Версия за печат

00619-2014-0004

BG-Елена: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" 24, За: инж. Димитринка Иванова, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6262, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Място/места за контакт: директор на дирекция "УТОС"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://elena.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://elena.acstre.com/section-155-profil_na_kupuvacha.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" 24, За: инж. Дилян Стефанов Млъзев, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6132, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Място/места за контакт: кмет на община Елена

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://elena.acstre.com.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Закупуване на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения, вкл. доставка на информационна табела за осигуряване на информираност, при реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Елена
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Провежданата обществена поръчка предвижда „Закупуване на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения, вкл. доставка на информационна табела за осигуряване на информираност, при реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”. За Защитеното жилище се предвижда закупуване на оборудване и обзавеждане за отделните помещения, подробно описано в техническата спецификация: - Мебелировката да осигурява домашен уют и комфорт и да позволява личните вещи да се съхраняват в гардероби, нощни шкафчета и етажерки, а общите - в бюфети, скринове, шкафове за книги и др.); - Баните и санитарните помещения се предвижда са осигурени с подвижни душове, терморегулатори, които регулират топлината на водата, парапети, които позволяват самостоятелност и сигурност за ползвателите; - Кухнята ще включва работна маса, мивка, печка, миялна машина, хладилник и др. Предвижда се и килер за продукти. Необходимо е цялостно обзавеждане, тъй като това е социална услуга от резидентен тип и потребителите и ще живеят в Защитеното жилище. То трябва да е снабдено както с обзавеждане, удовлетворяващо битовите нужди на потребителите, така и с специализирано оборудване, тъй като потребителите могат да бъдат с увреждания.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44115800, 39290000

Описание:

