Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/
Номер: 00826-2019-0004
Адрес на профила на купувача: https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София.В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат петнадесет обособени позиции, както следва:І обособена позиция - Мляко и млечни продукти; ІІ обособена позиция - Масла и мазнини; ІІІ обособена позиция – Зърнени храни и храни на зърнена основа; ІV обособена позиция - Месо и месни продукти; V обособена позиция - Риба, рибни продукти; VІ обособена позиция - Яйца; VІI обособена позиция - Плодове- пресни, изсушени, консервирани; VІII обособена позиция - Зеленчуци-сурови, сготвени, консервирани; IX обособена позиция - Картофи; X обособена позиция - Варива; XІ обособена позиция - Храни със специално предназначение; XII обособена позиция - Захар, захарни и шоколадови изделия; XIII обособена позиция - Подправки- пресни, изсушени; XIV обособена позиция - Кафе, чай; XV обособена позиция - Други храни.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/04/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   903454   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.03.2019 г.  26.03.2019 г. 
2   903457   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.03.2019 г.  26.03.2019 г. 
3   925055   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.07.2019 г.  30.07.2019 г. 
4   989790   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.08.2020 г.  04.08.2020 г. 
5   989791   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.08.2020 г.  04.08.2020 г. 
6   992182   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.08.2020 г.  25.08.2020 г. 
7   995108   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.09.2020 г.  25.09.2020 г.