Информация за преписката

Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Номер: 00210-2016-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement/16
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е с предмет "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина". Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности“: Публикувани процедури за РС. Списък с основните дестинации в чужбина, за които ще се купуват самолетни билети, се съдържа в съответните образци на ценова оферта в СЕВОП. Поръчката се състои от 2 обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 "Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел" с прогнозна стойност 15 000 000 /петнадесет милиона/ лева без ДДС; 2. Обособена позиция № 2 "Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации" с прогнозна стойност 15 000 000 /петнадесет милиона/ лева без ДДС. Съгласно Решение № 278 на Министерски съвет от 28.04.2015 г. за допълнение на Решение № 551/2014 г. на Министерски съвет, поръчката не следва да се обявява като запазена за специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания по реда на чл.16 г от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/03/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   709008   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.01.2016 21.01.2016
2   709009   Решение         21.01.2016 21.01.2016
3   793019   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.06.2017 26.06.2017
4   798684   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.08.2017 03.08.2017
5   800355   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.08.2017 14.08.2017
6   800758   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.08.2017 17.08.2017
7   800759   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.08.2017 17.08.2017
8   802372   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.08.2017 28.08.2017
9   805049   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.09.2017 18.09.2017
10   805758   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.09.2017 20.09.2017
11   805760   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.09.2017 20.09.2017
12   808005   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.10.2017 05.10.2017
13   810484   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.10.2017 19.10.2017
14   815650   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.11.2017 20.11.2017
15   817642   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.12.2017 04.12.2017
16   817879   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.12.2017 06.12.2017
17   817887   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.12.2017 07.12.2017
18   819471   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.12.2017 15.12.2017
19   819475   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.12.2017 15.12.2017
20   824584   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.01.2018 17.01.2018
21   824733   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.01.2018 18.01.2018
22   824871   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.01.2018 18.01.2018
23   826398   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.01.2018 26.01.2018
24   826403   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.01.2018 26.01.2018
25   828093   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.02.2018 05.02.2018
26   828099   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.02.2018 05.02.2018
27   828340   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.02.2018 07.02.2018
28   833888   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.03.2018 08.03.2018
29   833907   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.03.2018 08.03.2018
30   834573   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.03.2018 14.03.2018
31   834607   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.03.2018 14.03.2018
32   845940   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.05.2018 11.05.2018
33   846586   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2018 15.05.2018
34   849902   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2018 06.06.2018
35   852201   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.06.2018 20.06.2018
36   856051   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2018 09.07.2018
37   856052   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2018 09.07.2018
38   856806   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.07.2018 12.07.2018
39   857484   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.07.2018 19.07.2018
40   858644   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2018 26.07.2018
41   860456   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.07.2018 03.08.2018
42   860618   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.08.2018 01.08.2018
43   861822   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2018 13.08.2018
44   861878   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.08.2018 08.08.2018
45   865113   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.08.2018 31.08.2018
46   865671   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.08.2018 03.09.2018
47   866724   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2018 12.09.2018
48   866773   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2018 13.09.2018
49   867259   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.09.2018 14.09.2018
50   867263   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.09.2018 14.09.2018
51   877532   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.11.2018 12.11.2018
52   877534   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.11.2018 12.11.2018
53   884919   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.12.2018 27.12.2018
54   885803   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.12.2018 02.01.2019
55   885804   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.12.2018 02.01.2019
56   886209   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.01.2019 07.01.2019
57   886212   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.01.2019 07.01.2019
58   886351   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.01.2019 07.01.2019
59   886697   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.01.2019 09.01.2019
60   886702   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.01.2019 09.01.2019
61   887494   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.01.2019 11.01.2019
62   887499   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.01.2019 14.01.2019
63   887504   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.01.2019 14.01.2019
64   887517   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.01.2019 14.01.2019
65   887518   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.01.2019 14.01.2019
66   888624   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.01.2019 15.01.2019
67   888639   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.01.2019 16.01.2019
68   888647   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.01.2019 16.01.2019
69   890803   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.01.2019 28.01.2019
70   891775   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2019 31.01.2019
71   891779   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2019 31.01.2019
72   892536   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.02.2019 07.02.2019
73   893228   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.02.2019 11.02.2019
74   893730   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.02.2019 14.02.2019
75   894564   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.02.2019 18.02.2019
76   896205   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.02.2019 25.02.2019
77   896212   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.02.2019 25.02.2019
78   896913   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.02.2019 26.02.2019
79   896915   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.02.2019 26.02.2019
80   899766   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.03.2019 14.03.2019
81   899770   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.03.2019 14.03.2019
82   902812   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.03.2019 25.03.2019
83   905400   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     02.04.2019 04.04.2019
84   905668   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.04.2019 03.04.2019
85   905670   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.04.2019 03.04.2019
86   905919   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.04.2019 04.04.2019
87   905921   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.04.2019 04.04.2019
88   911445   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2019 17.05.2019
89   912157   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.05.2019 20.05.2019
90   912166   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.05.2019 20.05.2019
91   913138   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.05.2019 27.05.2019
92   913213   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.05.2019 27.05.2019
93   913232   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.05.2019 27.05.2019
