Информация за преписката

Възложител: Община Елена
Номер: 00619-2014-0004
Адрес на профила на купувача: http://elena.acstre.com/section-155-profil_na_kupuvacha.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Провежданата обществена поръчка предвижда „Закупуване на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения, вкл. доставка на информационна табела за осигуряване на информираност, при реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”. За Защитеното жилище се предвижда закупуване на оборудване и обзавеждане за отделните помещения, подробно описано в техническата спецификация: - Мебелировката да осигурява домашен уют и комфорт и да позволява личните вещи да се съхраняват в гардероби, нощни шкафчета и етажерки, а общите - в бюфети, скринове, шкафове за книги и др.); - Баните и санитарните помещения се предвижда са осигурени с подвижни душове, терморегулатори, които регулират топлината на водата, парапети, които позволяват самостоятелност и сигурност за ползвателите; - Кухнята ще включва работна маса, мивка, печка, миялна машина, хладилник и др. Предвижда се и килер за продукти. Необходимо е цялостно обзавеждане, тъй като това е социална услуга от резидентен тип и потребителите и ще живеят в Защитеното жилище. То трябва да е снабдено както с обзавеждане, удовлетворяващо битовите нужди на потребителите, така и с специализирано оборудване, тъй като потребителите могат да бъдат с увреждания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   608078   Решение         11.06.2014 г.  11.06.2014 г. 
2   608079   Обявление за обществена поръчка         11.06.2014 г.  11.06.2014 г. 
3   626674   Информация за сключен договор         01.10.2014 г.  01.10.2014 г.