Информация за преписката

Възложител: Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания /СБАЛПФЗ/ д-р Димитър Граматиков - Русе ЕООД - /Старо наименование - Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар /ОДПФЗС/ - Русе ЕООД
Номер: 00766-2020-0002
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/sbalpfz-gramatikov-706/proceduri-20-1-zop/a1-0006303.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката касае периодични доставки след предварителни заявки на медицински изделия, консумативи и реактиви по три обособени позиции за нуждите на лечение на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков РУСЕ ЕООД за период от 24 месаца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/06/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978211   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
2   978214   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
3   996902   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.10.2020 г.  16.10.2020 г. 
4   1038608   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.10.2022 г.  13.10.2022 г. 
5   1038624   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.10.2022 г.  13.10.2022 г. 
6   1038640   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.10.2022 г.  13.10.2022 г. 
7   1038643   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.10.2022 г.  13.10.2022 г. 
8   1038649   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.10.2022 г.  13.10.2022 г. 
9   1038662   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.10.2022 г.  14.10.2022 г.