94   913235   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.05.2019 27.05.2019
95   913305   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.05.2019 29.05.2019
96   913318   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.05.2019 29.05.2019
97   913973   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.05.2019 03.06.2019
98   913975   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.05.2019 03.06.2019
99   914769   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.06.2019 07.06.2019
100   915124   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.06.2019 10.06.2019
101   915512   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.06.2019 10.06.2019
102   915867   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.06.2019 14.06.2019
103   915991   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.06.2019 14.06.2019
104   916019   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.06.2019 14.06.2019
105   916022   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.06.2019 14.06.2019
106   917426   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     19.06.2019 24.06.2019
107   917427   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     19.06.2019 24.06.2019
108   917679   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.06.2019 24.06.2019
109   918782   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.06.2019 01.07.2019
110   918783   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.06.2019 01.07.2019
111   919096   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.06.2019 01.07.2019
112   919097   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.06.2019 01.07.2019
113   919690   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     02.07.2019 05.07.2019
114   922269   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.07.2019 16.07.2019
115   922354   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.07.2019 19.07.2019
116   922355   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.07.2019 19.07.2019
117   923441   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.07.2019 24.07.2019
118   924415   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.07.2019 25.07.2019
119   924499   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.07.2019 29.07.2019
120   924508   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.07.2019 29.07.2019
121   924510   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.07.2019 29.07.2019
122   924511   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.07.2019 29.07.2019
123   924860   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.07.2019 29.07.2019
124   924900   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.07.2019 29.07.2019
125   925228   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.07.2019 30.07.2019
126   925984   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 05.08.2019
127   928673   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.08.2019 19.08.2019
128   931931   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.09.2019 09.09.2019
129   933138   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.09.2019 16.09.2019
130   933966   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.09.2019 24.09.2019
131   933997   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.09.2019 18.09.2019
132   934003   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.09.2019 18.09.2019
133   934287   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.09.2019 19.09.2019
134   941930   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.10.2019 30.10.2019
135   942662   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.11.2019 04.11.2019
136   942666   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.11.2019 04.11.2019
137   945386   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.11.2019 20.11.2019
138   945638   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.11.2019 25.11.2019
139   945640   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.11.2019 25.11.2019
140   945997   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.11.2019 28.11.2019
141   945999   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.11.2019 28.11.2019
142   947471   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.12.2019 06.12.2019
143   948776   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.12.2019 16.12.2019
144   949155   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.12.2019 13.12.2019
145   949739   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.12.2019 20.12.2019
146   950249   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.12.2019 23.12.2019
147   952815   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     07.01.2020 09.01.2020
148   952839   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     07.01.2020 10.01.2020
149   952857   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     07.01.2020 09.01.2020
150   953047   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2020 08.01.2020
151   953048   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2020 08.01.2020
152   953244   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.01.2020 09.01.2020
153   953259   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     09.01.2020 13.01.2020
154   953260   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     09.01.2020 13.01.2020
155   953309   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     09.01.2020 13.01.2020
156   953315   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     09.01.2020 13.01.2020
157   953608   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.01.2020 13.01.2020
158   953609   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.01.2020 13.01.2020
159   954418   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     15.01.2020 20.01.2020
160   954419   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     15.01.2020 20.01.2020
161   954554   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.01.2020 16.01.2020
162   954901   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2020 17.01.2020
163   954905   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2020 17.01.2020
164   955242   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.01.2020 23.01.2020
165   955298   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     21.01.2020 22.01.2020
166   955573   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2020 22.01.2020
167   955584   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2020 22.01.2020
168   955646   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2020 22.01.2020
169   955647   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2020 22.01.2020
170   955766   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2020 22.01.2020
171   955779   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2020 22.01.2020
172   955784   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2020 22.01.2020
173   955786   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2020 22.01.2020
174   955908   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.01.2020 23.01.2020
175   956089   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2020 24.01.2020
176   956093   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2020 24.01.2020
177   956184   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2020 24.01.2020
178   956192   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2020 24.01.2020
179   956613   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2020 27.01.2020
180   958797   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.02.2020 06.02.2020
181   958798   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.02.2020 06.02.2020
182   959285   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.02.2020 10.02.2020
183   959818   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.02.2020 12.02.2020
184   960234   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.02.2020 14.02.2020
185   960315   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.02.2020 14.02.2020
186   960743   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.02.2020 18.02.2020
187   961521   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2020 21.02.2020
188   961554   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2020 24.02.2020
189   961557   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2020 24.02.2020
190   969113   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.03.2020 27.03.2020
191   969876   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.03.2020 31.03.2020
192   969930   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.03.2020 31.03.2020
193   971370   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.04.2020 07.04.2020
194   971372   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.04.2020 07.04.2020
195   972667   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2020 15.04.2020
196   972673   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2020 15.04.2020
197   976400   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.05.2020 11.05.2020
198   977725   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2020 18.05.2020
199   977727   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2020 18.05.2020