Информация за преписката

Възложител: Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД
Номер: 03788-2014-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.sofiatraffic.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката включва извършването на следните услуги: 1. Изграждане на Система за автоматично позициониране и управление на превозните средства на градския транспорт, включваща: • Разработване, доставка и внедряване на софтуер за автоматично позициониране и управление на превозните средства на градския транспорт; • Доставка, монтаж и инсталация на хардуер, обслужващ системата; • Доставка и монтаж на бордово оборудване към наличния подвижен наземен състав на обществения градски транспорт в гр. София - оборудване за локализиране на превозно средство, за прехвърляне на данни към сървър и за информиране на водача на превозно средство за движението му съгласно разписанието (графика); • Интеграция със свързани системи и подсистеми на „Център за градска мобилност” ЕАД; 2. Обучение на служители на „Център за градска мобилност” ЕАД и транспортните оператори за работа със системата; 3. Приемателни тестове на системата и отчетност на основните етапи, свързани с изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката, а именно: изготвяне на дизайн, доставка, монтаж, изпитвания и въвеждане в експлоатация на системата; 4. Поддръжка и актуализация на внедрения софтуер в рамките на договора; 5. Поддръжка на инсталирания хардуер, обслужващ системата; 6. Сигурност, надеждност, непрекъснатост и резервираност над информацията при реализацията на Системата за автоматично позициониране на превозните средства.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/10/2014 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   609303   Решение         18.06.2014 г.  18.06.2014 г. 
2   609306   Обявление за поръчка - специални сектори (Директива 2004/17/ЕО)     18.06.2014 г.  18.06.2014 г. 
3   615679   Информация за хода на процедурите при производство по обжалване         17.07.2014 г.  17.07.2014 г. 
4   620671   Решение     25.08.2014 г.  25.08.2014 г. 
5   680808   Обявление за възложена поръчка - специални сектори (Директива 2004/17/ЕО)     05.08.2015 г.  05.08.2015 г. 
6   962887   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2020 г.  02.03.2020 г.