Вътрешно обзавеждане на сгради
Различни видове обзавеждане

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Двойна мивка със 2 смесителя (Мивка 1600X600) - 1 бр.; 2. Вградена съдомиялна (В/Ш/Д: 84.5x59.8x60 cm) - 1 бр.; 3. Вградена фурна с готварски плот (В/Ш/Д: 59.5х59.5x56.4 cm) - 1 бр.; 4. Микровълнова печка (МОЩНОСТ 800W) - 1 бр.; 5. Хладилник с фризер (В/Ш/Д: 185/60/63,2) - 1 бр.; 6 Автомат за вода (Д/Ш/В: 33/31/94) - 1 бр.; 7. Абсорбатор (Капацитет 280 куб.м/час) - 1 бр.; 8 Ел. сокоизстисквачка (МОЩНОСТ 400W) - 1 бр.; 9 Кафе машина (кафе автомат) - 1 бр.; 10. Тостер за хляб - 1 бр.; 11. Тостер за сандвичи - 1 бр.; 12. Ел. Кана за топла вода (1,7 литра) - 1 бр.; 13. Шкаф с плот по арх. Детайл - 1 бр.; 14. Горен шкаф с плот по арх. Детайл - 1 бр.; 15. Пералня (за 9 кг) - 1 бр.; 16. Сушилня (за 10кг) - 1 бр.; 17. Ютия (МОЩНОСТ 2100 W) - 1 бр.; 18. Дъска за гладене - 1 бр.; 19. Кош за пране ЦВЕТЕН (за 40литра) - 8 бр.; 20. Кош за пране РАТАН (за 60литра) - 4 бр.; 21. Прахосмукачка с воден филтър (Мощност 1800W) - 1 бр.; 22. Шкафчета за дрехи (В/Ш/Д: 180/50/50см) - 1 бр.; 23. Етажерки за дрехи (В/Ш/Д: 90/90/45см) - 2 бр.; 24. ДУШ-КУШЕТКА ЗА ИВАЛИДИ (Д/Ш/В: 155/155/185) - 2 бр.; 25. Душ комплект (смесител) - 2 бр.; 26. КОМПЛЕКТ ЗА БАНЯ - Шкафчета, огледало (Д/Ш/В: 50/70/190) - 3 бр.; 27. ЩЕНДЕРИ ЗА БАНЯ (за кърпи) - 4 бр.; 28. ПОМОЩНИ ДРЪЖКИ ЗА ИНВАЛИДИ (120см) - 6 бр.; 29. Помощни дръжки - повдигащи се (60см) - 4 бр.; 30. Помощни дръжки за инвалиди (120см) - 4 бр.; 31. Легла с матраци, с регулируема височина (100/200см) - 4 бр.; 32. КОМОД С 4 ЧЕКМЕДЖЕТА ПВЧ (Д/Ш/В: 50/42/50) - 8 бр.; 33. ГАРДЕРОБ С 2 ЧЕКМЕДЖЕТА ПВЧ (Д/Ш/В:120/57/195.5) - 8 бр. 34. БЮРО С 2 ЧЕКМЕДЖЕТА ПВЧ (Д/Ш/В: 113/66/74.5) - 8 бр.; 35. МАСА С ПРОМЯНА НА НИВАТА 240х120 МДФ (Д/Ш/В: 120/240(280)/75 - 1 бр.; 36. ОФИС МАСА (Д/Ш/В: 100/180/75) - 1 бр.; 37.ХОЛНА МАСА С ДВЕ НИВА МДФ (Д/Ш/В: 110/70/45) - 2 бр.; 38. ОФИС СТОЛ - 11 бр.; 39. СТОЛ ТЕКСТИЛ/МАСИВ (Дървен стол) - 10 бр.; 40. КАНАПЕ ТЕКСТИЛ (Д/Ш/В: 158/95/85) - 2 бр.; 41. КАНАПЕ ТЕКСТИЛ (Д/Ш/В: 200/95/80) - 3 бр.; 42. СЕКЦИЯ ПДЧ (Д/Ш/В: 120/60/20) - 11 бр.; 43. СЕКЦИЯ ПДЧ (Д/Ш/В: 120/60/20) - 3 бр.; 44. TV СЕКЦИЯ ПДЧ (Д/Ш/В: 45/200/200) - 1 бр.; 45. ТАБУРЕТКА "БАРБАРОН" - 5 бр.; 46. ЗАКАЧАЛКА ЗА ДРЕХИ - 2 бр.; 47. ОГЛЕДАЛО (Д/Ш/В: 70/4/150) - 10 бр.; 48. КОШЧЕ (30 литра) - 11 бр.; 49. Перила за инвалиди в коридора - 23,50 м; 50. Подвижен параван (200/175) - 4 бр.; 51. Компютърна конфигурация с монитор (LCD - монитор, с диагонал не по-малко от 17“, твърд диск с обем не по-малък от 320 GB, RAM-памет не по-малко от 4GB, DDR3, с тактова честота не по-малко от 1600 MHz, DVD RW, записващо оптично устройство, процесор с тактова честота не по-малко от 3GHz, дънна платка тип Socket 1155, поне 2 х DDR3 слота за памет, със свободни след оборудване на конфигурацията поне 1 х РСIeх16, поне 1 х PCI слотове, отделни видеокарта и мрежова платка, Кутия MIDI, Захранване - 400W, Клавиатура - PS2, Мишка оптична - PS2) - 3 бр.; 52. Мултифункционално устройство - копирна машина + лазерен принтер + скенер (формат А4) - 1 бр.; 53. Телевизор LCD - (Диагонал не по-малък от 32“) - 1 бр.; 54. Музикална уредба - 2 бр.; 55. Настолни лампи - 11 бр.; 56. МАСА (60/150/75) 1 бр.; 57. КИЛИМ (d=200) - 2 бр.; 58. Пощенска кутия (Д/Ш/В: 100/30/90) - 1 бр.; 59. Легла с матраци (100/200см) - 4 бр.; 60. Количка/носилка за баня - 1 бр.; 61. Доставка и монтаж на информационна табела (дейност - осигуряване на информираност за проекта) - 1 бр.

Прогнозна стойност без ДДС
37462 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

