Информация за преписката

Възложител: Агенция "Митници"
Номер: 00334-2016-0025
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Митница Свищов, обект: Митнически пункт Сомовит, с. Сомовит, ул. "Иван Вазов" № 2, общ. Гулянци за период от три години.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   728862   Решение         13.04.2016 г.  14.04.2016 г. 
2   802580   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.08.2017 г.  28.08.2017 г. 
3   1009027   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.03.2021 г.  10.03.2021 г.