; -Обособена позиция № 3: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Русе“; -Обособена позиция № 4: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Югозападна в гр. Петрич“; -Обособена позиция № 5: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Варна“; -Обособена позиция № 6: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Добрич“; -Обособена позиция № 7: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Шумен“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/11/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   810467   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.10.2017 г.  19.10.2017 г. 
2   810469   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.10.2017 г.  19.10.2017 г. 
3   818781   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.12.2017 г.  11.12.2017 г. 
4   844940   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.04.2018 г.  03.05.2018 г. 
5   848584   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.05.2018 г.  28.05.2018 г. 
6   1011658   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.04.2021 г.  21.04.2021 г. 
7   1013897   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.06.2021 г.  01.06.2021 г. 
8   1013898   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.06.2021 г.  01.06.2021 г.