Информация за преписката

Възложител: "Метрополитен" ЕАД - София
Номер: 00423-2019-0030
Адрес на профила на купувача: http://metropolitan.nit.bg/
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е за изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от трета метролиния. Общата дължина на участъка, включително метростанциите е 3060м. По трасето се изграждат три подземни метростанции – МС2, МС3 и МС4 и две междустанционни вентилационни уредби. Оборотът на подвижния състав се осъществява чрез оборотен участък след МС2. Предвижда се метростанциите да са със странични перони, които откъм коловозите да са преградени с преградни остъклени стени, отварящи се синхронно с вратите на подвижния състав. Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/04/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   950227   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.12.2019 г.  23.12.2019 г. 
2   950234   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.12.2019 г.  23.12.2019 г. 
3   966860   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.03.2020 г.  23.03.2020 г. 
4   1021894   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.10.2021 г.  14.10.2021 г. 
5   1023927   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.11.2021 г.  22.11.2021 г. 
6   1024873   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.12.2021 г.  10.12.2021 г. 
7   1041545   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     31.01.2023 г.  03.02.2023 г. 
8   1041546   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     31.01.2023 г.  03.02.2023 г. 
9   1041796   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.02.2023 г.  13.02.2023 г. 
10   1043723   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.06.2023 г.  22.06.2023 г. 
11   1043730   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.06.2023 г.  22.06.2023 г. 
12   1043763   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     21.06.2023 г.  23.06.2023 г. 
13   1044578   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.08.2023 г.  21.08.2023 г.