Информация за преписката

Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Номер: 00210-2019-0012
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
Процедура: Открита процедура
Описание: Целта на централизираната обществена поръчка е Централният орган за покупки (ЦОП) да сключи рамково споразумение с 4 (четирима) изпълнители, с което да осигури доставки на автомобилни горива за нуждите на органи на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г., изм. и доп. с ПМС № 92/2019г. Въз основа на рамковото споразумение ще бъдат сключвани договори от индивидуалните възложители с 1 (един) изпълнител след провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл.82, ал. 3 от ЗОП. Рамковото споразумение влиза в сила от датата на неговото сключване и е със срок на изпълнение до 31.01.2021 г. Рамковото споразумение се сключва в съответствие с чл. 81, ал. 2 от ЗОП с 4 (четирима) изпълнители, при неопределени всички условия.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/07/2019 23:59

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   915522   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.06.2019 г.  10.06.2019 г. 
2   915528   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.06.2019 г.  10.06.2019 г. 
3   945233   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.11.2019 г.  22.11.2019 г. 
4   955114   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.01.2020 г.  23.01.2020 г. 
5   955159   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.01.2020 г.  22.01.2020 г. 
6   955163   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.01.2020 г.  22.01.2020 г. 
7   955467   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.01.2020 г.  23.01.2020 г. 
8   955899   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.01.2020 г.  24.01.2020 г. 
9   956376   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.01.2020 г.  28.01.2020 г. 
10   957833   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.02.2020 г.  05.02.2020 г. 
11   957875   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.02.2020 г.  05.02.2020 г. 
12   957933   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.02.2020 г.  05.02.2020 г. 
13   958000   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.02.2020 г.  05.02.2020 г. 
14   958008   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.02.2020 г.  05.02.2020 г. 
15   958087   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.02.2020 г.  05.02.2020 г. 
16   958098   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.02.2020 г.  05.02.2020 г. 
17   958268   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.02.2020 г.  07.02.2020 г. 
18   958320   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.02.2020 г.  07.02.2020 г. 
19   958472   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.02.2020 г.  07.02.2020 г. 
20   959087   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.02.2020 г.  12.02.2020 г. 
21   959179   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.02.2020 г.  12.02.2020 г. 
22   959200   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.02.2020 г.  12.02.2020 г. 
23   959361   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.02.2020 г.  13.02.2020 г. 
24   959508   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.02.2020 г.  14.02.2020 г. 
25   959977   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.02.2020 г.  17.02.2020 г. 
26   960768   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.02.2020 г.  20.02.2020 г. 
27   961078   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.02.2020 г.  24.02.2020 г. 
28   961468   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.02.2020 г.  24.02.2020 г. 
29   961654   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.02.2020 г.  27.02.2020 г. 
30   961664   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.02.2020 г.  27.02.2020 г. 
31   961758   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.02.2020 г.  27.02.2020 г. 
32   961921   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.02.2020 г.  28.02.2020 г. 
33   962807   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.03.2020 г.  05.03.2020 г. 
34   962936   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.03.2020 г.  05.03.2020 г. 
35   963025   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.03.2020 г.  06.03.2020 г. 
36   963352   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.03.2020 г.  09.03.2020 г. 
37   963733   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.03.2020 г.  09.03.2020 г. 
38   964036   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.03.2020 г.  12.03.2020 г. 
39   965902   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.03.2020 г.  20.03.2020 г. 
40   968532   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.03.2020 г.  30.03.2020 г. 
41   969915   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.03.2020 г.  03.04.2020 г. 
42   971300   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.04.2020 г.  09.04.2020 г. 
43   974284   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.04.2020 г.  30.04.2020 г. 
44   974567   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.04.2020 г.  30.04.2020 г. 
45   974570   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.04.2020 г.  30.04.2020 г. 
46   975219   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.04.2020 г.  04.05.2020 г. 
47   976252   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.05.2020 г.  11.05.2020 г. 
48   977950   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.05.2020 г.  21.05.2020 г. 
49   979202   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.05.2020 г.  01.06.2020 г. 
50   981172   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.06.2020 г.  10.06.2020 г. 
51   984520   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.06.2020 г.  19.06.2020 г. 
52   986496   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.07.2020 г.  06.07.2020 г. 