01.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие - условия, размер и начин на плащане: 1.1. Гаранцията за участие е задължителна за всеки участник и е в размер на: 370,00 (триста и седемдесет) лева без включен ДДС. 1.2. Участникът сам избира формата на предоставяне на гаранцията за участие, като може да избира между следните опции: а. Парична сума, неподлежаща на олихвяване, преведена или внесена по сметка на Възложителя, посочена в документацията - внесена по банков път чрез платежно нареждане, като в него задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Закупуване на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения, вкл. доставка на информационна табела за осигуряване на информираност, при реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”. Tя трябва да бъде внесена по следната сметка на община Елена: Банка: „Уникредит Булбанк” АД - филиал Елена; BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG31UNCR70008421378783; Код за вид плащане: 447000. б. Банкова гаранция - неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, включително от крайния срок определен за получаване на офертите в полза на Община Елена. 1.3. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. 1.4. Разходите по евентуалното усвояване на гаранцията са за сметка на Възложителя. 1.5. Участник, който не представи гаранция за участие или представи гаранция за участие, която не отговаря на така посочените условия, ще бъде отстранен от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка. 2. Гаранция за изпълнение на договор - условия, размер и начин на плащане: 2.1. Служи за обезпечение на отговорността на Изпълнителя при лошо изпълнение и/или неизпълнение на договор за обществена поръчка. 2.2. Избраният Изпълнител трябва да учреди преди датата на подписване на договора и да поддържа валидна за целия срок на договора увеличен с 30 (тридесет) календарни дни, гаранция за изпълнение, съставляваща 3% (три процента) от стойността на договора без включен ДДС под формата на банкова гаранция, учредена при условията на чл. 59 от ЗОП или парична сума, преведена по сметка на Възложителя: Банка: „Уникредит Булбанк” АД - филиал Елена; BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG31UNCR70008421378783. 2.3. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. 2.4. Разходите по евентуалното усвояване на гаранцията са за сметка на Възложителя. 2.5. С участник, който преди сключване на договора за обществената поръчка, не представи гаранция за изпълнение или представи гаранция за изпълнение, която не отговаря на така посочените условия, няма да бъде подписан договор за възлагане на настоящата обществена поръчка. 3. Задържане и освобождаване на гаранциите: Задържането и освобождаването на гаранцията за участие се извършва по реда и условията, определени в чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. При прекратяване на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка гаранциите за участие на всички участници се освобождават в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За финансиране на обществената поръчка община Елена използва безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка (ОП) може да участва всяко българско или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, както и техни обединения, което/-ито отговаря/-ят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на условията, съдържащи се в обявлението и документацията за участие. 2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на споразумението, с което е създадено обединението. С това споразумение следва по изричен начин да се удостовери, че участниците в обединението носят пред Възложителя солидарна отговорност за изпълнение на ОП. Споразумението следва да съдържа задължително клаузи, които гарантират, че всички партньори (членове) на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора ОП; Определя се партньор (член) на обединението, който се упълномощава и задължава да получава указания за и от името на всеки член на обединението; Определя се партньор (член) на обединението, който носи отговорност за плащанията по време на изпълнение на ОП; Всички партньори (членове) на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора за ОП; След подаване на офертата не се допускат промени в състава на обединението. Когато обединението не е юридическо лице, офертата му съдържа, документи, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП. 3. Когато участник в настоящата ОП предвижда използването на подизпълнител/-ли за изпълнение на част/-и от поръчката, документите, посочени в чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Възлагането на работи, задачи на подизпълнител/-и е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от подизпълнител/-ите като за свои действия и/или бездействия. Показателите на подизпълнителите по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП, посочени в обявлението и настоящата документация не могат да служат за покриване на изискванията по същите точки на участника в процедурата. 4. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на ОП участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ (без „е“), т. 2 и т. 3 от ЗОП. 5. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на ОП, участник, който е: а) в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; б) има парични задължения към държавата или към община Елена по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци, или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. в) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 6. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: а) при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: I. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор“: 1. Оферта - Приложение № 1; 2. Списък на документите, които трябва да съдържа офертата - Приложение № 2; 3. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или оригинал на Банкова гаранция за участие), издаден от банка; 4. Административни сведения за участника - Образец № 1; 5. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемането им - Образец № 2; 6. Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - Образец № 3, Образец № 4 и Образец № 5; 7. Декларация за участието / неучастието на подизпълнители - Образец № 6; 8. Декларация от подизпълнител (попълва се при наличие на такъв) - Образец № 7; 9. Регистрационни документи на участник: a. Документ за регистрация на Участника съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП: б. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице * Когато документите са копия, следва да бъдат заверени от участника! 10. Оригинал или нотариално заверено копие на Споразумение за създаване на обединение / консорциум за участие в обществената поръчка, ако участникът е такъв. В случай, че в споразумението не е посочено лице, което представлява участника, всеки от членовете на обединението / консорциума подписва нотариално заверено пълномощно, с което упълномощава физическото лице, което ще представлява обединението; 11. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал); 12. Документ за данъчна и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие); 13. Доказателства за изпълнение на изискванията към участника за икономическото и финансово състояние, а именно: а. Декларация за икономическото и финансово състояние на Участника - Образец № 8; б. Годишен баланс за последните три приключили финансови години; в. Отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години 14. Доказателства за изпълнение на изискванията за техническите възможности и квалификация на участника, а именно: а. Списък - декларация на договорите за доставка, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три приключили финансови години - Образец № 9; б. Референции (препоръки) към списъка по т. 1, за добро изпълнение, с посочени в тях стойности, дата и място на доставката - копия, заверени от участника. Забележка: Всички документи, предоставени на чужд език, следва да са придружени от превод на български език, с изключение на документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които се представят в официален превод! 15. Декларация за приемане условията в проекта на договора - Образец № 10. II. Съдържание на Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”: Техническа оферта за изпълнение на поръчката - Приложение № 3. III. Съдържание на Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“: Предлагана цена - Приложение № 4. Извън плик „№ 3” с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация, относно цената, предложена от участника. Участници, които по какъвто и да е начин са включили в офертата си, извън плик „№ 3” „Предлагана цена” елемент/-и, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата открита процедура.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Годишен баланс и годишен отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) (2011, 2012 и 2013 г.) години на Участника - копия, заверени от Участника. Тези документи не се представят за участници, които са регистрирани в Търговския регистър при Агенция по вписванията и са публикували годишните си финансови отчети. Чуждестранните участници представят еквивалентни документи от съответните компетентни органи, съобразно Националното им законодателство. 2. Справка - декларация за общия оборот от доставки на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения, сходни* или идентични с предмета на поръчката, за последните 3 (три) (2011, 2012 и 2013 г.) години на Участника. * Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбира доставка на обзавеждане за обществени институции и/или социални домове.
Минимални изисквания: Участникът в процедурата, трябва да е реализирал оборот от доставки на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения, сходни или идентични с предмета на поръчката, за последните 3 (три) (2011, 2012 и 2013 г.) години, в общ размер не по-малък от 75 000 (седемдесет и пет хиляди) лева без включен ДДС. Забележка: В случай, че участникът участва като обединение / консорциум, изискването ще се прилага за обединението (консорциум и др.) като цяло, спрямо включените в обединението лица, в тяхната съвкупност, а не за всеки поотделно.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 2. Описание, спецификации и фотографски снимки на всички стоки, които ще се доставят; 3. Сертификати за произход и качество на стоки.
Минимални изисквания: Да се представят сертификати за произход на минимум следните стоки: Микровълнова печка (МОЩНОСТ 800W); Хладилник с фризер (В/Ш/Д: 185/60/63,2); Абсорбатор (Капацитет 280 куб.м/час); Ел. сокоизстисквачка (МОЩНОСТ 400W); Пералня (за 9 кг); Сушилня (за 10кг); Ютия (МОЩНОСТ 2100 W); Прахосмукачка с воден филтър (Мощност 1800W); ДУШ-КУШЕТКА ЗА ИВАЛИДИ (Д/Ш/В: 155/155/185); ПОМОЩНИ ДРЪЖКИ ЗА ИНВАЛИДИ (120см); Помощни дръжки - повдигащи се (60см); Помощни дръжки за инвалиди (120см); Легла с матраци, с регулируема височина (100/200см); КОМОД С 4 ЧЕКМЕДЖЕТА ПВЧ (Д/Ш/В: 50/42/50); Компютърна конфигурация с монитор (LCD - монитор, с диагонал не по-малко от 17“, твърд диск с обем не по-малък от 320 GB, RAM-памет не по-малко от 4GB, DDR3, с тактова честота не по-малко от 1600 MHz, DVD RW, записващо оптично устройство, процесор с тактова честота не по-малко от 3GHz, дънна платка тип Socket 1155, поне 2 х DDR3 слота за памет, със свободни след оборудване на конфигурацията поне 1 х РСIeх16, поне 1 х PCI слотове, отделни видеокарта и мрежова платка, Кутия MIDI, Захранване - 400W, Клавиатура - PS2, Мишка оптична - PS2); Мултифункционално устройство - копирна машина + лазерен принтер + скенер (формат А4); Количка/носилка за баня.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

РД.02.12-101/11.06.2014 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.07.2014 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

Общинска администрация - Елена, гр. Елена, ул. "Иларион Макариополски" 24, стая 211.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

За финансиране на обществената поръчка община Елена използва безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Елена, ул. "Иларион Макариополски" 24, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6132, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Интернет адрес/и:

URL: http://elena.acstre.com/section-155-profil_na_kupuvacha.html.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