Информация за преписката

Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Номер: 00210-2019-0015
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement/196
Процедура: Открита процедура
Описание: Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на възложителите описани в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015г. Поръчката включва следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне на пощенски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“; Обособена позиция 2: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“; Обособена позиция 3: „Предоставяне на международни куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/08/2019 23:59

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   918505   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.06.2019 г.  28.06.2019 г. 
2   918508   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.06.2019 г.  28.06.2019 г. 
3   987427   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.07.2020 г.  15.07.2020 г. 
4   990564   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.08.2020 г.  14.08.2020 г. 
5   990566   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.08.2020 г.  14.08.2020 г. 
6   995254   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.09.2020 г.  01.10.2020 г. 
7   996301   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.10.2020 г.  12.10.2020 г. 
8   996582   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.10.2020 г.  12.10.2020 г. 
9   997025   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.10.2020 г.  19.10.2020 г. 
10   997097   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.10.2020 г.  19.10.2020 г. 
11   997234   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.10.2020 г.  19.10.2020 г. 
12   997555   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.10.2020 г.  22.10.2020 г. 
13   997556   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.10.2020 г.  22.10.2020 г. 
14   997631   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.10.2020 г.  23.10.2020 г. 
15   998639   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.10.2020 г.  02.11.2020 г. 
16   998881   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.11.2020 г.  06.11.2020 г. 
17   998883   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.11.2020 г.  06.11.2020 г. 
18   998884   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.11.2020 г.  06.11.2020 г. 
19   999340   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.11.2020 г.  12.11.2020 г. 
20   999610   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.11.2020 г.  16.11.2020 г. 
21   999611   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.11.2020 г.  16.11.2020 г. 
22   1000281   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.11.2020 г.  23.11.2020 г. 
23   1001085   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.12.2020 г.  04.12.2020 г. 
24   1003090   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.12.2020 г.  29.12.2020 г. 
25   1003685   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.01.2021 г.  07.01.2021 г. 
26   1003690   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.01.2021 г.  07.01.2021 г. 
27   1003901   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.01.2021 г.  08.01.2021 г. 
28   1006778   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.02.2021 г.  08.02.2021 г. 
29   1006781   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.02.2021 г.  08.02.2021 г. 
30   1008126   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.02.2021 г.  26.02.2021 г. 
31   1008652   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2021 г.  02.03.2021 г. 
32   1008675   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.03.2021 г.  05.03.2021 г. 
33   1008848   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.03.2021 г.  08.03.2021 г. 
34   1009852   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.03.2021 г.  26.03.2021 г. 
35   1010171   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.03.2021 г.  01.04.2021 г. 
36   1010172   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.03.2021 г.  01.04.2021 г. 
37   1010304   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.03.2021 г.  02.04.2021 г. 
38   1010363   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.03.2021 г.  02.04.2021 г. 
39   1010708   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.04.2021 г.  12.04.2021 г. 
40   1010709   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.04.2021 г.  12.04.2021 г. 
41   1012239   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
42   1012244   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
43   1013294   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.05.2021 г.  25.05.2021 г. 
44   1013304   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.05.2021 г.  25.05.2021 г. 
45   1014248   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.06.2021 г.  10.06.2021 г. 
46   1015096   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.06.2021 г.  25.06.2021 г. 
47   1015097   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.06.2021 г.  25.06.2021 г. 
48   1018949   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
49   1018951   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
50   1019181   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.08.2021 г.  26.08.2021 г. 
51   1020538   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.09.2021 г.  20.09.2021 г. 
52   1021924   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.10.2021 г.  15.10.2021 г. 
53   1024629   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.12.2021 г.  06.12.2021 г. 
54   1024633   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.12.2021 г.  06.12.2021 г. 
55   1024975   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.12.2021 г.  13.12.2021 г. 
56   1026191   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
57   1028128   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
58   1029083   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.01.2022 г.  03.02.2022 г. 
59   1029783   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.02.2022 г.  14.02.2022 г. 
60   1029935   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.02.2022 г.  14.02.2022 г. 
61   1029952   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2022 г.  11.02.2022 г. 
62   1032558   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.03.2022 г.  04.04.2022 г. 
63   1033740   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.05.2022 г.  09.05.2022 г. 
64   1033795   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.05.2022 г.  09.05.2022 г. 
65   1033806   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.05.2022 г.  12.05.2022 г. 
66   1034104   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2022 г.  18.05.2022 г.