53   986499   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.07.2020 г.  06.07.2020 г. 
54   988176   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.07.2020 г.  22.07.2020 г. 
55   992672   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.08.2020 г.  31.08.2020 г. 
56   993002   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.09.2020 г.  04.09.2020 г. 
57   993112   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.09.2020 г.  08.09.2020 г. 
58   993312   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.09.2020 г.  08.09.2020 г. 
59   994219   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.09.2020 г.  18.09.2020 г. 
60   995410   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.09.2020 г.  02.10.2020 г. 
61   999513   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.11.2020 г.  13.11.2020 г. 
62   1002338   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     14.12.2020 г.  17.12.2020 г. 
63   1002863   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     18.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
64   1003187   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     22.12.2020 г.  29.12.2020 г. 
65   1003324   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.12.2020 г.  29.12.2020 г. 
66   1003481   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.12.2020 г.  04.01.2021 г. 
67   1003512   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     30.12.2020 г.  04.01.2021 г. 
68   1004161   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     07.01.2021 г.  11.01.2021 г. 
69   1004801   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     14.01.2021 г.  18.01.2021 г. 
70   1004823   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     14.01.2021 г.  18.01.2021 г. 
71   1004879   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     15.01.2021 г.  18.01.2021 г. 
72   1004952   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     15.01.2021 г.  18.01.2021 г. 
73   1005067   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     18.01.2021 г.  21.01.2021 г. 
74   1005127   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     19.01.2021 г.  22.01.2021 г. 
75   1005140   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     19.01.2021 г.  22.01.2021 г. 
76   1005304   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.01.2021 г.  25.01.2021 г. 
77   1005576   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.01.2021 г.  25.01.2021 г. 
78   1005654   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.01.2021 г.  27.01.2021 г. 
79   1005689   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.01.2021 г.  28.01.2021 г. 
80   1005923   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.01.2021 г.  01.02.2021 г. 
81   1005929   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.01.2021 г.  01.02.2021 г. 
82   1005933   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.01.2021 г.  01.02.2021 г. 
83   1005980   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.01.2021 г.  01.02.2021 г. 
84   1006083   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.01.2021 г.  01.02.2021 г. 
85   1006232   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.01.2021 г.  01.02.2021 г. 
86   1006233   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.01.2021 г.  01.02.2021 г. 
87   1006457   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     01.02.2021 г.  04.02.2021 г. 
88   1006541   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.02.2021 г.  05.02.2021 г. 
89   1006653   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     02.02.2021 г.  05.02.2021 г. 
90   1006697   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.02.2021 г.  08.02.2021 г. 
91   1006698   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.02.2021 г.  08.02.2021 г. 
92   1006704   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.02.2021 г.  08.02.2021 г. 
93   1006721   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.02.2021 г.  08.02.2021 г. 
94   1006729   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.02.2021 г.  08.02.2021 г. 
95   1006905   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.02.2021 г.  08.02.2021 г. 
96   1006958   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.02.2021 г.  08.02.2021 г. 
97   1006982   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.02.2021 г.  08.02.2021 г. 
98   1007005   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     08.02.2021 г.  11.02.2021 г. 
99   1007235   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.02.2021 г.  15.02.2021 г. 
100   1007310   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.02.2021 г.  15.02.2021 г. 
101   1007459   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.02.2021 г.  15.02.2021 г. 
102   1007471   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.02.2021 г.  15.02.2021 г. 
103   1007476   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.02.2021 г.  15.02.2021 г. 
104   1007795   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.02.2021 г.  17.02.2021 г. 
105   1007938   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2021 г.  19.02.2021 г. 
106   1008176   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.02.2021 г.  26.02.2021 г. 
107   1008246   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2021 г.  24.02.2021 г. 
108   1008449   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.02.2021 г.  01.03.2021 г. 
109   1008450   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.02.2021 г.  01.03.2021 г. 
110   1008585   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     01.03.2021 г.  04.03.2021 г. 
111   1008807   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.03.2021 г.  08.03.2021 г. 
112   1009179   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.03.2021 г.  15.03.2021 г. 
113   1009331   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.03.2021 г.  18.03.2021 г. 
114   1011257   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     15.04.2021 г.  19.04.2021 г. 
115   1014353   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
116   1014357   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.06.2021 г.  09.06.2021 г. 
