Информация за преписката

Възложител: Община Ардино
Номер: 00532-2020-0022
Адрес на профила на купувача: http://www.ardino.bg/?pid=4,op1
Процедура: Публично състезание
Описание: Предвижда се ремонт на сградата на кметството в с. Брезен, ремонт на обреден дом в с. Бистроглед, ремонт на сградата на ДГ "МИР" в с. Бял извор, ремонт на сградата на читалището в кв. Диамандово, с. Бял извор и изграждане на помещение под изграден навес в с. Башево, общ. Ардино.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975997   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.05.2020 г.  07.05.2020 г. 
2   976001   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.05.2020 г.  07.05.2020 г. 
3   992034   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.08.2020 г.  24.08.2020 г. 
4   1002539   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.12.2020 г.  16.12.2020 г.