Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9056165 02.09.2016 г.  Областна администрация - област Кюстендил Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на територията на общините Кюстендил и Дупница, обособени в 2 (две) позиции. Позиция №1: община Кюстендил Землище /Местност/: - 1. с. Търсино - площ - 6.8 ха; прогнозна стойност – 454,32 лв./ха; финансиране 2016г. – 3 089,38 лв.; - 2. с.Буново - площ - 0.43 ха; прогнозна стойност - 454,32 лв./ха; финансиране 2016г. – 195,36 лв. Общо за Позиция №1: площ - 7,23 ха; финансиране 2016г. - 3 284,74 лв. Позиция №2: община Дупница Землище /Местност/: - 1. с. Делян - площ - 12.4 ха; прогнозна стойност - 454,32 лв./ха; финансиране 2016г. – 5 633,57 лв. Общо за Позиция №2: площ - 12,4 ха; финансиране 2016г. - 5 633,57 лв. 12.09.2016 г.  17:30 ч.
9056163 02.09.2016 г.  Столична община - Район "Слатина" „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и извършване на авторски надзор в сградите на две общински училища на територията на район „Слатина” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 -„Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и извършване на авторски надзор в сградата на 93 СОУ „Александър Теодоров-Балан”; Обособена позиция № 2 - „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и извършване на авторски надзор по осигуряване на достъпна среда в сградата на 23 СОУ „Фредерик Жолио Кюри”; 17.09.2016 г.  17:00 ч.
9056162 02.09.2016 г.  Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора „Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на „ВиК” - ЕООД гр. Стара Загора, по зададена техническа спецификация /Приложение №1/” - за осъществяване на текущата стопанска и ремонтна дейност е необходимо да се избере доставчик на електроматериали и апаратура. 12.09.2016 г.  17:00 ч.
9056161 02.09.2016 г.  Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието „Доставка на ободряващи напитки за служителите, полагащи нощен труд в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“ 12.09.2016 г.  17:00 ч.
9056160 02.09.2016 г.  Община Харманли СТРОИТЕЛСТВО / СМР / СРР / НА ОДОБРЕН ОБЕКТ : „ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ – ИЗГРАЖДАНЕ НА АСАНСЪОР ” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради " 17.09.2016 г.  17:00 ч.
9056159 02.09.2016 г.  Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз - Брюксел “Ремонтни дейности по доставка и монтаж на алуминиева дограма за прозорци и врати и съпътстващи ремонтни дейности, в сградата на ПП на РБългария към ЕС в Брюксел, Кралство Белгия“ , включваща следните подобекти: 1) Подмяна на външната дограма на задната фасада на сградата (без 5–тия етаж, в т.ч. демонтаж, доставка и монтаж на 56 броя прозорци); 2) Ремонт на входно фоайе и рецепция и преустройството им в буферна зона за контролиран достъп, с демонтаж, доставка и монтаж на нова дограма с бронирани стъкла и съпътстващи ремонтни дейности. (част електро и окачен таван, както и подмяна на врати към стаите в дясно от входа); 3) Ремонт на заседателна зала на 6 (шестия) етаж и обособяването й в работни помещения от отворен тип, включваща доставка на алуминиева дограма и врати, и съпътстващи ремонтни дейности. 19.09.2016 г.  17:30 ч.
9056158 02.09.2016 г.  Водоснабдяване и канализация ЕООД - София Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции: Финансиране – предоставяне на оборотен кредит на „ВиК” ЕООД София 26.09.2016 г.  16:00 ч.
9056157 02.09.2016 г.  Община Кюстендил „Благоустрояване на дворни пространства на общински училища -Второ ОУ „Даскал Димитрий“, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ и ОДЗ „Зорница“ 19.09.2016 г.  17:00 ч.
9056156 02.09.2016 г.  Професионална гимназия /ПГ/ "Цар Иван Асен II" гр. Асеновград Доставка на специализирано оборудване за работилница по електротехника и сградна автоматизация” по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда „ във връзка с изпълнението на проект „Модерна база – добро образование и успешна реализация” 13.09.2016 г.  15:00 ч.
9056155 02.09.2016 г.  Военна академия "Георги Стойков Раковски" Дейности по изваждане на паметника на бомбиера в района на Военна академия „Г. С. Раковски” 19.09.2016 г.  16:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4035 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)