117   1014482   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.06.2021 г.  10.06.2021 г. 
118   1014571   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
119   1014589   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.06.2021 г.  17.06.2021 г. 
120   1014595   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.06.2021 г.  17.06.2021 г. 
121   1014647   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.06.2021 г.  15.06.2021 г. 
122   1014653   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     15.06.2021 г.  17.06.2021 г. 
123   1014715   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.06.2021 г.  15.06.2021 г. 
124   1014760   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     16.06.2021 г.  21.06.2021 г. 
125   1014797   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.06.2021 г.  16.06.2021 г. 
126   1014901   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.06.2021 г.  18.06.2021 г. 
127   1014996   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.06.2021 г.  24.06.2021 г. 
128   1014997   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.06.2021 г.  22.06.2021 г. 
129   1015018   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.06.2021 г.  22.06.2021 г. 
130   1015034   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.06.2021 г.  22.06.2021 г. 
131   1015038   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.06.2021 г.  22.06.2021 г. 
132   1015070   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.06.2021 г.  22.06.2021 г. 
133   1015073   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.06.2021 г.  22.06.2021 г. 
134   1015074   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.06.2021 г.  22.06.2021 г. 
135   1015085   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)       22.06.2021 г.  24.06.2021 г. 
136   1015115   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.06.2021 г.  23.06.2021 г. 
137   1015171   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.06.2021 г.  23.06.2021 г. 
138   1015269   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.06.2021 г.  24.06.2021 г. 
139   1015717   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
140   1015788   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
141   1015835   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.06.2021 г.  29.06.2021 г. 
142   1015982   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     01.07.2021 г.  05.07.2021 г. 
143   1016102   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2021 г.  05.07.2021 г. 
144   1016116   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2021 г.  05.07.2021 г. 
145   1016174   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2021 г.  05.07.2021 г. 
146   1016196   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.07.2021 г.  06.07.2021 г. 
147   1016218   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.07.2021 г.  06.07.2021 г. 
148   1016292   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.07.2021 г.  07.07.2021 г. 
149   1016532   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.07.2021 г.  09.07.2021 г. 
150   1016641   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
151   1016725   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.07.2021 г.  14.07.2021 г. 
152   1016884   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.07.2021 г.  15.07.2021 г. 
153   1017105   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.07.2021 г.  20.07.2021 г. 
154   1017107   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.07.2021 г.  20.07.2021 г. 
155   1017239   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.07.2021 г.  21.07.2021 г. 
156   1017626   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.07.2021 г.  29.07.2021 г. 
157   1017938   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.08.2021 г.  03.08.2021 г. 
158   1018210   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
159   1018284   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
160   1018922   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.08.2021 г.  18.08.2021 г. 
161   1019506   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.08.2021 г.  27.08.2021 г. 
162   1020026   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.09.2021 г.  03.09.2021 г. 
163   1020495   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.09.2021 г.  14.09.2021 г. 
164   1020803   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.09.2021 г.  20.09.2021 г. 
165   1020984   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.09.2021 г.  23.09.2021 г. 
166   1023785   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.11.2021 г.  18.11.2021 г. 
167   1025078   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     13.12.2021 г.  16.12.2021 г. 
168   1030701   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.02.2022 г.  23.02.2022 г. 
169   1031371   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
170   1032937   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.04.2022 г.  12.04.2022 г. 
171   1035600   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.06.2022 г.  24.06.2022 г. 
172   1036095   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.07.2022 г.  11.07.2022 г. 
173   1036568   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.07.2022 г.  25.07.2022 г. 
174   1036650   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.07.2022 г.  28.07.2022 г. 
175   1038173   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.09.2022 г.  27.09.2022 г. 
176   1038174   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.09.2022 г.  27.09.2022 г. 
177   1038299   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.10.2022 г.  06.10.2022 г. 
178   1038300   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.10.2022 г.  06.10.2022 г. 
179   1038670   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.10.2022 г.  14.10.2022 г. 
180   1038671   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.10.2022 г.  14.10.2022 г. 
181   1038673   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.10.2022 г.  14.10.2022 г. 
182   1038974   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.10.2022 г.  27.10.2022 г. 
183   1040065   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.12.2022 г.  09.12.2022 г.